Instytut Chemii

HARMONOGRAMY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW

KIERUNEK CHEMIA


Studia stacjonarne I - go stopnia

Plany studiów obowiązujące od 2009 r.

Plany studiów obowiązujące od 2012 r.

Plany studiów obowiązujące od 2013 r.

Plany studiów obowiązujące od 2015 r.

Plany studiów obowiązujące od 2017 r.

Harmonogram studiów obowiązujący od 2019 r.

Harmonogram studiów obowiązujący od 2021 r.


Studia niestacjonarne I - go stopnia

Plany studiów obowiązujące od 2009 r.

Plany studiów obowiązujące od 2017 r.

Harmonogram studiów obowiązujący od 2019 r.

Harmonogram studiów obowiązujący od 2021 r.


Studia stacjonarne II - go stopnia

Plany studiów obowiązujące od 2009 r.

Plany studiów obowiązujące od 2012 r.

Plany studiów obowiązujące od 2013 r.

Plany studiów obowiązujące od 2015 r.

Plany studiów obowiązujące od 2017 r.

Plany studiów obowiązujące od 2019 r.


Studia niestacjonarne II - go stopnia

Plany studiów obowiązujące od 2009 r.

Plany studiów obowiązujące od 2017 r.

Plany studiów obowiązujące od 2019 r.

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA


Studia stacjonarne I - go stopnia

Plany studiów obowiązujące od 2010 r.

Plany studiów obowiązujące od 2012 r.

Plany studiów obowiązujące od 2013 r.

Plany studiów obowiązujące od 2015 r.

Plany studiów obowiązujące od 2016 r.

Plany studiów obowiązujące od 2017 r.

Harmonogram studiów obowiązujący od 2019 r.

Harmonogram studiów obowiązujący od 2022 r.


Studia stacjonarne I - go stopnia w j. angielskim

Plany studiów obowiązujące od 2011 r.

Plany studiów obowiązujące od 2012 r.

Plany studiów obowiązujące od 2013 r.


Studia stacjonarne II - go stopnia

Plany studiów obowiązujące od 2013 r.

Plany studiów obowiązujące od 2015 r.

Plany studiów obowiązujące od 2016 r.

Plany studiów obowiązujące od 2017 r.

Plany studiów obowiązujące od 2018 r.

Harmonogram studiów obowiązujący od 2019 r.

Harmonogram studiów obowiązujący od 2022 r.