Kierunek Chemia z Pozytywną oceną PKA!

Z dumą informujemy, że kierunek Chemia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PKA doceniła nowoczesność programu studiów, jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wysokie kwalifikacje kadry naukowej oraz nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i laboratoryjną. Wyróżniono również aktywną współpracę z przemysłem i instytucjami badawczymi, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia i liczne możliwości praktyk zawodowych dla studentów.
Ocena ta potwierdza, że nasz program kształcenia spełnia wszystkie wymagane kryteria, a proces dydaktyczny umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia.
Kolejna ocena programowa kierunku Chemia odbędzie się w roku akademickim 2029/2030.
Dziękujemy wszystkim za wkład i zaangażowanie w ten sukces.

Zapraszamy do studiowania na kierunku Chemia i do współpracy z nami!
Skan uchwały Prezydiumm PKA