Podziel się opinią – weź udział w ankietyzacji

Zapraszamy do udziału w ankietyzacji dotyczącej jakości kształcenia na naszej Uczelni. Wyniki kwestionariuszy posłużą doskonaleniu procesu nauczania. Ankietyzacja potrwa od 1 czerwca do 23 sierpnia.

Drodzy studenci, ponownie prosimy o czynny udział w ankietyzacji. Tym razem można będzie ocenić wykładowców, z którymi macie/mieliście Państwo zajęcia w semestrze letnim.

Najbliższe badanie ankietowe będzie trwało od 1 czerwca do 23 sierpnia 2023 r.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie ankiety są anonimowe.

Jednocześnie informujemy, że wypełniane przez Państwa ankiety i zgłaszane w nich uwagi, są cennym i ważnym źródłem wiedzy, przekładającym się na poprawę jakości kształcenia. Wyniki ankiet są analizowane zarówno przez władze Uczelni, jak i władze poszczególnych jednostek wydziałów i instytutów.

Liczymy na Państwa aktywny udział w badaniu.

Wysoki stopień zaangażowania w proces ankietyzacji jest nagradzany. Nagrodą dla Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii za najaktywniejszy udział w ankietyzacji w 2022 roku, był dzień rektorski dla wydziału! patrz

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami poprzednich badań ankietowych, które znajdują się na stronach:

Raport – Instytut Chemii

https://ujk.edu.pl/Aktualnosci_jakosc_ksztalcenia.html.

Pamiętaj! Zależy Tobie, zależy nam!