Instytut Chemii

OTWARTE PRZEWODY DOKTORSKIE

mgr Mateusz Kaniewski:


"Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających". Promotor: dr hab. inż. Walentyna Zubkowa prof. UJK; Promotor pomocniczy: dr Andrzej Strójwąs. (Planowana obrona: 2020-02-27).

Dokumenty do pobrania:

mgr Mateusz Tomasz Kowalik:


"Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi". Promotor: dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK; Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Masternak.

Dokumenty do pobrania: