Zakład Syntezy i Badań Strukturalnych (ZSBS)

Division of Synthesis and Structural Studies


Kierownik zakładu

dr hab. Barbara Gawdzik prof. UJK

telefon: +48413497011
e-mail: Barbara.Gawdzik@ujk.edu.pl
pokój: C125

Profesorowie Uczelni

dr hab. Anna Adach prof. UJK

telefon: +48413497037
e-mail: Anna.Adach@ujk.edu.pl
pokój: C211

dr hab. Joanna Masternak prof. UJK

telefon: +48413497039
e-mail: Joanna.Masternak@ujk.edu.pl
pokój: C209

dr hab. inż. Przemysław Rybiński prof. UJK

telefon: +48413496437
e-mail: Przemyslaw.Rybinski@ujk.edu.pl
pokój: A316

dr hab. Mariusz Urbaniak prof. UJK

telefon: +48413497055
e-mail: Mariusz.Urbaniak@ujk.edu.pl
pokój: C130; C212

dr hab. Alicja Wzorek prof. UJK

telefon: +48413497016; 7018
e-mail: Alicja.Wzorek@ujk.edu.pl
pokój: C309; C303

Adiunkci

dr Magdalena Kwiatkowska

telefon: +48413497014; 7019
e-mail: Magdalena.Kwiatkowska@ujk.edu.pl
pokój: C308; C305

dr hab. Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka

telefon: +48413497071
e-mail: Agnieszka.Jablonska@ujk.edu.pl
pokój: C208

dr Magdalena Marcinkowska

telefon: +48413497012
e-mail: Magdalena.Marcinkowska@ujk.edu.pl
pokój: C122

dr Patrycja Rogala

telefon: +48413497071
e-mail: Patrycja.Rogala@ujk.edu.pl
pokój: C208

dr Tetiana Starodub

telefon: +48413497058
e-mail: Tetiana.Starodub@ujk.edu.pl
pokój: C229

Asystenci

dr Agnieszka Gilewska

telefon: +48413497017
e-mail: Agnieszka.Gilewska@ujk.edu.pl
pokój: C123

Doktoranci

  • mgr Arkadiusz Głowacki; pok.
  • mgr Karol Okła; pok.

Współpracownicy

Tematyka badawcza realizowana w Zakładzie Syntezy i Badań Strukturalnych: