Instytut Chemii

AKTUALNOŚCI


6 kwietnia 2023

Nagrody dla laureatów XIV edycji Konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”

Podczas XIV edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, przyznano trzy główne nagrody oraz dwa wyróżnienia, a także nagrody za zgłoszone wynalazki. Wśród nagrodzonych znaleźli się naukowcy z Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Jedna z głównych nagród została przyznana na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. Piotra Słomkiewicza prof. UJK i dr hab. Krystyny Kurdziel prof. UJK za  patent: Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego modyfikowanego bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym zwłaszcza do adsorpcji fenolu i jego chloropochodnych z wody.
Nagrodę za zgłoszony wynalazek otrzymał także zespołu twórców, tj.: prof. dr hab. Zdzisława Migaszewskiego, prof. dr hab. Agnieszki Gałuszki, dr hab. Sabiny Dołęgowskiej prof. UJK  za zgłoszony wynalazek: Sposób redukcji stężeń siarczanów, metali i arsenu w kwaśnych wodach kopalnianych.
Konkurs Świętokrzyski Racjonalizator ma na celu wyłanianie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju regionu. W ramach konkursu rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu. W tegorocznej edycji konkursu, komisja konkursowa rozpatrzyła 20 zgłoszeń z takich obszarów jak budownictwo, chemia, medycyna czy transport.


4 kwietnia 2023

Życzenia Wielkanocne

W imieniu społeczności akademickiej Instytutu Chemii UJK
składamy wszystkim naszym studentom,
pracownikom i sympatykom serdeczne życzenia na Wielkanoc.
Niech ten czas będzie pełen radości, spokoju i nadziei na lepszą przyszłość.
Życzymy Wam zdrowia, sukcesów i inspiracji w nauce i pracy.
Niech Wielkanocne Święta będą dla Was okazją do odpoczynku
i nabrania sił do dalszych wyzwań.
ankiety


4 kwietnia 2023

Ankietyzacja osób prowadzących zajęcia przedłużona do 14.04.2023 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dzisiaj do 14 kwietnia br. (o 2 tygodnie), decyzją Przewodniczącej UKK i Prorektor ds. Kształcenia – Pani dr hab. inż. Barbary Gawdzik, prof. UJK, przedłużona została ankietyzacja nauczycieli akademickich/osób prowadzących zajęcia w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem (ankieta nr 1).
Wszyscy potencjalni respondenci ankiet otrzymali w tej sprawie informującego sms-a w dniu 29.03.2023 r.
Prosimy wszystkich prowadzących o zachęcenie studentów do wypełnienia ankiet, a studentom przypominamy ze spośród uczestników badania ankietowego wylosowane zostaną osoby (właściwie numery albumów), które otrzymają nagrody. W poprzednim badaniu wylosowanie osoby otrzymały bony podarunkowe.

ankiety


2 stycznia 2023

Msza Św. w intencji śp. Anny Bieleckiej

Msza Święta w intencji śp. Anny Bieleckiej, mamy Pani doktor Kariny Krzciuk, zostanie odprawiona w Kościele pw. NMP Królowej Świata (Brzezinki 41, 26-001 Brzezinki) dnia 14 stycznia (sobota) o godzinie 7:30.


24 grudnia 2022

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy dr Karinie Krzciuk oraz rodzinie składają dyrekcja i pracownicy Instytutu Chemii.

klepsydra


20 grudnia 2022

Życzenia Świąteczne

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych rodzinnego ciepła, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Spełnienia w życiu osobistym i zawodowym a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023
życzy Dyrekcja Instytutu Chemii

Plakat


14 grudnia 2022

Msze Św. w intencji śp. Zygmunta Mojeckiego

Msze święte w intencji śp. Zygmunta Mojeckiego, taty Pani doktor Katarzyny Jedynak, od Pracowników Instytutu Chemii UJK, zostaną odprawione w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu (ul. Warszawska 33) w terminach:
-12.03.2023 godzina 9:00;
-14.05.2023 godzina 19:00.


