Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Grzegorza Bieleckiego

Rada Naukowa Instytutu Chemii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zawiadamia,

że w dniu 27marca 2024 roku o godzinie 14.00 w auli B5 budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marcina Grzegorza Bieleckiego

 

Tytuł rozprawy:
„Analiza wpływu wybranych czynników technologicznych na skład i wydajność produktów pirolizy odpadów biomasy”

Promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Walentyna Zubkowa , prof. UJK

Promotor pomocniczy:
dr Andrzej Strójwąs

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka -Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
dr hab. inż. Marian Niesler, prof. IMŻ – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102. Wersje elektroniczne: rozprawy, jej streszczenia oraz recenzji są dostępne w:
Biuletynie Informacji Publicznej – UJK