Instytut Chemii

Harmonogram egzaminów
w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021


Kierunek CHEMIA

Przedmiot I termin II termin
Data Godz. Forma/Sala Data Godz. Forma/Sala
I rok, studia I stopnia
Chemia analityczna 01.07.2021 9:00 C318 16.09.2021 9:00 318
Chemia środowiska 28.06.2021 10:00 C101 17.09.2021 10:00 C101
Chemia nieorganiczna 30.06.2021 11:00 B4 21.09.2021 11:00 B4
Zrównoważony rozwój i zielona chemia 29.06.2021 10:00 C10 20.09.2021 10:00 C10
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami 05.07.2021 10:00 C10 23.09.2021 10:00 C10
Geochemia i biogeochemia środowiska 07.07.2021 9:00 B5 22.09.2021 9:00 B5
II rok, studia I stopnia
Chemia organiczna 07.07.2021 10:00 B4 23.09.2021 10:00 B4
Podstawy metod spektralnych 30.06.2021 10:00 C10 17.09.2021 10:00 C10
Podstawy krystalografii 28.06.2021 12:00 C204 20.09.2021 10:00 C204
Technologia chemiczna 02.07.2021 12:00 C10 21.09.2021 10:00 B5
III rok, studia I stopnia
Analiza instrumentalna II 30.06.2021 10:00 B5 16.09.2021 10:00 C10
I rok, studia II stopnia
Spektroskopia molekularna 02.07.2021 10:00 C10 20.09.2021 12:00 C10
Chemia fizyczna II 30.06.2021 12:00 C10 22.09.2021 12:00 C10
Krystalografia 29.06.2021 10:00 C204 16.09.2021 10:00 C204
Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna 07.07.2021 12:00 C10 24.09.2021 11:00 C10
II rok, studia II stopnia
Zastosowanie teorii grup w chemii 05.07.2021 9:00 B5 22.09.2021 9:00 B4


Kierunek BIOTECHNOLOGIA

Przedmiot I termin II termin
Data Godz. Forma/Sala Data Godz. Forma/Sala
I rok, studia I stopnia
Biochemia 28.06.2021 9:00 B1 16.09.2021 9:00 B1
Chemia organiczna i bioorganiczna 01.07.2021 10:00 C10 20.09.2021 10:00 B4
Podstawy chemii fizycznej 07.07.2021 10:00 C10 22.09.2021 10:00 C10
II rok, studia I stopnia
Biologia molekularna 02.07.2021 12:00 B5 17.09.2021 12:00 B5
Podstawy biospektroskopii 30.06.2021 10:00 C10 21.09.2021 11:00 C10
III rok, studia I stopnia
Brak egzaminów w tej sesji
I rok, studia II stopnia
Mikrobiologia żywności 28.06.2021 9:00 C100 17.09.2021 9:00 C100
Chromatografia biocząsteczek 29.06.2021 11:30 C100 16.09.2021 11:30 C100
II rok, studia II stopnia
Brak egzaminów w tej sesji