Instytut Chemii

Terminy egzaminów dyplomowych
na kierunkach Chemia i Biotechnologia
w roku akademickim 2021-2022


Kierunek Terminu egzaminów dyplomowych
Studia 1-stopnia Studia 2-stopnia
Chemia
Biotechnologia

Z-ca dyrektora ds. kształcenia
Dr Artur Michalik