Instytut Chemii

AKTUALNOŚCI

Więcej aktualności

Instytut Chemii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 KIELCE
Sekretariat pok. C103
email:ichem@ujk.edu.pl
tel. 041 349 7001
Dyrekcja pok. C102
tel. 041 349 7022