10 grudnia 2022

Studenckie Koło Naukowe „Kalcyt”

Zaprasza wszystkich chętnych na świateczne spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piatek (16-12-2022r.) o godzinie 11:15 w sali C411.
Informacje o spotkaniu u opiekuna koła – dr Kariny Krzciuk, pokój C-411, Karina.Krzciuk@ujk.edu.pl

plakat


18 listopada 2022

Seminarium Naukowe Świętokrzyskiego Oddziału PTChem i Instytutu Chemii

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie :

Pana Prof. dr hab. Jana Barciszewskiego, z
Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Tytuł: Wiadomość w strzykawce. Zrozumieć szczepionkę mRNA
01.12.2022r. - czwartek
11:00, sala B4, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Plakat


16 listopada 2022

Studenckie Koło Naukowe „Kalcyt”

Zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piatek (18-11-2022r.) o godzinie 12:30 w sali C401.
Informacje o spotkaniu u opiekuna koła – dr Kariny Krzciuk, pokój C-411, Karina.Krzciuk@ujk.edu.pl

plakat

10 listopada 2022

Kondolencje

Msza Święta Żałobna w intencji śp. Zygmunta Mojeckiego zostanie odprawiona 12-11-2022 r. o godzinie 10:00 w Kościele Parafialnym Błogosławionego Jerzego Matulewicza, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Sukowie.

klepsydra


28 października 2022

Komunikat JM Rektora UJK

Przekazujemy komunikat JM Rektora UJK w sprawie ogłosznia 2 listopada 2022r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Plakat


17 października 2022

Seminarium naukowe Instytutu Chemii

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii zapraszamy do wysłuchania referatu:

Pan mgr inż. Bartłomieja Syrka
Tytuł: Właściwości termiczne oraz zagrożenie pożarowe kompozytów elastomerowych, w tym kompozytów ceramizujących
17.11.2022r. - czwartek
13:00, sala B5, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Plakat


12 października 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Katarzyny Staszewskiej-Samson

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 27 października 2022 roku o godzinie 12.00 w auli B4 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Staszewskiej-Samson

Tytuł rozprawy: "Wpływ środowiska i temperatury na właściwości antykorozyjne powłoki diamentopodobnej na stali S355"

Promotor rozprawy: dr hab. Mieczysław Scendo prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Halina Krawiec – Wydział Odlewnictwa AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr hab. inż. Stefan Krakowiak prof. PG – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie BIP UJK:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_katarzyna_staszewska-samson.html

Przewodnicząca Rady Naukowej ICh - UJK

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK


04 października 2022

Studenckie Koło Naukowe „Kalcyt”

Zaprasza wszystkichchętnych na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piatek (07-10-2022r.) o godzinie 11:30 w sali C401.
Informacje o spotkaniu u opiekuna koła – dr Kariny Krzciuk, pokój C-411, Karina.Krzciuk@ujk.edu.pl


4 października 2022

Godziny rektorskie

W związku z uroczystą inauguracja Roku Akademickiego, która odbędzie się w dniu 6 października 2022r. JM Rektor UJK ogłasza godziny 9:30-13:00 godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Plakat


28 września 2022

Spotkania z 1 latami 1-st

Dyrekcja Instytutu Chemii informuje że spotkania z studentami pierwszych lat pierwszego stopnia (licencjackie) kierunków chemia i biotechnologiaodbęda się:
- Chemia – 30.09.2022r, godzina 10:00 – Aula B4
- Biotechnologia – 30.09.2022r, godzina 11:00 – Aula B4

Obecnośc opbowiązkowa!


30 czerwca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Agnieszki Sylwii Gilewskiej

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 14 lipca 2022 roku o godz. 12:30 w auli B4 w budynku Instytutu Chemii UJK przy
ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Sylwii Gilewskiej

Tytuł rozprawy: "Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i strukturalna kompleksów rutenu, rodu i irydu o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych"

Promotor rozprawy: dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Masternak prof. UJK

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ – Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK – Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie BIP UJK:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_agnieszka_sylwia_gilewska.html

Przewodnicząca Rady Naukowej ICh - UJK

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK


27 czerwca 2022

Ankietyzacja

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji badania jakości kształcenia. Elektroniczne ankiety jak zwykle ocenią zajęcia dydaktyczne i prowadzące je osoby.

