Seminaria naukowe Instytutu Chemii

Seminarium naukowe – 28.04.2023 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo

W piątek, 28.04.2023 r. o godzinie 1200 w sali B5 odbyło się Seminarium naukowe Instytutu Chemii w ramach którego Pan dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski, prof. PŚl z Katedry Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego, Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej wygłosił referat pt.:

„Technologie wytwarzania membran wielomatrycowych MMM – podstawy teoretyczne procesu oraz obszary aplikacyjne”

Pobierz ogłoszenie ⇓

 

Czytaj więcej

Seminarium naukowe – 30.03.2023 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo

w czwartek, 30.03.2023 r. o godzinie 1230 w sali B4 odbędzie się Seminarium naukowe Instytutu Chemii w ramach którego Pan mgr Marcin Bielecki  wygłosi referat pt.:

„Analiza wpływu wybranych czynników technologicznych na skład i wydajność produktów pirolizy odpadów biomasy”

Promotor: dr hab. Walentyna Zubkowa prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Strójwąs

Pobierz ogłoszenie ⇓

Czytaj więcej

Seminarium naukowe – 25.01.2023 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii zapraszamy do wysłuchania referatu:
Pana dr inż. Piotr Sakiewicz, pt.:
„Problemy fizykochemiczne i technologiczno-aparaturowe recyklingu materiałów odpadowych zgodnie z zasadami Circular Economy”
25.01.2023r. – czwartek
13:00, sala B4, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Seminarium naukowe – 01.12.2022 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii i Świętokrzyskiego Oddziału PTChem zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie :

Pana Prof. dr hab. Jana Barciszewskiego, z
Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Tytuł: Wiadomość w strzykawce. Zrozumieć szczepionkę mRNA
01.12.2022r. – czwartek
11:00, sala B4, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Seminarium naukowe – 17.11.2022 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii zapraszamy do wysłuchania referatu:

Pan mgr inż. Bartłomieja Syrka
Tytuł: Właściwości termiczne oraz zagrożenie pożarowe kompozytów elastomerowych, w tym kompozytów ceramizujących
17.11.2022r. – czwartek
13:00, sala B5, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Seminarium naukowe – 01.06.2022 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii oraz Zakładu Mikrobiologii Instytutu Biologii zapraszamy do wziecia udziału w wykładzie :

Pan prof. Naofumi Naga, z Shibaura Institute of Technology
Tytuł: Introduction of research outline of the lecture
01.06.2022r. – środa
13:00, sala B5, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Seminarium naukowe – 29.11.2021 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Świętokrzyskiego oddziału PTChem i Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładzie :

Pan Prof. dr hab. inż. Piotr P. Wieczorek, z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
Tytuł: Estrogeny i ksenoestrogeny jako niebezpieczne zanieczyszczenie środowiska
29.11.2021r. – poniedziałek
11:00, sala B4, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Seminarium naukowe – 21.10.2021 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Świętokrzyskiego oddziału PTChem i Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładzie :

dr inż. Agnieszki Kąckiej-Zych, z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Tytuł: Wybrane aspekty fizykochemiczne estrów kwasów nitronowych
21.10.2021r. – czwartek
13:45, sala B4, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Seminaria naukowe – 29-30.09.2021 r.

Szanowni Państwo,
W ramach seminariów naukowych Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładach:

1. dr inż. Marcin Winnicki, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii
Tytuł: Natryskiwanie zimnym gazem – aktualne trendy oraz nowe perspektywy
27.09.2021 – poniedziałek
13:00, sala B4, Instytut Chemii

2. mgr Justyna Andrys, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Tytuł: At the interface between chemistry and biology: in silico enzyme modeling
30.09.2021 – czwartek,
13:00, sala B4, Instytut Chemii

Czytaj więcej

Seminarium naukowe – 20.02.2020 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie :
Pani(a) dr hab. Alicja Wzorek prof. UJK pt.:
Enancjomeryczne wzbogacanie związków chiralnych w warunkach achiralnej chromatografii kolumnowej
20.02.2020 r.
sala B4, Instytut Chemii”

Czytaj więcej

Seminarium naukowe – 13.02.2020 r.

Obraz z ogłoszeniem o seminarium

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie :
Pani(a) mgr Joanna Stocka pt.:
Computational and experimental studies of tetrahydrofuran molecule: FT-IR matrix isolation and Car-Parrinello molecular dynamics
13.02.2020 r.
sala B4, Instytut Chemii”

Czytaj więcej