Instytut Chemii

Instytut Chemii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 KIELCE
Sekretariat pok. C102
tel. 041 349 7001/7065
Dyrekcja pok. C103
tel. 041 349 7022
email:ichem@ujk.edu.pl


Pobierz prezentację w formacie: PDF

Ostatnia aktualizacja strony: 05-01-2021r.