Zakład Chemii Analitycznej i Geochemii Środowiska (ZCAGŚ)

Division of Analytical Chemistry and Environmental Geochemistry


Kierownik zakładu

prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka

telefon: +48413497026
e-mail: Agnieszka.Galuszka@ujk.edu.pl
pokój: C409

Profesorowie

prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski

telefon: +48413497021, 7072
e-mail: Zdzislaw.Migaszewski@ujk.edu.pl
pokój: C410

Profesorowie Uczelni

dr hab. Sabina Dołęgowska prof. UJK

telefon: +48413497023
e-mail: Sabina.Dolegowska@ujk.edu.pl
pokój: C413

dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK

telefon: +48413497044
e-mail: Slawomir.Michalkiewicz@ujk.edu.pl
pokój: C322

dr hab. Mieczysław Scendo prof. UJK

telefon: +48413497045
e-mail: Mieczyslaw.Scendo@ujk.edu.pl
pokój: C329

dr hab. inż. Walentyna Zubkowa prof. UJK

telefon: +48413497030
e-mail: Walentyna.Zubkowa@ujk.edu.pl
pokój: C215

Adiunkci

dr Magdalena Jakubczyk

telefon: +48413497047
e-mail: Magdalena.Jakubczyk@ujk.edu.pl
pokój: C315

dr Karina Krzciuk

telefon: +48413497009
e-mail: Karina.Krzciuk@ujk.edu.pl
pokój: C411

dr Artur Michalik

telefon: +48413496595
e-mail: Artur.Michalik@ujk.edu.pl
pokój: C411

dr Agata Skorupa

telefon: +48413497043
e-mail: Agata.Skorupa@ujk.edu.pl
pokój: C330

dr Andrzej Strójwąs

telefon: +48413497031
e-mail: Andrzej.Strojwas@ujk.edu.pl
pokój: C221A

Doktoranci

 

Tematyka badawcza realizowana w Zakładzie Chemii Analitycznej i Geochemii Środowiska: