Instytut Chemii

AKTUALNOŚCI


25 listopada 2021

Seminarium Naukowe Świętokrzyskiego oddziału PTChem oraz Instytutu Chemii

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Świętokrzyskiego oddziału PTChem i Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładzie :

Pan Prof. dr hab. inż. Piotr P. Wieczorek, z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
Tytuł: Estrogeny i ksenoestrogeny jako niebezpieczne zanieczyszczenie środowiska
29.11.2021r. - poniedziałek
11:00, sala B4, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Plakat


12 października 2021

Seminarium Naukowe Świętokrzyskiego oddziału PTChem oraz Instytutu Chemii

Szanowni Państwo,
W ramach seminarium naukowego Świętokrzyskiego oddziału PTChem i Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładzie :

dr inż. Agnieszki Kąckiej-Zych, z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Tytuł: Wybrane aspekty fizykochemiczne estrów kwasów nitronowych
21.10.2021r. - czwartek
13:45, sala B4, Instytut Chemii

Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.

Plakat


05 października 2021

Studenckie Koło Naukowe „Kalcyt”

Zaprasza wszystkichchętnych na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek (07-10-2021r.) o godzinie 1330 w sali C401.
Informacje o spotkaniu u opiekuna koła – dr Kariny Krzciuk, pokój C-411, Karina.Krzciuk@ujk.edu.pl


23 września 2021

Seminaria naukowe Instytutu Chemii

Szanowni Państwo,
W ramach seminariów naukowych Instytutu Chemii zapraszamy do wziecia udziału w wykładach:

1. dr inż. Marcin Winnicki, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii
Tytuł: Natryskiwanie zimnym gazem - aktualne trendy oraz nowe perspektywy
27.09.2021 - poniedziałek
13:00, sala B4, Instytut Chemii

2. mgr Justyna Andrys, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Tytuł: At the interface between chemistry and biology: in silico enzyme modeling
30.09.2021 - czwartek,
13:00, sala B4, Instytut Chemii


06 września 2021

Msze św w intencji śp. Ewy Łyżwskiej

Msze święte w intencji śp. Ewy Łyżewskiej od Pracowników Instytutu Chemii UJK zostaną odprawione w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu (ul. Warszawska 33) w terminach:
-07.09.2021 godzina 18:30;
-13.09.2021 godzina 18:30;
-16.09.2021 godzina 18:30;
-05.10.2021 godzina 18:30;
-08.10.2021 godzina 18:30;
-21.10.2021 godzina 18:30.


24 lipca 2021

Nie żyje mgr Ewa Łyżewska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 lipca 2021 roku odeszła od nas była Pracownica Instytutu Chemii UJK i nasza wieloletnia Koleżanka Ewa Łyżewska.
Pani magister przez wiele lat pracowała w Zakładzie Fizyki Chemicznej a później w Zakładzie Chemii Fizycznej i Teoretycznej.
Będziemy ją wspominać jako osobę życzliwą i kompetentną.
Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Chemii

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 27 lipca 2021 o godz. 11:00
w kościele parafialnym PW Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Tumlinie.


16 kwietnia 2021

Dni Jakości Kształcenia w UJK 2021

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wziecia udziału w Dniach Jakości Kształcenia w UJK, które w tym roku odbędą zdalnie się w dniach 26-27 kwietnia 2021 r. Tegoroczne hasło przewodnie to:
„Zdolni! Zdalni! Niebanalni!”
W ramach obchodów Dni Jakości Kształcenia w UJK planowane są wydarzenia:
- NA POZIOMIE UCZELNIANYM (26 kwietnia 2021);
- NA POZIOMIE WYDZIAŁOWYM (27 kwietnia 2021).
Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie dostępnym, w linku poniżej.

Pobierz program DJK 2021 w UJK

Plakat DJK 2021


15 kwietnia 2021

Wykład z serii „Zapytaj fizyka”

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na kolejny wykład z serii „Zapytaj fizyka”. Wykład zatytułowany:
„mRNA jako narzędzie walki z koronawirusem i nie tylko"
Wykąłd odbędzie się w czwartek 22 kwietnia o godz. 18:00 (w formie ONLINE!) wygłosi go dr hab. Joanna Kowalska: zapytajfizyka.fuw.edu.pl/wyklady/joanna-kowalska/
Strona wydarzenia na FB:
www.facebook.com/events/480160003435634
Na powyższych stronach, jakiś czas przed wykładem, pojawi się odnośnik do internetowej relacji
zapytajfizyka.fuw.edu.pl/online
Pozdrawiam serdecznie, Piotr Sułkowski zapytajfizyka.fuw.edu.pl/


15 kwietnia 2021

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii-IV 2021

W dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 13:00 w auli C10 w budynku Instytutu Chemii UJK przy
ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie sie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii

Posiedzenie zostanie zorganizowane w formie tradycyjnej przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wynikających z odpowiednich przepisów obowiązujących w czasie epidemii.


18 luty 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Niny Kingi Rędzi

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 13:00 w auli B4 w budynku Instytutu Chemii UJK przy
ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Niny Kingi Rędzi

Tytuł rozprawy: "Synteza i zastosowanie kompozytów węglowo-haloizytowych do adsorpcji paracetamolu i wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody"

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Słomkiewicz prof. UJK

Recenzenci:

dr hab.Lidia Dąbek prof. PŚk — Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcac

dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski prof. PŚI — Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej ICh - UJK

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK


27 stycznia 2021

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia
w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie

 • Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia związaną z realizowanymi zajęciami.
 • Chcemy poznać Twoją opinię na temat obsługi administracyjnej na wydziale/ w filii oraz w jednostkach UJK, z których korzystałeś/aś (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury, Akademickiego Biura Karier, Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami).
 • Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości zajęć zdalnych.

Podziel się z nami swoimi:

 • spostrzeżeniami,
 • pomysłami,
 • uwagami.

GDZIE SZUKAĆ ANKIET?
Ankiety dotyczące oceny jakości kształcenia oraz obsługi administracyjnej dostępne są w Wirtualnej Uczelni.
Link do ankiety dotyczącej nauczania zdalnego zostanie udostępniony pocztą mailową.

KIEDY WYPEŁNIĆ?
Ankietyzacja trwa od 15 lutego do 15 marca 2021 roku.

ANKIETY SĄ ANONIMOWE
Wyniki ankiet będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Plakat ankietyzacja semestr zimowy 20/21


21 stycznia 2021

Komunikat Rektora UJK 1/2021

z dnia 19 stycznia 2021 roku

w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej
w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pobierz Komunikat Rektora UJK


Komunikat Dziekana WSP 2/2021

z dnia 21.01.2021 roku

w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej.
W odniesieniu do Komunikatu Rektora 1/2021 w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (tekst i link powyżej) informuję, że w związku z koniecznością zachowania wysokiej jakości kształcenia, w szczególności w przypadku zajęć/przedmiotów kluczowych dla osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kierunku studiów, rekomenduje się przeprowadzanie zaliczeń oraz egzaminów w siedzibie Uczelni.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


Komunikat Dziekana WSP 1/2021

z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu
się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Pobierz Komunikat Dziekana WSP


11 stycznia 2021

Zarządzenie Rektora UJK 3/2021

Zarządzenie nr 3/2021
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 11 stycznia 2021 roku
w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Uczelni

Na podstawie art. 129, art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W związku ze świętem w dniu 1 maja 2021 r., przypadającym w dzień wolny od pracy inny niż niedziela, wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodatkowy dzień – czerwca 2021 r. jako wolny od pracy.
2. W związku ze świętem w dniu 25 grudnia 2021 r., przypadającym w dzień wolny od pracy inny niż niedziela, wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dodatkowy dzień – 12 listopada 2021 r. jako wolny od pracy.
3. Powyższa zmiana harmonogramu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie w bazie BIP UJK


05 stycznia 2021

Konkurs NCN - LEADER XII

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LEADER XII, ogłosiło konkurs na realizację badań aplikacyjnych i badań rozwojowych dla:

 • doktorantów,
 • nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora,
 • osób posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będących zatrudnionych w UJK,
 • osób posiadających stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będących zatrudnionych w UJK.

Termin naboru od 18 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r.
Więcej informacji o naborze oraz ważne informacje o konkursie znajdziecie Państwo pod linkiem: Materiały do pobrania (ncbr.gov.pl) Osoby zainteresowane złożeniem wniosku i chcące uzyskać wsparcie przy procedurze aplikacji, proszę o kontakt z Sekcją Projektów Wdrożeniowych – diitt@ujk.edu.pl, tel. 41 349 72 83, 41 349 70 81, 41 349 72 28; , ul. Żeromskiego 5, pok. 107.


11 grudnia 2020

Nie żyje prof. dr hab. Zygmunt Dziewięcki

Z głębokim żalem pragniemy poinformować o śmierci prof. dr hab. Zygmunta Dziewięckiego i jego żony Brygidy Dziewięckiej. Zmarli 3 i 5 listopada 2020 r.
Profesor Zygmunt Dziewięcki rozpoczał pracę w Instytucie Chemii WSP na przełomie lat siedemćdziesiatych i osiemdziesiątych. Pełnił też funkcję dyrektora naszj jednostki.
Przekazująć tą smutną informację łączymy się w żalu z rodziną i bliskimi.
Dyrekcja Instytutu Chemii


23 listopada 2020

e-Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

ZAPROSZENIE NA E-ZJAZD ZIMOWY SSPTCHEM!
Naukowy Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest ogólnopolską konferencją cykliczną, organizowaną od ponad 20 lat.
e-Zjazd Zimowy SSPTChem 2020 odbędzie się 19.12.2020 za pośrednictwem aplikacji Google Meet.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii. W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci i doktoranci, przedstawiciele większości Polskich uczelni wyższych.
Jest to również okazja do wspólnego spotkania online, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.
W tym roku dla naszych uczestników przygotowaliśmy nowość!
Podczas Konferencji studenci i doktoranci będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich badań w formie kótkich wystąpień (short com). W trakcie konferencji będą miały także miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a także instytucji lub organizacji pożytku publicznego
Konferencja ma także na celu umożliwienie studentom nawiązania kontaktów naukowych poprzez udział w referatach zaproszonych znanych, polskich chemików.
Spotkanie tak licznego grona młodych chemików jest okazją do większej konsolidacji środowiska, nawiązania kontaktów naukowych i do wzajemnych inspiracji.
W tym roku, w związku z trwającą pandemią, zapraszamy Państwa na odświeżoną, dedykowaną platformę Google Meet. W tym roku ograniczyliśmy również znacząco ilość miejsc, aby zapewnić kameralny charakter konferencji
Rejestracja rozpocznie się 16 listopada i potrwa do końca miesiąca (30/11). Konferencja jest DARMOWA jednak pierwszeństwo rejestracji mają członkowie PTChem (do wypełnienia limitów miejsc).

Więcej informacji i rejestracja na stronie zjazdu


13 listopada 2020

Klepsydra

Nie żyje prof. dr hab. Volodymyr Starodub

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Volodymyra Staroduba, wieloletniego pracownika Instytutu Chemii UJK. Profesor zmarł 12 listopada. Miał 71 lat.
Prof. Volodymyr Starodub urodził się w 1949 r. w Kazachstanie. Studiował chemię w Charkowskim Państwowym Uniwersytecie (ChPU), który ukończył z wyróżnieniem w 1971 r. W latach 1971–1974 był doktorantem w Zakładzie Chemii Nieorganicznej ChPU, a następnie starszym pracownikiem naukowym (1975–1983) i docentem (1983–1998) na Uniwersytecie Karazina w Charkowie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 r. za prace na temat: „Wysokoanizotropowe ciała stałe na podstawie kompleksów z przeniesieniem ładunku, soli jonorodnikowych i związków koordynacyjnych”. W latach 1998–2006 pracował na stanowisku profesora Uniwersytetu Karazina. Od 2001 r. posiadał tytuł profesora. Z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach był związany od 2006 r. pracując na stanowisku profesora w Zakładzie Technologii Chemicznej (obecnie w Zakładzie Syntezy i Badań Strukturalnych). Jego główne zainteresowania naukowe dotyczyły fizykochemii niskowymiarowych materiałów organicznych, które mają zastosowanie jako przewodniki oraz magnetyki organiczne, a także są stosowane w produkcji materiałów optyki nieliniowej.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godz. 11:00
w Cerkwii pod wezwaniem św. Mikołaja przy ulicy Bodzentyńskiej 46 w Kielcach,
a następnie na Cmentarzu w Cedzynie.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane ze stanem pandemii,
w Nabożeństwie można uczestniczyć jedynie na zewnątrz Cerkwii oraz na Cmentarzu


16 października 2020

Zajęcia zdalne na WSP 19-31.X.2020

Szanowni Państwo
Przekazuję Państwu Zarządzenie 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.10.2020 roku w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w terminie od 19 do 31 października 2020 roku.
Decyzja dotyczy również studentów Collegium Medicum odbywających zajęcia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (została uzgodniona z Panią Dziekan Collegium Medicum).
Studenci otrzymają powyższą informację za pośrednictwem WU.
Jednocześnie nie jest pewne czy uda się powiadomić studentów Collegium Medicum, którzy mają zajęcia na naszym Wydziale za pośrednictwem Uczelni.XP ze względu na ograniczenia w dostępie do list studentów innych Wydziałów.
Mamy w związku z tym prośbę do Państwa, o przekazanie Państwa studentom z CM informacji o zdalnej formie kształcenia na WSP za pomocą dostępnych kanałów: wiadomości na Wirtualnej Uczelni, ogłoszeń na kanałach ogólnych Państwa Zespołów w Teams bądź bezpośrednio mailowo.