Prosimy też studentów ostatnich semestrów o wypełnienie ankiety na temat jakości kształcenia w UJK.

Chcemy poznać Waszą opinię na temat wybranych aspektów procesu kształcenia. Liczymy na Wasz aktywny udział w badaniach oraz wszelkie uwagi i spostrzeżenia, które pomogą nam poprawić i dostosować jakość kształcenia i warunki studiowania w naszej Uczelni.

Badania są całkowicie anonimowe! Dane w nich uzyskane nie są identyfikowane z osobą, która wypełniła ankietę.

Ankiety należy wypełnić w terminie od 27 czerwca do 27 lipca 2022 r. poprzez Wirtualną Uczelnię
Czas wypełniania ankiet to tylko kilkanaście minut

Wszelkie problemy związane z wypełnieniem ankiety prosimy kierować do Pani Ewy Błaszkiewicz (ewa.blaszkiewicz@ujk.edu.pl).

Spośród uczestników badania ankietowego wylosowane zostaną osoby (właściwie numery albumów), które otrzymają nagrody, tak jak poprzednio. Wylosowanie osoby otrzymały bony podarunkowe. Tak też będzie i tym razem.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Jednocześnie zapraszamy też do zapoznania się z wynikami ubiegłorocznej ankietyzacji.
Raporty dostępne są ta stronie https://ujk.edu.pl/Aktualnosci_jakosc_ksztalcenia.html


06 czerwca 2022

Nagoda Młody Novator za 2021 dla
Pani mgr Laury Frydel

Nagodę Młody Novator 2021 otrzymała Pani mgr Laura Frydel za Projekt „Sposób wytwarzania adsorbentów haloizytowo-węglowych na bazie prekursora węglowego z celulozy do adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z fazy ciekłej”. Laureatka proponuje alternatywę dla często stosowanych w oczyszczalniach wód, lecz drogich, węgli aktywnych. Projekt polega na opracowaniu technologii otrzymywania na skalę przemysłową adsorbentów haloizytowo-węglowych, na bazie prekursora węgla z celulozy, do usuwania zanieczyszczeń organicznych (ftalanu dibutylu, jak i triklosanu). Istota innowacyjności potwierdzona została przez Urząd Patentowy RP poprzez akceptację dwóch zgłoszeń patentowych (kategoria A). Pani mgr Laura Frydel jest doktorantką trzeciego roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki chemiczne, na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Temat Jej pracy doktorskiej to: „Synteza i zastosowanie adsorbentów węglowo-haloizytowych do usuwania fenolu i jego pochodnych z wody”. Jako studentka studiów drugiego stopnia dwukrotnie otrzymała stypendium rektora, była członkinią Koła Naukowego „Kalcyt”. Jest współautorką trzech artykułów z listy A i pięciu rozdziałów w monografii, jednego przyznanego patentu, uczestniczyła w dziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współtworzyła trzy zgłoszenia patentowe.

Plakat Plakat


30 maja 2022

Nagrodzone członkinie SKN Kalcyt

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Członkinie SKN Kalcyt, Panie Agnieszka Sołtys i Anna Miążek zostały nagrodzone (II miejsce i wyróżnienie!) za wygłoszenie referatów podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej NATURE Polish Scientific Conference 2022!
Gratulacje!

Plakat Plakat


25 maja 2022

Seminarium Naukowe Instytutu Chemii oraz Zakładu Mikrobiologii Instytutu Biologii

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładzie :

Pan prof. Naofumi Naga, z Shibaura Institute of Technology
Tytuł: Introduction of research outline of the lecture
01.06.2022r. - środa
13:00, sala B5, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Plakat


26 kwietnia 2022

Nagrody dla laureatów XIII edycji Konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”

Nagrodę główną za patent otrzymał zespół twórców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w składzie: dr hab. Piotr Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, dr Dariusz Wideł.
pn.: Sposób wytwarzania warstwy betonowej z minerałem amfibolitowym zwłaszcza do fotokatalitycznej degradacji benzo(a)pirenu.

