Chemia Analityczna

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza zespołu dotyczy elektroanalizy substancji biochemicznie czynnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, zwłaszcza o właściwościach hydrofobowych (antyutleniacze, np. tokoferole, koenzym Q10, kwas liponowy, apocynina, BHA, BHT) oraz konserwantów (np. parabeny, fenoksyetanol, metyloizotiazolinon), obecnych w produktach spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych lub celowo do nich dodawanych. Obejmuje ona badania właściwości elektrochemicznych wymienionych grup substancji, a na ich podstawie opracowywanie woltamperometrycznych metod ich oznaczania bez konieczności wydzielania z towarzyszących matryc. Tego typu badania podstawowe mogą mieć zastosowanie w kontroli jakości produktów, w analizach medycznych oraz w monitoringu stanu środowiska. Badania są prowadzone w środowisku rozpuszczalników organicznych, głównie w bezwodnym kwasie octowym oraz w wodnych roztworach buforowych przy użyciu mikro- i makroelektrod woltamperometrycznych.

Skład zespołu:


dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK


dr Magdalena Jakubczyk


dr Agata Skorupa