Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Andrzeja Syrka

„Właściwości termiczne oraz zagrożenie pożarowe kompozytów elastomerowych, w tym kompozytów ceramizujących”(2023-06-22)