Instytut Chemii

PRACOWNICY INSTYTUTU CHEMII


 

Zakład Chemii Analitycznej i Geochemii Środowiska

Kierownik Zakładu:

- prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka (Agnieszka.Galuszka@ujk.edu.pl); pok.:C409; tel.:413497026,7072

Pracownicy:

- prof. dr hab. Zdzisław M. Migaszewski (Zdzislaw.Migaszewski@ujk.edu.pl);
  pok.:C410; tel.:413497021,7072

- dr hab. Sabina Dołęgowska prof. UJK(Sabina.Dolegowska@ujk.edu.pl); pok.:C413; tel.:413497023

- dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK (slawomir.michalkiewicz@ujk.edu.pl);
  pok.:C322; tel.:413497044

- dr hab. Mieczysław Scendo prof. UJK (mieczyslaw.scendo@ujk.edu.pl); pok.:C329; tel.:413497045

- dr hab. Walentyna Zubkowa prof. UJK (Walentyna.Zubkowa@ujk.edu.pl); pok.:C215; tel.:413497030

- dr Magdalena Jakubczyk; (Magdalena.Jakubczyk@ujk.edu.pl); pok.:C315; tel.:413497047

- dr Karina Krzciuk (Karina.Krzciuk@ujk.edu.pl), C401; tel.:413497009 - Opiekun SKN Kalcyt

- dr Artur Michalik (Artur.Michalik@ujk.edu.pl); pok.:C411; tel.:413496595

- dr Agata Skorupa (agata.skorupa@ujk.edu.pl); pok.:C330; tel.:413497043 - Instytutowy Opiekun Praktyk

- dr Andrzej Strójwąs (Andrzej.Strojwas@ujk.edu.pl); pok.:C221A; tel.:413497031

Doktoranci:

- mgr Agnieszka Sołtys; pok.:C401A

- mgr Marcin Bielecki; (marcin-bielecki-1994@wp.pl); pok.:C216; tel.:413497025

 

Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej

Kierownik Zakładu:

- dr hab. Piotr Słomkiewicz prof. UJK(Piotr.Slomkiewicz@ujk.edu.pl); pok.:C427; tel: 413497005

Pracownicy:

- dr hab. inż. Paweł Mochalski prof. UJK (Pawel.Mochalski@ujk.edu.pl); pok.:C420; tel.:413497060

- dr hab. Paweł Rodziewicz prof. UJK (Pawel.Rodziewicz@ujk.edu.pl); pok.:C331; tel.:413497066

- dr Anna Kołbus (Anna.Kolbus@ujk.edu.pl tel.:413497053); pok. C310

- dr Katarzyna Jedynak (Katarzyna.Jedynak@ujk.edu.pl  ); pok.:C419; tel.:413497073

- dr Beata Szczepanik (Beata.Szczepanik@ujk.edu.pl); pok.:C424; tel.:413497028

- dr Dariusz Wideł (Dariusz.Widel@ujk.edu.pl); pok.:C417; tel.:413497054

Współpracownicy:

- prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz

- dr Jerzy Oszczudłowski

- dr Marta Repelewicz (Marta.Repelewicz@ujk.edu.pl)

Doktoranci:

 

Zakład Syntezy i Badań Strukturalnych

Kierownik Zakładu:

- dr hab. inż. Barbara Gawdzik prof. UJK (Barbara.Gawdzik@ujk.edu.pl ); pok.:C125, tel.:413497011

Pracownicy

- dr hab. Anna Adach prof. UJK (Anna.Adach@ujk.edu.pl); pok.:C211; tel.:413497037

- dr hab. Joanna Masternak prof. UJK (Joanna.Masternak@ujk.edu.pl); pok.:C202; tel.:41 3497039

- dr hab. inż. Rybiński Przemysław prof. UJK (Przemyslaw.Rybinski@ujk.edu.pl);
  pok.:A316; tel.:413496437

- dr hab. Mariusz Urbaniak prof. UJK(Mariusz.Urbaniak@ujk.edu.pl);
  pok.:C130, tel.:413497055; pok.:C212, tel.:---

- dr hab. Alicja Wzorek prof. UJK(Alicja.Wzorek@ujk.edu.pl);
  pok.:C309, tel.:413497016; pok.:C303, tel.:7018

- dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka (Agnieszka.Jablonska@ujk.edu.pl); pok.:C208; tel.:41 3497071

- dr Magdalena Kwiatkowska ( Magdalena.Kwiatkowska@ujk.edu.pl);
  pok.:C308, tel.:413497014; pok.:C305, tel.:7019

- dr Magdalena Marcinkowska ( Magdalena.Marcinkowska@ujk.edu.pl);
  pok.:C122; tel.:413497012

- dr Patrycja Rogala (Patrycja.Rogala@ujk.edu.pl); pok.:C208; tel.:413497071

- dr Tetiana Starodub (Tetiana.Starodub@ujk.edu.pl ); pok.:C229; tel.:413497058

Współpracownicy:

- dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK (Barbara.Barszcz@ujk.edu.pl)

Doktoranci:

 

Administracja i pracownicy inżynieryjno-techniczni

- mgr Bożena Gad (b.gad@ujk.edu.pl); pok.:C126; tel.:413497013

- mgr Bartłomiej Kowalczyk (bartlomiej.kowalczyk@ujk.edu.pl); pok.:A6; tel.:413496505 - Informatyk

- dr Iwona Łazarska (iwona.lazarska@ujk.edu.pl); pok.:C315; tel.:413497047

- Magdalena Majer ( Magdalena.Majer@ujk.edu.pl)pok.:C431; tel.:413497065

- mgr Marta Mistrzyk (marta.mistrzyk@ujk.edu.pl); pok.:C102; tel.:413497001 - Sekretariat

- mgr Izabela Szymkiewicz (Izabela.Szymkiewicz@ujk.edu.pl); pok.:C225; tel.:413497056

- inż. Jolanta Szymonek (Jolanta.Szymonek@ujk.edu.pl ); pok.:C105; tel.:413497003 - Planowanie

- mgr Bożena Syzdół ( Bozena.Syzdol@ujk.edu.pl); pok.:C301A; tel.:413497052

- mgr Leszek Świtek (leszek.switek@ujk.edu.pl); pok.:C126; tel.:413497013

- mgr Kamil Węgrzyn (Kamil.Wegrzyn@ujk.edu.pl); pok.:C203; tel.:413497041