Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Słowacją – otwarty nabór wniosków!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Slovak Research and Development Agency – SRDA, zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 24 lipca 2023 roku do godz. 15:00 .

Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępny są tutaj