Rada Naukowa Instytutu Chemii


prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz – przewodniczący
prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka – z-ca przewodniczącej
dr Anna Kołbus – sekretarz

dr hab. Anna Adach prof. UJK
dr hab. inż. Barbara Gawdzik prof. UJK
dr hab. Joanna Masternak prof. UJK
dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK
dr hab. inż. Paweł Mochalski prof. UJK
dr hab. Paweł Rodziewicz prof. UJK
dr hab. Mariusz Urbaniak prof. UJK
dr hab. Alicja Wzorek prof. UJK
dr Artur Michalik

Akty prawne


Zarządzenie nr 152/2023 Rektora UJK z dnia 6 września 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 264/2020 w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Rektora UJK nr 264-2020 z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024.

Uchwała Senatu UJK nr 18-2020 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Chemii. Załącznik do Uchwały Senatu UJK nr 18-2020.