Plakat


21 kwietnia 2022

Zaproszenie do udziału wkonferencji

Szanowni Państwo zapraszamy wszytkich pracowników i studentów do udziału w konferencji:

Advances in biology and chemistry of bacterial surface polysaccharide

Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022, więcej szczegółow w załaczonym poniżej programie

Pobierz program konferencji wraz zabstraktami wystąpień


12 kwietnia 2022

Życzenia Wielkanocne

Zdrowia, duchowej bliskości z najbliższymi, nadziei na lepsze czasy
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy Dyrekcja Instytutu Chemii

Plakat


22 marca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Pawła Krzysztofa Rogali

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 24 marca 2022 roku o godz. 13:00 w auli B4 w budynku Instytutu Chemii UJK przy
ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pawła Krzysztofa Rogali

Tytuł rozprawy: "Synteza i zastosowanie nanokompozytów Fe2O3 - haloizyt do fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej chlorowanych pochodnych w wodzie"

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Słomkiewicz prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Wideł

Recenzenci:

prof dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła — Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej

dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek prof. PŚ — Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej ICh - UJK

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK


6 grudnia 2021

Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk!

Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki UJK została członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk!
Zgromadzenie Ogólne PAN 3 grudnia dokonało wyboru członków rzeczywistych i członków korespondentów Polskiej Akademi Nauk. Uchwała 6/2021 Zgromadzenia Ogólnego PAN
Dla kieleckiego środowiska naukowego to wyjątkowe wydarzenie. Prof. Agnieszka Gałuszka jest pierwszym naukowcem w historii naszej uczelni, który znalazł się w prestiżowym gronie członków Polskiej Akademii Nauk. Profesor Agnieszka Gałuszka jest też najczęściej cytowanym naukowcem ze świętokrzyskiego na światowej liście Uniwersytetu Stanforda! Nowo wybrane osoby będą pełnić funkcje od 1 stycznia 2022 roku. Członkiem rzeczywistym lub korespondentem zostaje się dożywotnio.
Gratulujemy Pani Profesor!

Gałuszka

25 listopada 2021

Seminarium Naukowe Świętokrzyskiego oddziału PTChem oraz Instytutu Chemii

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Świętokrzyskiego oddziału PTChem i Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładzie :

Pan Prof. dr hab. inż. Piotr P. Wieczorek, z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
Tytuł: Estrogeny i ksenoestrogeny jako niebezpieczne zanieczyszczenie środowiska
29.11.2021r. - poniedziałek
11:00, sala B4, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Plakat


12 października 2021

Seminarium Naukowe Świętokrzyskiego oddziału PTChem oraz Instytutu Chemii

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Świętokrzyskiego oddziału PTChem i Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładzie :

dr inż. Agnieszki Kąckiej-Zych, z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Tytuł: Wybrane aspekty fizykochemiczne estrów kwasów nitronowych
21.10.2021r. - czwartek
13:45, sala B4, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Plakat


05 października 2021

Studenckie Koło Naukowe „Kalcyt”

Zaprasza wszystkichchętnych na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek (07-10-2021r.) o godzinie 1330 w sali C401.
Informacje o spotkaniu u opiekuna koła – dr Kariny Krzciuk, pokój C-411, Karina.Krzciuk@ujk.edu.pl


23 września 2021

Seminaria naukowe Instytutu Chemii

Szanowni Państwo,
W ramach seminariów naukowych Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładach:

1. dr inż. Marcin Winnicki, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii
Tytuł: Natryskiwanie zimnym gazem - aktualne trendy oraz nowe perspektywy
27.09.2021 - poniedziałek
13:00, sala B4, Instytut Chemii

2. mgr Justyna Andrys, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Tytuł: At the interface between chemistry and biology: in silico enzyme modeling
30.09.2021 - czwartek,
13:00, sala B4, Instytut Chemii


06 września 2021

Msze św w intencji śp. Ewy Łyżwskiej

Msze święte w intencji śp. Ewy Łyżewskiej od Pracowników Instytutu Chemii UJK zostaną odprawione w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu (ul. Warszawska 33) w terminach:
-07.09.2021 godzina 18:30;
-13.09.2021 godzina 18:30;
-16.09.2021 godzina 18:30;
-05.10.2021 godzina 18:30;
-08.10.2021 godzina 18:30;
-21.10.2021 godzina 18:30.


