Instytut Chemii

Harmonogram egzaminów
w sesji letniej roku akademickiego 2021/2022


Kierunek CHEMIA

Przedmiot I termin II termin
Data Godz. Forma/Sala Data Godz. Forma/Sala
I rok, studia I stopnia
Chemia analityczna 01.07.2022 10:00 C318 20.09.2022 10:00 C318
Chemia środowiska 30.06.2022 9:00 C10 21.09.2022 9:00 C10
Chemia nieorganiczna 23.06.2022 10:00 C10 22.09.2022 10:00 C10
Zrównoważony rozwój i zielona chemia 29.06.2022 10:00 C10 16.09.2022 10:00 C10
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami 04.07.2022 10:00 C10 23.09.2022 10:00 C10
Geochemia i biogeochemia środowiska 27.06.2022 10:00 C410 19.09.2022 10:00 C410
II rok, studia I stopnia
Chemia organiczna 06.07.2022 10:00 C10 19.09.2022 10:00 C10
Podstawy metod spektralnych 27.06.2022 10:00 C101 23.09.2022 10:00 C101
Podstawy krystalografii 01.07.2022 10:00 C204 20.09.2022 10:00 C204
Technologia chemiczna 04.07.2022 12:00 C10 22.09.2022 10:00 C10
Podstawy analizy chromatograficznej 28.06.2022 14:00 C10 21.09.2022 14:00 C10
III rok, studia I stopnia
Analiza instrumentalna II 27.06.2022 10:00 B4 20.09.2022 10:00 C101
I rok, studia II stopnia
Spektroskopia molekularna 28.06.2022 9:00 C301 22.09.2022 9:00 C301
Chemia fizyczna II 29.06.2022 9:00 B1 21.09.2022 9:00 B1
Krystalografia 24.06.2022 9:00 C204 16.09.2022 9:00 C204
Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna 27.06.2022 9:00 C10 26.09.2022 9:00 C10
II rok, studia II stopnia
Hydrogeochemia 24.06.2022 9:00 C414 19.09.2022 10:00 C414


Kierunek BIOTECHNOLOGIA

Przedmiot I termin II termin
Data Godz. Forma/Sala Data Godz. Forma/Sala
I rok, studia I stopnia
Biochemia 23.06.2022 9:15 B4 19.09.2022 10:00 B4
Chemia organiczna i bioorganiczna 30.06.2022 10:00 B4 20.09.2022 10:00 B4
Podstawy chemii fizycznej 28.06.2022 10:00 B4 21.09.2022 10:00 B4
II rok, studia I stopnia
Biologia molekularna 24.06.2022 11:30 B4 19.09.2022 14:00 B4
Podstawy biospektroskopii 29.06.2022 9:00 B5 22.09.2022 9:00 B5
III rok, studia I stopnia
Podstawy chromatografii w biotechnologii 22.06.2022 12:00 B4 19.09.2022 12:00 B4
Analiza instrumentalna 28.06.2022 9:00 B5 16.09.2022 10:00 B4
I rok, studia II stopnia
Mikrobiologia żywności 30.06.2022 10:00 B5 20.09.2022 10:00 B5
Chromatografia biocząsteczek 28.06.2022 11:00 B5 19.09.2022 10:00 B5
II rok, studia II stopnia
Brak egzaminów w tej sesji