Instutut Chemii

AKTUALNOŚCI


22 września 2020

Szanowni Państwo, członkowie Rady Naukowej Instytutu Chemii

W imieniu Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Chemii, Pana dr. hab. Piotra Słomkiewicza prof. UJK zapraszamy na posiedzenie Rady Naukowej ICh, które odbędzie się 29 września 2020 r (wtorek) o godzinie 12.45 w sali C102.


15 września 2020

KOMUNIKAT

w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim
2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WNŚiP:

1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

Pobierz wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej.

14 września 2020

International PhD Program — Open Call 2020/2021

The IMPRS for Molecular Life Sciences in Munich would like to announce an open call for PhD student positions

Please find enclosed the corresponding announcement poster.

07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Tytuł rozprawy: "Właściwości elektrochemiczne wybranych konserwantów oraz ich woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych"

Promotor rozprawy: dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk - Instytut Nauk Chemicznych UMCS Lublin

prof. dr hab. inż. Bogusław Baś - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 18 września 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Angeliki Kamizeli

Tytuł rozprawy: "Synteza i aktywność biologiczna laktonów z ugrupowaniem arylowym"

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Unwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński - Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

07 września 2020

INGA II - Nabór wniosków

Szanowni Państwo
Na prośbę p. Rektor prof. Agnieszki Gałuszki zapraszmay do zapoznania się z informacją nt. naboru wniosków w II Konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Pobierz opis konkursu w formacier PDF


02 września 2020

Szczególna organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej.

Czytaj więcej