Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Francesco Giacosa
e-mail: francesco.giacosa@ujk.edu.pl
telefon: +48 41 349 7373

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

dr hab. Lidia Michalska-Bracha prof. UJK
e-mail: lidia.michalska-bracha@ujk.edu.pl
telefon: +48 41 349 7373

Kierownik sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych

dr hab. Alicja Wzorek prof. UJK
e-mail: alicja.wzorek@ujk.edu.pl
telefon: +48 41 349 7016

Sekcja ds. doktorantów

Administracyjne wsparcie doktorantów

mgr Agnieszka Kaczmarczyk
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 307
Telefon: 41 349 7252
Adres e-mail: agnieszka.kaczmarczyk@ujk.edu.pl

mgr Marzena Chlewicka
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 307
Telefon: 41 349 7314
Adres e-mail: mchlewicka@ujk.edu.pl

dr Barbara Maj-Malinowska
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 307
Telefon: 41 349 7872
Adres e-mail: barbara.maj-malinowska@ujk.edu.pl

mgr Anita Żelichowska
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 307
Telefon: 41 349 7349
Adres e-mail: anita.zelichowska@ujk.edu.pl