Dyrekcja Instytutu Chemii przypomina jednocześnie że zmiana formy świadczenia stosunku pracy na zdalną nie zwalnia nas z obowiązku jej świadczenia. W szczególności z pracy naukowej co w świetle zbliżającej się ewaluacji nabiera jeszcze większego znaczenia.

Z wyrazami szacunku; łącząc życzenia zdrowia dla nas Wszystkich
Z poważaniem,
W imieniu Dyrekcji ICh
Z-ca dyrektora ds kształcenia
dr Artur Michalik

Zarządzenie Dziekana WSP 3/2020


08 października 2020

Komunikat dotyczący przepisów obowiązujących w stanie pandemii w UJK

Szanowni Państwo
Na prośbę Władz Dziekańskich pragnę przybliżyć informacje związane z działaniem UJK w czasie pandemii.
Przypominamy, iż w budynkach UJK obowiązuje NAKAZ noszenia maseczek.
W sprawach niewymagających bezpośredniej wizyty wykorzystujemy elektroniczne środki kontaktu.
Aktualnie opieramy się na:

 • Komunikacie nr 13/2020 Rektora UJK w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzeniu nr 210/2020 Rektora UJK w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Zarządzeniu nr 216/2020 Rektora UJK w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzenie nr 238/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 października 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Wszystkie akty do pobrania w postaci scalonego pliku poniżej.

Dodatkowo załaczam też plik z procedurą postępowania na laboratorium wraz z tabelką na podpisy do zebrania od studentów po zapoznaniu ich z tymi zapisami (załącznik poniżej)

Proszę również o przekazywanie studentom informacji, iż od roku akademickiego 2020/2021 został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu.
Pod adresem: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

Z poważaniem,
Z-ca dyrektora ds kształcenia
dr Artur Michalik

Komunikat 13, Zarządzenia 210, 216 i 238

Procedura postępowania na laboratorium


06 października 2020

Komunikat dla studentów rozoczynających studia na UJK

Szanowni Studenci, od roku akademickiego 2020/2021 został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu.
Pod adresem:https://rezerwuj.ujk.edu.pl/
można umówić spotkanie na konkretną godzinę w sprawach związanych zarówno z tokiem studiów, jak i stypendialnych. Przy rezerwowaniu terminu należy wybrać sprawę, w której chcecie się Państwo stawić w Dziekanacie (odbiór zaświadczenia, dyplomu, legitymacji itp.). Na pierwszym spotkaniu informacyjnym (terminarz w załączeniu) każdy kierunek powinien wybrać osobę do kontaktu z pracownikami uczelni, w tym dziekanatu, tzw. starostę roku. Wybrany starosta proszony jest o jak najszybszy kontakt z Dziekanatem (oczywiście poprzez wcześniejszą rezerwację terminu). W załączeniu przesyłam wzór ślubowania, które należy wydrukować, uzupełnić datę i czytelnie podpisać. Wypełnione ślubowanie należy zabrać ze sobą na spotkanie informacyjne. Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw drogą elektroniczną. Kontakty do pracowników Dziekanatu obsługujących poszczególne kierunki znajdziecie Państwo pod adresem: https://wmp.ujk.edu.pl/dziekanat.php
Wszelkie informacje i aktualne ogłoszenia dostępne są na stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/
Z poważaniem,
z-ca sekretarza WKR
Karolina Zych

Harmonogram spotkań na WSP

Druk Ślubowania


15 września 2020

KOMUNIKAT

w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim
2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WNŚiP:

1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

Pobierz wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej.

14 września 2020

International PhD Program — Open Call 2020/2021

The IMPRS for Molecular Life Sciences in Munich would like to announce an open call for PhD student positions

Please find enclosed the corresponding announcement poster.

07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Tytuł rozprawy: "Właściwości elektrochemiczne wybranych konserwantów oraz ich woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych"

Promotor rozprawy: dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk - Instytut Nauk Chemicznych UMCS Lublin

prof. dr hab. inż. Bogusław Baś - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 18 września 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Angeliki Kamizeli

Tytuł rozprawy: "Synteza i aktywność biologiczna laktonów z ugrupowaniem arylowym"

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Unwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński - Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

07 września 2020

INGA II - Nabór wniosków

Szanowni Państwo
Na prośbę p. Rektor prof. Agnieszki Gałuszki zapraszmay do zapoznania się z informacją nt. naboru wniosków w II Konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Pobierz opis konkursu w formacier PDF


02 września 2020

Szczególna organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej.

Czytaj więcej