Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Darii Ślefarskiej-Wolak

Tytuł rozprawy:
„Oznaczanie lotnych związków organicznych w wybranych tkankach i płynach ustrojowych człowieka, jako potencjalnych znaczników nowotworu żołądka metodami chromatograficznymi”