24 lipca 2021

Nie żyje mgr Ewa Łyżewska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 lipca 2021 roku odeszła od nas była Pracownica Instytutu Chemii UJK i nasza wieloletnia Koleżanka Ewa Łyżewska.
Pani magister przez wiele lat pracowała w Zakładzie Fizyki Chemicznej a później w Zakładzie Chemii Fizycznej i Teoretycznej.
Będziemy ją wspominać jako osobę życzliwą i kompetentną.
Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Chemii

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 27 lipca 2021 o godz. 11:00
w kościele parafialnym PW Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Tumlinie.


16 kwietnia 2021

Dni Jakości Kształcenia w UJK 2021

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wziecia udziału w Dniach Jakości Kształcenia w UJK, które w tym roku odbędą zdalnie się w dniach 26-27 kwietnia 2021 r. Tegoroczne hasło przewodnie to:
„Zdolni! Zdalni! Niebanalni!”
W ramach obchodów Dni Jakości Kształcenia w UJK planowane są wydarzenia:
- NA POZIOMIE UCZELNIANYM (26 kwietnia 2021);
- NA POZIOMIE WYDZIAŁOWYM (27 kwietnia 2021).
Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie dostępnym, w linku poniżej.

Pobierz program DJK 2021 w UJK

Plakat DJK 2021


15 kwietnia 2021

Wykład z serii „Zapytaj fizyka”

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na kolejny wykład z serii „Zapytaj fizyka”. Wykład zatytułowany:
„mRNA jako narzędzie walki z koronawirusem i nie tylko"
Wykąłd odbędzie się w czwartek 22 kwietnia o godz. 18:00 (w formie ONLINE!) wygłosi go dr hab. Joanna Kowalska: zapytajfizyka.fuw.edu.pl/wyklady/joanna-kowalska/
Strona wydarzenia na FB:
www.facebook.com/events/480160003435634
Na powyższych stronach, jakiś czas przed wykładem, pojawi się odnośnik do internetowej relacji
zapytajfizyka.fuw.edu.pl/online
Pozdrawiam serdecznie, Piotr Sułkowski zapytajfizyka.fuw.edu.pl/


15 kwietnia 2021

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii-IV 2021

W dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 13:00 w auli C10 w budynku Instytutu Chemii UJK przy
ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie sie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii

Posiedzenie zostanie zorganizowane w formie tradycyjnej przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wynikających z odpowiednich przepisów obowiązujących w czasie epidemii.


18 luty 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Niny Kingi Rędzi

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 13:00 w auli B4 w budynku Instytutu Chemii UJK przy
ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Niny Kingi Rędzi

Tytuł rozprawy: "Synteza i zastosowanie kompozytów węglowo-haloizytowych do adsorpcji paracetamolu i wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody"

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Słomkiewicz prof. UJK

Recenzenci:

dr hab.Lidia Dąbek prof. PŚk — Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcac

dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski prof. PŚI — Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej ICh - UJK

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK


27 stycznia 2021

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia
w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie

 • Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia związaną z realizowanymi zajęciami.
 • Chcemy poznać Twoją opinię na temat obsługi administracyjnej na wydziale/ w filii oraz w jednostkach UJK, z których korzystałeś/aś (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury, Akademickiego Biura Karier, Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami).
 • Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości zajęć zdalnych.

Podziel się z nami swoimi:

 • spostrzeżeniami,
 • pomysłami,
 • uwagami.

GDZIE SZUKAĆ ANKIET?
Ankiety dotyczące oceny jakości kształcenia oraz obsługi administracyjnej dostępne są w Wirtualnej Uczelni.
Link do ankiety dotyczącej nauczania zdalnego zostanie udostępniony pocztą mailową.

KIEDY WYPEŁNIĆ?
Ankietyzacja trwa od 15 lutego do 15 marca 2021 roku.

ANKIETY SĄ ANONIMOWE
Wyniki ankiet będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Plakat ankietyzacja semestr zimowy 20/21


21 stycznia 2021

Komunikat Rektora UJK 1/2021

z dnia 19 stycznia 2021 roku

w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej
w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pobierz Komunikat Rektora UJK


Komunikat Dziekana WSP 2/2021

z dnia 21.01.2021 roku

w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej.
W odniesieniu do Komunikatu Rektora 1/2021 w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (tekst i link powyżej) informuję, że w związku z koniecznością zachowania wysokiej jakości kształcenia, w szczególności w przypadku zajęć/przedmiotów kluczowych dla osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kierunku studiów, rekomenduje się przeprowadzanie zaliczeń oraz egzaminów w siedzibie Uczelni.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


Komunikat Dziekana WSP 1/2021

z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu
się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Pobierz Komunikat Dziekana WSP


11 stycznia 2021

Zarządzenie Rektora UJK 3/2021

Zarządzenie nr 3/2021
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 11 stycznia 2021 roku
w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Uczelni

Na podstawie art. 129, art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W związku ze świętem w dniu 1 maja 2021 r., przypadającym w dzień wolny od pracy inny niż niedziela, wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodatkowy dzień – czerwca 2021 r. jako wolny od pracy.
2. W związku ze świętem w dniu 25 grudnia 2021 r., przypadającym w dzień wolny od pracy inny niż niedziela, wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dodatkowy dzień – 12 listopada 2021 r. jako wolny od pracy.
3. Powyższa zmiana harmonogramu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie w bazie BIP UJK


05 stycznia 2021

Konkurs NCN - LEADER XII

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LEADER XII, ogłosiło konkurs na realizację badań aplikacyjnych i badań rozwojowych dla:

 • doktorantów,
 • nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora,
 • osób posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będących zatrudnionych w UJK,
 • osób posiadających stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będących zatrudnionych w UJK.

Termin naboru od 18 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r.
Więcej informacji o naborze oraz ważne informacje o konkursie znajdziecie Państwo pod linkiem: Materiały do pobrania (ncbr.gov.pl) Osoby zainteresowane złożeniem wniosku i chcące uzyskać wsparcie przy procedurze aplikacji, proszę o kontakt z Sekcją Projektów Wdrożeniowych – diitt@ujk.edu.pl, tel. 41 349 72 83, 41 349 70 81, 41 349 72 28; , ul. Żeromskiego 5, pok. 107.


11 grudnia 2020

Nie żyje prof. dr hab. Zygmunt Dziewięcki

Z głębokim żalem pragniemy poinformować o śmierci prof. dr hab. Zygmunta Dziewięckiego i jego żony Brygidy Dziewięckiej. Zmarli 3 i 5 listopada 2020 r.
Profesor Zygmunt Dziewięcki rozpoczał pracę w Instytucie Chemii WSP na przełomie lat siedemćdziesiatych i osiemdziesiątych. Pełnił też funkcję dyrektora naszj jednostki.
Przekazująć tą smutną informację łączymy się w żalu z rodziną i bliskimi.
Dyrekcja Instytutu Chemii


23 listopada 2020

e-Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

ZAPROSZENIE NA E-ZJAZD ZIMOWY SSPTCHEM!
Naukowy Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest ogólnopolską konferencją cykliczną, organizowaną od ponad 20 lat.
e-Zjazd Zimowy SSPTChem 2020 odbędzie się 19.12.2020 za pośrednictwem aplikacji Google Meet.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii. W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci i doktoranci, przedstawiciele większości Polskich uczelni wyższych.
Jest to również okazja do wspólnego spotkania online, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.
W tym roku dla naszych uczestników przygotowaliśmy nowość!
Podczas Konferencji studenci i doktoranci będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich badań w formie kótkich wystąpień (short com). W trakcie konferencji będą miały także miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a także instytucji lub organizacji pożytku publicznego
Konferencja ma także na celu umożliwienie studentom nawiązania kontaktów naukowych poprzez udział w referatach zaproszonych znanych, polskich chemików.
Spotkanie tak licznego grona młodych chemików jest okazją do większej konsolidacji środowiska, nawiązania kontaktów naukowych i do wzajemnych inspiracji.
W tym roku, w związku z trwającą pandemią, zapraszamy Państwa na odświeżoną, dedykowaną platformę Google Meet. W tym roku ograniczyliśmy również znacząco ilość miejsc, aby zapewnić kameralny charakter konferencji
Rejestracja rozpocznie się 16 listopada i potrwa do końca miesiąca (30/11). Konferencja jest DARMOWA jednak pierwszeństwo rejestracji mają członkowie PTChem (do wypełnienia limitów miejsc).

Więcej informacji i rejestracja na stronie zjazdu


13 listopada 2020

Klepsydra

Nie żyje prof. dr hab. Volodymyr Starodub

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Volodymyra Staroduba, wieloletniego pracownika Instytutu Chemii UJK. Profesor zmarł 12 listopada. Miał 71 lat.
Prof. Volodymyr Starodub urodził się w 1949 r. w Kazachstanie. Studiował chemię w Charkowskim Państwowym Uniwersytecie (ChPU), który ukończył z wyróżnieniem w 1971 r. W latach 1971–1974 był doktorantem w Zakładzie Chemii Nieorganicznej ChPU, a następnie starszym pracownikiem naukowym (1975–1983) i docentem (1983–1998) na Uniwersytecie Karazina w Charkowie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 r. za prace na temat: „Wysokoanizotropowe ciała stałe na podstawie kompleksów z przeniesieniem ładunku, soli jonorodnikowych i związków koordynacyjnych”. W latach 1998–2006 pracował na stanowisku profesora Uniwersytetu Karazina. Od 2001 r. posiadał tytuł profesora. Z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach był związany od 2006 r. pracując na stanowisku profesora w Zakładzie Technologii Chemicznej (obecnie w Zakładzie Syntezy i Badań Strukturalnych). Jego główne zainteresowania naukowe dotyczyły fizykochemii niskowymiarowych materiałów organicznych, które mają zastosowanie jako przewodniki oraz magnetyki organiczne, a także są stosowane w produkcji materiałów optyki nieliniowej.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godz. 11:00
w Cerkwii pod wezwaniem św. Mikołaja przy ulicy Bodzentyńskiej 46 w Kielcach,
a następnie na Cmentarzu w Cedzynie.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane ze stanem pandemii,
w Nabożeństwie można uczestniczyć jedynie na zewnątrz Cerkwii oraz na Cmentarzu


16 października 2020

Zajęcia zdalne na WSP 19-31.X.2020

Szanowni Państwo
Przekazuję Państwu Zarządzenie 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.10.2020 roku w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w terminie od 19 do 31 października 2020 roku.
Decyzja dotyczy również studentów Collegium Medicum odbywających zajęcia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (została uzgodniona z Panią Dziekan Collegium Medicum).
Studenci otrzymają powyższą informację za pośrednictwem WU.
Jednocześnie nie jest pewne czy uda się powiadomić studentów Collegium Medicum, którzy mają zajęcia na naszym Wydziale za pośrednictwem Uczelni.XP ze względu na ograniczenia w dostępie do list studentów innych Wydziałów.
Mamy w związku z tym prośbę do Państwa, o przekazanie Państwa studentom z CM informacji o zdalnej formie kształcenia na WSP za pomocą dostępnych kanałów: wiadomości na Wirtualnej Uczelni, ogłoszeń na kanałach ogólnych Państwa Zespołów w Teams bądź bezpośrednio mailowo.

Dyrekcja Instytutu Chemii przypomina jednocześnie że zmiana formy świadczenia stosunku pracy na zdalną nie zwalnia nas z obowiązku jej świadczenia. W szczególności z pracy naukowej co w świetle zbliżającej się ewaluacji nabiera jeszcze większego znaczenia.

