Godziny konsultacji pracowników Instytutu Chemii UJK


Godziny konsultacji w semestrze letnim 2023/2024

Lp Nazwisko Imię Godziny Konsultacji Sala
1 dr hab. Adach Anna prof. UJK Czwartek 13:00-14:00 C211
2 dr hab. Dołęgowska Sabina prof. UJK Poniedziałek 14:00-16:00 C413
3 prof. dr hab. Gałuszka Agnieszka poniedziałek 16:00-17:30 C409
4 dr hab. inż. Gawdzik Barbara prof.UJK wtorek 11:30-13:00 C125
5 dr Agnieszka Gilewska wtorek 12:30-13:30 C123
6 dr hab. Jabłońska-Wawrzycka Agnieszka poniedziałek 10.15-11.00
wtorek 10.30-11.30
C208
7 dr Jakubczyk Magdalena środa 10:00-12:00 C315
8 dr hab. Jedynak Katarzyna czwartek 11:00-12:00 C419
9 dr Kołbus Anna wtorek 10:30-11:30 C310
10 dr Krzciuk Karina piątek 12:00-13:00 C411
11 dr Kwiatkowska Magdalena wtorek 10:00-11:00 C305
12 dr Marcinkowska Magdalena poniedziałek 8:30-10:00 C122
13 dr hab. Masternak Joanna prof. UJK Poniedziałek 8:30-9:30 C202
14 dr Michalik Artur środa 9:00-11:00 C411
15 dr hab. Michałkiewicz Sławomir prof. UJK wtorek 14:30-15:30
środa 13:00-14:00
C322
16 prof. dr hab. Migaszewski Zdzisław środa 10:15 – 12:15 C410; C406
17 dr hab.inż. Mochalski Paweł prof. UJK środa 14:30-15:30 C420
18 dr hab. Rodziewicz Paweł prof. UJK wtorek 12:00-13:30 C331
19 dr Rogala Patrycja wtorek 11:00-13:00 C208
20 dr hab. Rybiński Przemysław prof. UJK Czwartek 10:00-12:00 A316
21 dr hab. Scendo Mieczysław prof. UJK poniedziałek 12:00-14:00
wtorek 10:00-12:00
C329
22 dr Skorupa Agata poniedziałek 11.00-12.00
środa 10.00-11.00
C330
23 prof. dr hab. Słomkiewicz Piotr środa 14:30- 16:30 C427
24 dr Starodub Tetiana wtorek 15:30-16:30
środa 15:00-16:00
C228, C229
25 dr Strójwąs Andrzej poniedziałek 10:00-12:00 C221a
26 dr hab. Szczepanik Beata prof. UJK wtorek 12:00-13:00 C424
27 dr hab. Urbaniak Mariusz prof. UJK Poniedziałek 8:00-9:00 C130
28 dr Wideł Dariusz wtorek 9:30-11:30 C417
29 dr hab. Wzorek Alicja prof. UJK środa 9:00-10:00 C329
30 dr hab. Zubkowa Walentyna prof. UJK wtorek 10:30-11:30 C215