Instytut Chemii

STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU CHEMII


Na strukturę instytutu składają się trzy zakłady:

Wewnątrz zakładów prace badawcze realizowane są w Zespołach badawczych.
Więcej informacji można odnaleźć na stronach Zakładów i Zespołów.
W Instytucie diałają rónierz trzy laboratoria: