VI Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

VI FORUM DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH

Termin: 1-2 czerwca 2023
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w VI Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach, które
odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 7.

Szczegółowy harmonogram forum dostępny tutaj

Uczestnicy Forum są zobowiązani do uczestnictwa w wykładzie inaugurującym obrady, który odbędzie się 01.06.2023 r. o godz. 9:00. Forum Doktorantów służy wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych. Seminarium ma także charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich. Udział w Forum Doktorantów jest bezpłatny oraz:

  1. obowiązkowy dla doktorantów, którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego,
  2. fakultatywny dla osób, które otworzyły przewód doktorski i pragną zaprezentować wyniki swoich badań.

Serdecznie zapraszamy do udziału również Doktorantów z innych ośrodków badawczych, będzie nam niezmiernie miło Was gościć

Obrady odbędą się w następujących sekcjach:

  1. nauki humanistyczne (dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo),
  2. nauki społeczne (dyscypliny: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, pedagogika, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki),
  3. nauki ścisłe i przyrodnicze (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne*, nauki o Ziemi i środowisku),
  4. nauki o zdrowiu i nauki medyczne (dyscypliny: nauki medyczne, nauki o zdrowiu).

Szczegółowy harmonogram forum z podanymi salami

** Obrady dla tej dyscypliny są w języku angielskim. W przypadku pozostałych dyscyplin Doktoranci mają do wyboru prezentację w języku polskim lub w języku
angielskim.

Podczas konferencji naukowej należy zaprezentować postępy w realizacji prac doktorskich lub wyniki badań dotyczące indywidualnych zainteresowań naukowych doktoranta w formie ustnej.
Wystąpienie powinno przybliżyć:

  1. Koncepcję pracy/wstępne badania (dotyczy uczestników I roku Szkoły Doktorskiej),
  2. Postępy badań naukowych w minionym roku akademickim (dotyczy uczestników II, III, IV roku Szkoły Doktorskiej oraz uczestników studiów doktoranckich).

Prezentacja multimedialna powinna być przygotowana w formacie PDF i trwać maksymalnie 15 minut.
Wszystkie prace doktorantów UJK biorą udział w konkursie o Nagrodę Rektora „Prodomus” w każdej z dyscyplin.
Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2023 roku.
Link do formularza rejestracyjnego:
https://docs.google.com/forms/
Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres e-mail:
viforumdoktorantow@gmail.com

Szczegółowy harmonogram forum dostępny tutaj