Konkurs PZPTS na najlepszą pracę z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl oraz do pobrania tutaj.
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2023 r.
Nagroda w konkursie – 5 000 złotych
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2024 r.
Formularz zgłoszenia zajdziecie w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  1. Jednostronne streszczenie pracy;
  2. Opinię promotora lub recenzentów i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;
  3. Inne dokumenty wymienione w Regulaminie konkursu.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać
na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS:
tel. 22 828 04 13 ;
e-mail :office@tworzywa.org.pl