Instytut Chemii

Terminy egzaminów dyplomowych
na kierunkach Chemia i Biotechnologia
w roku akademickim 2021-2022


Kierunek Terminu egzaminów dyplomowych
Studia 1-stopnia Studia 2-stopnia
Chemia 4, 11, 13, 15 lipca 12, 14, 18 lipca; 7, 14 września
Biotechnologia 12, 14, 15 lipca 5, 12, 19, 21 lipca; 8 września

Z-ca dyrektora ds. kształcenia
Dr Artur Michalik