Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Laury Ewy Frydel

Rada Naukowa Instytutu Chemii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zawiadamia,

że w dniu 26 października 2023 roku o godzinie 13.00 w auli B4 budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Laury Ewy Frydel

Tytuł rozprawy:
„Synteza i zastosowanie adsorbentów węglowo-haloizytowych do usuwania pochodnych fenolu z wody”

Promotor rozprawy:
Prof.  dr hab. Piotr Słomkiewicz

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosinska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.
Prof. dr hab. inż. Maria Wołdarczyk-Makuła – Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska.
Dr hab. inż. Mariola Rajca prof. PŚl – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska.

Dołącz Zoom Spotkanie:
https://zoom.us/j/8194607041?pwd=Zk12Y3BpeTY0a2dtOXNLY1V2VUlyUT09
Identyfikator spotkania: 819 460 7041
Kod dostępu: obrona

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102. Wersje elektroniczne: rozprawy, jej streszczenia oraz recenzji są dostępne w:
Biuletynie Informacji Publicznej – UJK