Program ERASMUS+


KILKA SŁÓW O PROGRAMIE ERASMUS+

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, sportu i rozwoju młodzieży. Budżet programu w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro i wspiera inicjatywy prowadzące do utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego uczestniczy w działaniach sektora „Szkolnictwo wyższe”, prowadzi międzynarodową wymianę akademicką studentów i pracowników, jest koordynatorem i partnerem projektów międzynarodowych.
W ramach „Akcji 1.Mobilność edukacyjna” studenci mogą wyjeżdżać na studia i praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach bądź instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Nauczyciele akademiccy mają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów w zagranicznych uczelniach, a pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich projektów. Do inicjatywy europejskich programów edukacyjnych przystąpił w roku akademickim 2004/2005.

Dodatkowych informacji udziela Instytutowy koordynator programu:
For additional information, contact the Institute’s program coordinator:
dr Magdalena Marcinkowska (Magdalena.Marcinkowska@ujk.edu.pl);  pok/room.:C122; tel/phone.:+48 413497012

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronie: https://erasmus.ujk.edu.pl/ lub https://erasmusplus.org.pl/

For more information about the Erasmus+ program, visit: https://erasmus.ujk.edu.pl/ or https://erasmusplus.org.pl/


Courses cards for Exchange Students

Chemistry

Physical chemistry

Mathematics

Basics of quantum chemistry

Organic Chemistry

Inorganic Chemistry

Validation of analytical procedure

Theoretical chemistry

Crystallography

Fundamentals of Crystallography

Basics of Chromatographic Analysis

Coordination and bioinorganic chemistry

Biotechnology

An introduction to spectroscopic techniques

Bioinformatics

Bioprocess engineering

Enzymology

General microbiology

Master’s degree seminar

Molecular Biology

Molecular Biophysics

Quality control in a biotechnology laboratory