Wsparcie informatyczne

Wsparcie informatyczne dla  pracowników:

Problemy należy zgłaszać na adres e-mail: Bartłomiej.Kowalczyk@ujk.edu.pl

Opis najczęściej sygnalizowanych problemów znajduje się poniżej:

W przypadku, gdy nie znajdą Państwo rozwiązania w powyższych materiałach zapraszam do napisania wiadomości e-mail.

Wiadomość taka powinna zawierać imię i nazwisko pracownika oraz dokładny opis problemu jakiego dotyczy wiadomość – do wiadomości można dołączyć zrzuty ekranu (zdjęcia) obrazujące zaistniały problem. W treści wiadomości można także umieścić kontaktowy numer telefonu w celu ewentualnego doprecyzowania problemu lub jego rozwiązania.