Instytut Chemii

Terminy egzaminów dyplomowych
na kierunkach Chemia i Biotechnologia
w roku akademickim 2020-2021


Kierunek Terminu egzaminów dyplomowych
Studia 1-stopnia Studia 2-stopnia
Chemia 9, 16, 19, 29 lipca 14, 21, 26 lipca
Biotechnologia 14, 20, 23, 27 lipca 12, 15, 22, 28 lipca

Z-ca dyrektora ds. kształcenia
Dr Artur Michalik