Stypendium ministra dla studentów

Jeśli jesteś studentem UJK i chcesz otrzymać stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, sprawdź warunki, kryteria i terminy składania wniosków na stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: WWW