Technologia Chemiczna

Tematyka badawcza

 • Badania dotyczące wpływu wybranych czynników technologicznych na skład i wydajność produktów pirolizy wybranych gatunków biomasy roślinnej.
 • Opracowanie i optymalizacja procesu ekstrakcji wybranych gatunków biomasy jako metody umożliwiającej ograniczenie emisji szkodliwych substancji, powstających podczas pozyskiwania energii.
 • Badania procesów ko-pirolizy węgli świeżych i utlenionych z różnego rodzaju odpadami organicznymi. Badania skierowane na modyfikację procesu koksowania związaną z otrzymywaniem koksu o określonych walorach użytkowych oraz na opracowanie możliwości utylizacji tworzyw sztucznych, przeterminowanych leków i paków węglowych w procesie koksowania konwencjonalnego.

Skład zespołu:

dr hab. Walentyna Zubkowa prof. UJK
Nr ORCID: 0000-0002-7039-2535

dr Andrzej Strójwąs
Nr Orcid: 0000-0001-9549-0302

Prace opublikowane w ciągu ostatnich pięciu lat:

 1. Zubkova V., Strojwas A., Kaniewski M., Ziomber S. Investigation of influence of the additives of expired paracetamol (PR) and naproxen (NP) on the changes in volume of heated charge of a higher rank coal. Fuel, 2018, 217, 605-16, DOI: 10.1016/j.fuel.2018.01.019
 2. Zubkova V., Strojwas A., Kaniewski M., Ziomber S., Indyka P. Some aspects of influence of the composition of volatile products and extracted material on grain swelling processes and volume changes of commercial coals of different rank. Fuel, 2019, 243, 554-68, DOI: 10.1016/j.fuel.2019.01.155
 3. Zubkova V., Strojwas A., Bielecki M., Kieush L., Koverya A. Comparative study of pyrolytic behavior of the biomass wastes originating in the Ukraine and potential application of such biomass. Part 1. Analysis of the course of pyrolysis process and the composition of formed products. Fuel, 2019, 254, 115688, DOI: 10.1016/j.fuel.2019.115688
 4. Zubkova V., Strojwas A., Kaniewski M., Jany B.R. The influence of the additives of expired paracetamol (PR) and naproxen (NP) on the thermal behaviour of high volatile bituminous coal (HVBC) and the composition of material extracted from the zones of its plastic layer. Fuel, 2020, 273, 117752, DOI: 10.1016/j.fuel.2020.117752
 5. Zubkova V., Strojwas A. Influence of briquetting on thermal behavior of bituminous coal oxidized during storage. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2020, 152, 104969, DOI: 10.1016/j.jaap.2020.104969
 6. Zubkova V., Strojwas A. The Influence of Freezing on the Course of Carbonization and Pyrolysis of a Bituminous High-Volatile Coal. Energies 2020, 13(24), 6476,  DOI: 10.3390/en13246476
 7. Zubkova V., Strojwas A., Bielecki M. Analysis of the Pyrolytic Behaviour of Birch, Maple, and Rowan Leaves. Energies 2021, 14(8), 2091,  DOI: 10.3390/en14082091
 8. Bielecki M., Zubkova V., Strojwas A. Influence of Densification on the Pyrolytic Behavior of Agricultural Biomass Waste and the Characteristics of Pyrolysis Products. Energies 2022, 15(12), 4257,  DOI: 10.3390/en15124257
 9. Zubkova V., Strojwas A. The Influence of Coal Tar Pitches on Thermal Behaviour of a High-Volatile Bituminous Polish Coal. Materials 2022, 15(24), 9027,  DOI: 10.3390/ma15249027
 10. Bielecki M., Zubkova V., Strojwas A. An Analysis of the Influence of Low Density Polyethylene, Novolac, and Coal Tar Pitch Additives on the Decrease in Content of Impurities Emitted from Densified Pea Husks during the Process of Their Pyrolysis. Energies 2023, 16(6), 2644, DOI: 10.3390/en16062644