Nowelizacja Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w kontekście klasyfikacji dziedzin i dyscyplin oraz oświadczeń pracowników

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Zmiany w ewaluacji?

Rektorzy chcą zmian w ewaluacji