Instytut Chemii

REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I i II STOPNIA NA WYDZIALE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INSTYTUT CHEMII


1. Podstawy prawne:
Proces dyplomowania przeprowadzany jest zgodnie z procedurą wydziałową WSZJK-WSP/01 oraz Regulaminem Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Podmiot regulaminu:
Regulamin obejmuje wszystkich studentów kierunków Chemia i Biotechnologia , a także osoby prowadzące seminaria dyplomowe i prace dyplomowe oraz procedury związane z procesem dyplomowania w Instytucie Chemii UJK.

3. Przebieg egzaminu dyplomowego:

 • student ma prawo zapoznać się z recenzjami pracy dyplomowej przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego;
 • student kierunku chemia i biotechnologia przygotowuje 15 minutową prezentację multimedialną, która zawiera cel pracy, zastosowane metody badawcze oraz materiały, uzyskane wyniki oraz podsumowanie. Prezentacja studenta podlega ocenie;
 • na egzaminie dyplomowym student otrzymuje trzy pytania:
  • na studiach Io student kierunku chemia losuje 3 pytania z następujących działów chemii: chemia analityczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna i chemia fizyczna;
  • na studiach Io student kierunku biotechnologia losuje 3 pytania z zakresu: seminarium dyplomowego, chemii i biologii;
  • na studiach IIo student kierunku chemia losuje 2 pytania z następujących działów chemii: analiza instrumentalna, krystalografia, chemia teoretyczna i spektroskopia oraz odpowiada na jedno pytanie od Recenzenta lub Promotora związane z problematyką pracy;
  • na studiach IIo student kierunku biotechnologia losuje 2 pytania z zakresu seminarium dyplomowego, i odpowiada na jedno pytanie od Recenzenta lub Promotora związane z problematyką pracy.

4. Lista zagadnień zamieszczona jest w zakładce „Studia > Egzamin dyplomowy”

 • każde pytanie oceniane jest osobno, a następnie liczona jest średnia z uzyskanych ocen;
 • uzyskane średnie oceny z recenzji pracy oraz z odpowiedzi, umieszczane są w protokole egzaminu dyplomowego;

Regulamin do pobrania w formacie PDF


Załączniki z Procedury WSZJK-WSP/1 (wersja: 07)

Załącznik nr 6. – Lista dyplomantów wraz z tematami prac

Załącznik nr 7. – Podanie w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej

Załącznik nr 8. – Podanie w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 9. – Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 10. – Oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej

Załącznik nr 11. – Wzór arkusza recenzji pracy dyplomowej

Załącznik nr 12. – Wzór strony tytułowej