Trwa nabór wniosków do programów ministerialnych: „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz „Doskonała nauka”

Szanowni Państwo,

informujemy, że można już składać wnioski w ramach programów ministerialnych: „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz „Doskonała nauka”.

Szczegóły dotyczące zasad programu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-ii oraz https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka-ii

Termin składania wniosków do Ministerstwa w ramach programu SON upływa 14 czerwca 2024 r. o godz. 16.00, a w ramach programu DN – 7 czerwca 2024 r. o godz. 16.00.

Z uwagi na fakt, że w jednym konkursie uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski w ramach każdego modułu, w przypadku większej liczby chętnych zostanie przeprowadzony wewnętrzny ranking, a do Ministerstwa będą kierowane tylko te wnioski, które będą spełniać najwyższe kryteria jakościowe. Ranking zostanie przeprowadzony na podstawie kart projektu (w załączeniu). Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach powyższych konkursów prosimy o wypełnienie kart projektu i wysłanie ich do Działu Nauki na adres dzial.nauki@ujk.edu.pl w terminie do 16 maja 2024 r. do godz. 12.00. Karty zostaną niezwłocznie ocenione, a autorzy poinformowani o dalszej procedurze, tak aby w terminie przygotować pełne wnioski do MNiSW.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Nauki:
dzial.nauki@ujk.edu.pl
Tel. 413497339