Z wyrazami szacunku; łącząc życzenia zdrowia dla nas Wszystkich
Z poważaniem,
W imieniu Dyrekcji ICh
Z-ca dyrektora ds kształcenia
dr Artur Michalik

Zarządzenie Dziekana WSP 3/2020


08 października 2020

Komunikat dotyczący przepisów obowiązujących w stanie pandemii w UJK

Szanowni Państwo
Na prośbę Władz Dziekańskich pragnę przybliżyć informacje związane z działaniem UJK w czasie pandemii.
Przypominamy, iż w budynkach UJK obowiązuje NAKAZ noszenia maseczek.
W sprawach niewymagających bezpośredniej wizyty wykorzystujemy elektroniczne środki kontaktu.
Aktualnie opieramy się na:

 • Komunikacie nr 13/2020 Rektora UJK w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzeniu nr 210/2020 Rektora UJK w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Zarządzeniu nr 216/2020 Rektora UJK w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzenie nr 238/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 października 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Wszystkie akty do pobrania w postaci scalonego pliku poniżej.

Dodatkowo załaczam też plik z procedurą postępowania na laboratorium wraz z tabelką na podpisy do zebrania od studentów po zapoznaniu ich z tymi zapisami (załącznik poniżej)

Proszę również o przekazywanie studentom informacji, iż od roku akademickiego 2020/2021 został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu.
Pod adresem: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

Z poważaniem,
Z-ca dyrektora ds kształcenia
dr Artur Michalik

Komunikat 13, Zarządzenia 210, 216 i 238

Procedura postępowania na laboratorium


06 października 2020

Komunikat dla studentów rozoczynających studia na UJK

Szanowni Studenci, od roku akademickiego 2020/2021 został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu.
Pod adresem:https://rezerwuj.ujk.edu.pl/
można umówić spotkanie na konkretną godzinę w sprawach związanych zarówno z tokiem studiów, jak i stypendialnych. Przy rezerwowaniu terminu należy wybrać sprawę, w której chcecie się Państwo stawić w Dziekanacie (odbiór zaświadczenia, dyplomu, legitymacji itp.). Na pierwszym spotkaniu informacyjnym (terminarz w załączeniu) każdy kierunek powinien wybrać osobę do kontaktu z pracownikami uczelni, w tym dziekanatu, tzw. starostę roku. Wybrany starosta proszony jest o jak najszybszy kontakt z Dziekanatem (oczywiście poprzez wcześniejszą rezerwację terminu). W załączeniu przesyłam wzór ślubowania, które należy wydrukować, uzupełnić datę i czytelnie podpisać. Wypełnione ślubowanie należy zabrać ze sobą na spotkanie informacyjne. Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw drogą elektroniczną. Kontakty do pracowników Dziekanatu obsługujących poszczególne kierunki znajdziecie Państwo pod adresem: https://wmp.ujk.edu.pl/dziekanat.php
Wszelkie informacje i aktualne ogłoszenia dostępne są na stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/
Z poważaniem,
z-ca sekretarza WKR
Karolina Zych

Harmonogram spotkań na WSP

Druk Ślubowania


15 września 2020

KOMUNIKAT

w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim
2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WNŚiP:

1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

Pobierz wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej.

14 września 2020

International PhD Program — Open Call 2020/2021

The IMPRS for Molecular Life Sciences in Munich would like to announce an open call for PhD student positions

Please find enclosed the corresponding announcement poster.

07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Tytuł rozprawy: "Właściwości elektrochemiczne wybranych konserwantów oraz ich woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych"

Promotor rozprawy: dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk - Instytut Nauk Chemicznych UMCS Lublin

prof. dr hab. inż. Bogusław Baś - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 18 września 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Angeliki Kamizeli

Tytuł rozprawy: "Synteza i aktywność biologiczna laktonów z ugrupowaniem arylowym"

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Unwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński - Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

07 września 2020

INGA II - Nabór wniosków

Szanowni Państwo
Na prośbę p. Rektor prof. Agnieszki Gałuszki zapraszmay do zapoznania się z informacją nt. naboru wniosków w II Konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Pobierz opis konkursu w formacier PDF


02 września 2020

Szczególna organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej.

Czytaj więcej