Chemia teoretyczna

Tematyka badawcza

Opis oddziaływań niekowalencyjnych za pomocą obliczeń ab initio/DFT oraz symulacji metodą dynamiki molekularnej z pierwszych zasad.

Tematyka realizowanych projektów:

  1. Reaktywność, zatopionych w Bałtyku, bojowych środków trujących; 2. Funkcjonalizacja alotropów węgla (CNO, CNT); 3. Opis parametrów strukturalnych cząsteczek leków w środowisku wodnym; 4. Opis oddziaływań międzycząsteczkowych w niskiej temperaturze (matryca azotowa); 5. Badania natury niebiesko-przesuniętych wiązań wodorowych

Skład zespołu:

dr hab. Paweł Rodziewicz prof. UJK

ORCID: 0000-0003-4397-5054
ResearcherID: C-3932-2014
Scopus Author ID: 6506363593
ResearchGate