Instytut Chemii

RADA NAUKOWA INSTYTUTU CHEMII


dr hab. Sabina Dołęgowska prof. UJK - przewodniczący
prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka - z-ca przewodniczącego
dr Anna Kołbus - sekretarz

dr hab. Anna Adach prof. UJK
dr hab. inż. Barbara Gawdzik prof. UJK
dr hab. Joanna Masternak prof. UJK
dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK
dr hab. inż. Paweł Mochalski prof. UJK
dr hab. Paweł Rodziewicz prof. UJK
dr hab. Mariusz Urbania prof. UJK
dr hab. Alicja Wzorek prof. UJK
dr Artur Michalik