Projekty badawcze realizowane w Instytucie Chemii, finansowane ze środków zewnętrznych:

  1. Prof. dr hab. Zdzisław M. Migaszewki (kierownik) Grant NCN nr 2019/35/B/ST10/00821: „Mikrokulki szklane – nowy wskaźnik losu pyłu drogowego w środowisku przyrodniczym” (2020–2024).
  2. dr hab. inż. Przemysław Rybiński prof. UJK (kierownik B+R plus Główny Technolog dla wszystkich etapów badawczych BP+PR) POIR.04.01.04-00-0131/19: „Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji pro-ekologicznych materiałów elastomerowych” (2019-2023).
  3. dr hab. inż. Przemysław Rybiński prof. UJK (kierownik B+R plus Specjalista do spraw materiałowych dla wszystkich etapów badawczych BP+PR) POIR.01.01.01-00-0238/2021: (2021-2023).