Regulaminy projektu RID już dostępne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje projekt „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu” w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Projekt obejmuje kluczowe zadania, mające na celu podniesienie jakości badań naukowych, umiędzynarodowienie oraz zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji. Szczegółowy opis projektu oraz wszelkie związane z nim aktualności można śledzić na stronie wydziału w zakładce Projekty >> Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Zachęcamy pracowników do zapoznania się z regulaminami oraz składania wniosków w ramach odpowiednich zadań:

Biuro projektu – Dziekanat WSiP, pokój 101D

mgr Katarzyna Markowska
 41 349 70 49
 katarzyna.markowska@ujk.edu.pl

mgr Karolina Zych
 41 349 62 31
 karolina.zych@ujk.edu.pl