Zakład Chemii Analitycznej i Geochemii Środowiska
(ZCAGŚ)
Division of Analytical Chemistry and Environmental Geochemistry

Kierownik Zakładu :

- prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka (Agnieszka.Galuszka@ujk.edu.pl);pok.: C409; tel. +48413497026

Zespół:

Grupa Chemii Analitycznej

Grupa Geochemii Środowiska

Grupa Technologii Chemicznej

Podstrony grup badawczych:

Grupa Chemii Analitycznej

Grupa Geochemii Środowiska

Grupa Technologii Chemicznej