Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Darii Ślefarskiej-Wolak

Tytuł rozprawy: „Oznaczanie lotnych związków organicznych w wybranych tkankach i płynach ustrojowych człowieka, jako potencjalnych znaczników nowotworu żołądka metodami chromatograficznymi”

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Laury Ewy Frydel

Tytuł rozprawy: „Synteza i zastosowanie adsorbentów węglowo-haloizytowych do usuwania pochodnych fenolu z wody”

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Andrzeja Syrka

„Właściwości termiczne oraz zagrożenie pożarowe kompozytów elastomerowych, w tym kompozytów ceramizujących”(2023-06-22)

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Sylwii Gilewskiej

„Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i strukturalna kompleksów rutenu, rodu i irydu o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych” (2022-07-14)

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Krzysztofa Rogali

„Synteza i zastosowanie nanokompozytów Fe2O3 – haloizyt do fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej chlorowanych pochodnych w wodzie” (2022-03-24)

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Niny Kingi Rędzi

„Synteza i zastosowanie kompozytów węglowo-haloizytowych do adsorpcji paracetamolu i wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody” (2021-03-25)

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

„Właściwości elektrochemiczne wybranych konserwantów oraz ich woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych” (2020-10-08)

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli

„Synteza i aktywność biologiczna laktonów z ugrupowaniem arylowym” (2020-09-18)

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Tomasza Kowalika

„Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi” (2020-03-13)

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Kaniewskiego

„Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających” (2020-02-27)

Czytaj więcej