Instytut Chemii

WYNIKI AKREDYTACJI


22 marca 2018

Z dniem 22 marca 2018r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku "chemia" prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Pobierz uchwałę PKA

17 marca 2016

dniem 17 marca 2016r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku "biotechnologia" prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Pobierz uchwałę PKA

26 października 2009

Z dniem 26 października 2009r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów postanowila przyznać Wydziałowi Matematyczno - Przyrodniczemu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Pobierz decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów