Studenckie praktyki zawodowe

Koordynator dr Agata Skorupa (tel. 41 349-70-43), pok.: C330.

Regulamin praktyk studenckich na kierunkach chemia i biotechnologia UJK. ⇓


Ramowy program praktyk zawodowych dla kierunku Chemia. ⇓

Przykładowe Zakłady Pracy, w których Studenci Chemii mogą odbywać praktyki zawodowe. ⇓

Arkusz hospitacji studenckich praktyk zawodowych na kierunku Chemia. ⇓


Ramowy program praktyk zawodowych dla kierunku Biotechnologia. ⇓

Przykładowe Zakłady Pracy, w których Studenci Biotechnologii mogą odbywać praktyki zawodowe. ⇓

Arkusz hospitacji studenckich praktyk zawodowych na kierunku Biotechnologia. ⇓


Procedura hospitacji praktyk zawodowych WSZJK-WSP/5. ⇓


Studenckie praktyki nauczycielskie

Koordynator dr Magdalena Marcinkowska (tel. 41 349-70-12), pok.: C116.

Dziennik praktyk ⇓
Karta informacyjna dla nauczyciela ⇓
Porozumienie ze szkołą ⇓
Potwierdzenie przyjęcia na praktykę ⇓
Program i instrukcja praktyk dydaktycznych ⇓
Rachunek do umowy ⇓
Recenzja z praktyki dla nauczyciela ⇓
Arkusz hospitacji śródrocznych praktyk dydaktycznych ⇓
Sprawozdanie studenta ⇓
Umowa o dzieło dla nauczyciela ⇓
Wniosek o przyjęcie na praktykę ⇓

Praktyka zawodowa psychologiczno – pedagogiczna

Instrukcja praktyki ⇓
Procedura praktyki zawodowej psychologiczno-pedagogicznej ⇓
Arkusz hospitacji praktyk psychologiczno-pedagogicznej ⇓


Zarządzenia

Zarządzenie Rektora nr 95/2020
Zarządzenie Rektora nr 96/2020
Zarządzenie Rektora nr 117/2020
Zarządzenie Rektora nr 132/2020
Zarządzenie Rektora nr 276/2020
Zarządzenie Rektora nr 9/2021
Zarządzenie Rektora nr 92/2023
Zarządzenie Rektora nr 155/2023
Instrukcja obiegu dokumentów


Sekcja Praktyk i Umów Dydaktycznych