Zakład Syntezy i Badań Strukturalnych
(ZSBS)
Division of Synthesis and Structural Studies

Kierownik Zakładu :

- dr hab. Barbara Gawdzik prof. UJK (Barbara.Gawdzik@ujk.edu.pl)

Zespół:

Grupa Chemii Nieorganicznej

Grupa Chemii Organicznej

Grupa ...

Podstrony grup badawczych:

Grupa Chemii Nieorganicznej

Grupa Chemii Organicznej

Grupa ...