W dniu 28 lipca 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dyscyplinie nauki chemiczne prowadzonej na UJK kategorię naukową A.

Z dniem 26 października 2009 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów postanowila przyznać Wydziałowi Matematyczno – Przyrodniczemu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Pobierz decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów