Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej (ZCFT)

Division of Physical and Theoretical Chemistry


Kierownik zakładu

dr hab. Piotr Słomkiewicz prof. UJK

telefon: +48413497005
e-mail: Piotr.Slomkiewicz@ujk.edu.pl
pokój: C427

Profesorowie Uczelni

dr hab. inż. Paweł Mochalski prof. UJK

telefon: +48413497060
e-mail: Pawel.Mochalski@ujk.edu.pl
pokój: C420

dr hab. Paweł Rodziewicz prof. UJK

telefon: +48413497066
e-mail: Pawel.Rodziewicz@ujk.edu.pl
pokój: C331

Adiunkci

dr hab. Beata Szczepanik

telefon: +48413497028
e-mail: Beata.Szczepanik@ujk.edu.pl
pokój: C424

dr Katarzyna Jedynak

telefon: +48413497073
e-mail: Katarzyna.Jedynak@ujk.edu.pl
pokój: C419

dr Anna Kołbus

telefon: +48413497053
e-mail: Anna.Kolbus@ujk.edu.pl
pokój: C310

dr Dariusz Wideł

telefon: +48413497054
e-mail: Dariusz.Widel@ujk.edu.pl
pokój: C417

Doktoranci

  • mgr Laura Frydel; pok.
  • mgr Katarzyna Piekacz; pok.
  • mgr Ślefarska-Wolak; pok.

Współpracownicy

Tematyka badawcza realizowana w Zakładzie Chemii Fizycznej i Teoretycznej: