Jakość kształcenia

Księga Procedur – UJK

Księga Procedur – WSP

Regulamin studiów


Chemia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Skład KZJK 2022-2023

Skład KZJK 2021-2022

Skład KZJK 2020-2021


Harmonogram działań 2022-2023

Harmonogram działań 2021-2022

Harmonogram działań 2020-2021


Sprawozdanie z zrealizacji działań 2021-2022

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2020-2021

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2019-2020


Biotechnologia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Skład KZJK 2022-2023

Skład KZJK 2021-2022

Skład KZJK 2020-2021


Harmonogram działań 2022-2023

Harmonogram działań 2021-2022

Harmonogram działań 2020-2021


Sprawozdanie z zrealizacji działań 2021-2022

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2020-2021

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2019-2020


Harmonogram hospitacji

Harmonogram Hospitacji 2022-2023 (wraz z zmianami wprowadzonymi Aneksem z II.2023)

Harmonogram Hospitacji 2021-2022

Harmonogram Hospitacji 2020-2021 (wraz z zmianami wprowadzonymi Aneksem z IV.2021)


Zalecenia i uwagi KZJK dla promotorów i recenzentów

Zalecenia i uwagi KZJK dla promotorów i recenzentów na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2022-2023

Zalecenia i uwagi KZJK dla promotorów i recenzentów na kierunku chemia w roku akademickim 2022-2023


Ankieta dotycząca jakości kształcenia

Raport z ankietyzacji dot. jakości kształcenia w semstrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Raport z ankietyzacji dot. jakości kształcenia w semstrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


Monitorowanie ekonomicznych losów absolwentów

Raport dotyczący monitorowania karier zawodowych absolwentów rocznika 2020/2021, 2018/2019, 2016/2017 kierunku Chemia

Raport dotyczący monitorowania karier zawodowych absolwentów rocznika 2020/2021, 2018/2019, 2016/2017 kierunku Biotechnologia


Pliki do pobrania

Opis teczki (obowiązujący od 2019)

Karta przedmiotu (obowiązująca od 2019)

Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych (obowiązujący od 2020)

Formularz zmiany terminu odrabiania zajęc