Instytut Chemii

Zakład Syntezy i Badań Strukturalnych (ZSBS)
Division of Synthesis and Structural Studies


Kierownik Zakładu :

dr hab. Barbara Gawdzik prof. UJK (Barbara.Gawdzik@ujk.edu.pl);pok.: C125; tel. +48413497011


Zespół:

Grupa Chemii Nieorganicznej

 • dr hab. Anna Adach – prof. Uczelni
 • dr hab. Joanna Masternak – prof. Uczelni
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka – adiunkt
 • dr Patrycja Rogala – adiunkt

Grupa Chemii Organicznej

 • dr hab. inż. Barbara Gawdzik – prof. Uczelni
 • dr hab. inż. Przemysław Rybiński – prof. Uczelni
 • Dr hab. Mariusz Urbaniak – prof. Uczelni
 • dr hab. Alicja Wzorek – prof. Uczelni
 • dr Magdalena Kwiatkowska – adiunkt
 • dr Magdalena Marcinkowska – adiunkt dydaktyczny
 • dr Tetiana Starodub - adiunkt