Jakość kształcenia

Księga Procedur – UJK

Księga Procedur – WSP

Regulamin studiów


Chemia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Skład KZJK 2023-2024

Skład KZJK 2022-2023

Skład KZJK 2021-2022

Skład KZJK 2020-2021


Harmonogram działań 2023-2024

Harmonogram działań 2022-2023

Harmonogram działań 2021-2022

Harmonogram działań 2020-2021


Sprawozdanie z zrealizacji działań 2022-20223

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2021-2022

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2020-2021

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2019-2020


Biotechnologia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Skład KZJK 2023-2024

Skład KZJK 2022-2023

Skład KZJK 2021-2022

Skład KZJK 2020-2021


Harmonogram działań 2023-2024

Harmonogram działań 2022-2023

Harmonogram działań 2021-2022

Harmonogram działań 2020-2021


Sprawozdanie z zrealizacji działań 2022-2023

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2021-2022

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2020-2021

Sprawozdanie z zrealizacji działań 2019-2020


Hospitacje

Harmonogram Hospitacji 2023-2024

Sprawozdanie z hospitacji 2022-2023

Harmonogram Hospitacji 2022-2023 (wraz z zmianami wprowadzonymi Aneksem z II.2023)


Zalecenia i uwagi KZJK dla promotorów i recenzentów

Zalecenia i uwagi KZJK dla promotorów i recenzentów na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2023-2024
Zalecenia i uwagi KZJK dla promotorów i recenzentów na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2022-2023

Zalecenia i uwagi KZJK dla promotorów i recenzentów na kierunku chemia w roku akademickim 2023-2024
Zalecenia i uwagi KZJK dla promotorów i recenzentów na kierunku chemia w roku akademickim 2022-2023


Sprawozdanie z analizy prac cząstkowych/etapowych

Sprawozdanie z analizy prac cząstkowych/etapowych po roku akademickim 2022-2023 na kierunku Biotechnologia

Sprawozdanie z analizy prac cząstkowych/etapowych po semestrze letnim roku akademickiego 2022-2023 na kierunku Chemia

Sprawozdanie z analizy prac cząstkowych/etapowych po semestrze zimowych roku akademickiego 2022-2023 na kierunku Chemia


Sprawozdanie z realizacji osiągnięcia przez studentów kierunkowych efektów uczenia się

Sprawozdanie z realizacji osiągnięcia przez studentów kierunkowych efektów uczenia się po roku akademickim
2022-2023 na kierunku Chemia I°

Sprawozdanie z realizacji osiągnięcia przez studentów kierunkowych efektów uczenia się po roku akademickim
2022-2023 na kierunku Chemia II°

Sprawozdanie z realizacji osiągnięcia przez studentów kierunkowych efektów uczenia się po roku akademickim
2022-2023 na kierunku Biotechnologia I°

Sprawozdanie z realizacji osiągnięcia przez studentów kierunkowych efektów uczenia się po roku akademickim
2022-2023 na kierunku Biotechnologia II°


Raport badań ankietowych prowadzonych wśród studentów

Raport z ankietyzacji dot. jakości kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Raport z ankietyzacji dot. jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Raport z ankietyzacji dot. jakości kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Raport z ankietyzacji dot. jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


Monitorowanie ekonomicznych losów absolwentów

Raport dotyczący monitorowania karier zawodowych absolwentów rocznika 2021/2022, 2019/2020, 2017/2018 kierunku Chemia

Raport dotyczący monitorowania karier zawodowych absolwentów rocznika 2021/2022, 2019/2020, 2017/2018 kierunku Biotechnologia

Raport dotyczący monitorowania karier zawodowych absolwentów rocznika 2020/2021, 2018/2019, 2016/2017 kierunku Chemia

Raport dotyczący monitorowania karier zawodowych absolwentów rocznika 2020/2021, 2018/2019, 2016/2017 kierunku Biotechnologia


Pliki do pobrania

Opis teczki i oświadczenie (obowiązujące od 2024)

Opis teczki (obowiązujący od 2019)

Karta przedmiotu PL (obowiązująca od 2020)

Karta przedmiotu ENG (obowiązująca od 2020)

Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych (obowiązujący od 2020)

Formularz zmiany terminu odrabiania zajęć