Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej
(ZCFT)
Division of Physical and Theoretical Chemistry

Kierownik Zakładu :

- dr hab. Piotr Słomkiewicz prof. UJK (Piotr.Slomkiewicz@ujk.edu.pl)

Zespół:

Grupa Chemii Fizycznej

Grupa Fizyki Chemicznej

Grupa Chemii Teoretycznej

Podstrony grup badawczych:

Grupa Chemii Fizycznej

Grupa Fizyki Chemicznej

Grupa Chemii Teoretycznej