Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej (ZCFT)

Division of Physical and Theoretical Chemistry


Kierownik zakładu

prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz

telefon: +48413497005
e-mail: Piotr.Slomkiewicz@ujk.edu.pl
pokój: C427

Profesorowie Uczelni

dr hab. inż. Paweł Mochalski prof. UJK

telefon: +48413497060
e-mail: Pawel.Mochalski@ujk.edu.pl
pokój: C420

dr hab. Paweł Rodziewicz prof. UJK

telefon: +48413497066
e-mail: Pawel.Rodziewicz@ujk.edu.pl
pokój: C331

dr hab. Beata Szczepanik prof. UJK

telefon: +48413497028
e-mail: Beata.Szczepanik@ujk.edu.pl
pokój: C424

Adiunkci

dr Katarzyna Jedynak

telefon: +48413497073
e-mail: Katarzyna.Jedynak@ujk.edu.pl
pokój: C419

dr Anna Kołbus

telefon: +48413497053
e-mail: Anna.Kolbus@ujk.edu.pl
pokój: C310

dr Dariusz Wideł

telefon: +48413497054
e-mail: Dariusz.Widel@ujk.edu.pl
pokój: C417

Doktoranci

  • mgr Katarzyna Piekacz; pok.
  • mgr Milena Górska; pok.

Współpracownicy

Tematyka badawcza realizowana w Zakładzie Chemii Fizycznej i Teoretycznej: