Instytut Chemii

Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej (ZCFT)
Division of Physical and Theoretical Chemistry


Kierownik Zakładu :

dr hab. Piotr Słomkiewicz prof. UJK (Piotr.Slomkiewicz@ujk.edu.pl);pok.: C427; tel. +48413497005


Zespół:

Grupa Chemii Fizycznej

  • dr hab. Paweł Mochalski – prof. Uczelni
  • dr Katarzyna Jedynak – adiunkt
  • dr Dariusz Wideł – adiunkt

Grupa Fizyki Chemicznej

  • dr hab. Piotr Słomkiewicz – prof. Uczelni
  • dr Beata Szczepanik – adiunkt

Grupa Chemii Teoretycznej

  • dr hab. Paweł Rodziewicz – prof. Uczelni
  • dr Anna Kołbus – adiunkt