alt

Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska
(utworzony w 1999 r.)

LOGO

Kierownik

Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka (Agnieszka.Galuszka@ujk.edu.pl), tel. +48413497026

Zespół

Dr Karina Krzciuk prowadzi SKN "Kalcyt" od 01.10.2018 r.     alt

Specjalizacja

 1. Główne dziedziny: geochemia i biogeochemia środowiska, analityka środowiska, geochemia izotopowa, petrologia skał osadowych;
 2. Inne dziedziny: geologia środowiska, geologia złóż surowców mineralnych, toksykologia środowiska;
 3. Obecna problematyka badawcza: geochemia pierwiastków śladowych, geochemia organiczna, biogeochemia, geochemia izotopów stabilnych (w wodach, glebach i biowskaźnikach roślinnych), analiza próbek środowiskowych.

Zakres badań

Zakres badań prowadzonych przez zespół badawczy obejmuje:

 1. Mobilność i interakcje pierwiastków śladowych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jak również ocenę udziału ich źródeł naturalnych i/lub antropogenicznych w lokalnych i regionalnych cyklach geochemicznych i biogeochemicznych (Z.M. Migaszewski, A. Gałuszka).
 2. Oznaczanie zakresów koncentracji odniesienia (bazowych) potencjalnie toksycznych pierwiastków śladowych i związków organicznych (geotoksyn, substancji toksycznych pochodzenia geogenicznego) (Z.M. Migaszewski, A. Gałuszka, S. Dołęgowska, A. Michalik).
 3. Procesy uwalniania geotoksyn z formacji skalnych do środowiska (geodostępności) jako funkcji ich składu litologicznego i mineralnego, w tym drenaż kwaśnych wód kopalnianych (lub z formacji skalnych) (Z.M. Migaszewski, A. Gałuszka, S. Dołęgowska, A. Michalik).
 4. Właściwości hydrogeochemiczne wód ze źródeł w Górach Świętokrzyskich (A. Michalik, Z.M. Migaszewski).
 5. Biomonitoring stanu środowiska przy użyciu mchów, porostów i sosny zwyczajnej (S. Dołęgowska, Z.M. Migaszewski, A. Gałuszka).
 6. Metody określania tła geochemicznego, w tym na obszarach historycznej eksploatacji rud metali w Górach Świętokrzyskich (A. Gałuszka).

 

Współpraca naukowa

Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska rozwija współpracę krajową i międzynarodową przez wymianę informacji naukowej, wyników analiz chemicznych, mineralogicznych i izotopowych, interpretacji danych i sporządzania opracowań. Instytucje współpracujące:

Publikacje naukowe

Książki

 1. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2016. Geochemia Środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 2. Starodub W., Michalik A. 2014. Metody teorii grup w chemii. Wydawnictwo WNT. Warszawa.
 3. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2010. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Geologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 4. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2007. Podstawy Geochemii Środowiska. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
 5. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2004. Polskie tłumaczenie książki: "Air pollution and plant life" (John Wiley & Sons. New York...Kanada, pp. 1-465) pod redakcją Bell J.N.B., Treshow M. Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
 6. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2003. Zarys Geochemii Środowiska. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. Kielce.

Wybrane ważniejsze publikacje (od 1999)

 1. Krzciuk K., Gałuszka A. 2019. Seasonal changes in concentrations of trace elements and rare earth elements in shoot samples of Juncus effusus L. collected from natural habitats in the Holy Cross Mountains, south-central Poland. Chemosphere 219, 954-960.

 2. Dołęgowska S., Migaszewski Z. M. 2019. Biomonitoring with mosses: Uncertainties related to sampling period, intrasite variability, and cleaning treatments. Ecological Indicators 101 (2019) 296–302.
 3. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska S. 2019. Extreme enrichment of arsenic and rare earth elements in acid mine drainage: Case study of Wiśniówka mining area (south-central Poland). Environmental Pollution 244, 898-906
 4. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska, S. 2018. Arsenic in the Wiśniówka acid mine drainage area (south-central Poland) - mineralogy, hydrogeochemistry, remediation. Chemical Geology 493, 491-503.
 5. Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Dołęgowska S., Michalik A. 2018. Geochemical anomalies of trace elements in unremediated soils of Mt. Karczówka, a historic lead mining area in the city of Kielce. Science of the Total Environment 639, 397-405.
 6. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska S. 2018. Stable isotope geochemistry of acid mine drainage from the Wiśniówka area (south-central Poland). Applied Geochemistry 95, 45-56.
 7. Cieślik B.M., Zając M., Gałuszka A., Konieczka P. 2018. Comprehensive stabilization of all streams of solid residues formed during sewage sludge thermal treatment – Case study”. Journal of Cleaner Production 178, 757-767.
 8. Dołęgowska, S. 2017. Measurement uncertainty from physical sample preparation of moss samples: Estimation of mechanical cleaning vs. rinsing. Ecological Indicators, 76, 64-70.
 9. Gałuszka, A., Migaszewski, Z., Namieśnik, J. 2017. The role of analytical chemistry in the study of the Anthropocene. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 97: 146-152.
 10. Dołęgowska, S., Gałuszka, A., Migaszewski, Z. M. 2017. An impact of moss sample cleaning on uncertainty of analytical measurement and pattern profiles of rare earth elements. Chemosphere, 188: 190-198.
 11. Zalasiewicz, J., Waters, C.N., Summerhayes, C., Wolfe, A.P., Barnosky, A.D., Cearreta, A., Crutzen, P., Ellis, E.C., Fairchild, I.J., Gałuszka, A., Haff, P., Hajdas, I., Head, M.J., Ivar do Sul, J., Jeandel, C., Leinfelder, R., McNeill, J.R., Neal, C., Odada, E., Oreskes, N., Steffen, W., Syvitski, J.P.M., Wagreich, M., Williams, M. 2017. The Working Group on the Anthropocene: Summary of evidence and interim recommendations. Anthropocene, 19: 55-60.
 12. Gałuszka A., Migaszewski Z.M. 2017. Glass microspheres as a potential indicator of the Anthropocene - a first study in an urban environment. Holocene, doi.org/10.1177/0959683617721332.
 13. Waters C.N., Zalasiewicz J., Summerhayes C.,  Barnosky A.D., Poirier C., Gałuszka A., Hajdas I., Cearreta A., Edgeworth M., Ellis E.C., Ellis M.A., Jeandel C.,  Leinfelder |R., McNeill J.R., Richter deB.D., Steffen W., Syvitski J., Vidas D., Wagreich M., Williams M., Zhisheng An, Grinevald J., Odada E., Oreskes N. 2016. The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. Science 351(6269), aad2622-(1-10).
 14. Dołęgowska S., Gałuszka A., Migaszewski Z.M. 2016. Heterogeneous areas – identification of outliers and calculation of soil sampling uncertainty using the modified RANOVA method. Environmental Monitoring and Assessment 188, 581.
 15. Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Duczmal-Czernikiewicz A., Dołęgowska S. 2016. Geochemical background of potentially toxic trace elements in reclaimed soils of the abandoned “Staszic” pyrite-uranium mine (south-central Poland). International Journal of Environmental Science and Technology. DOI: 10.1007/s13762-016-1095-z.
 16. Dołęgowska S. 2016. Estimation of plant sampling uncertainty: an example based on chemical analysis of moss samples. Environmental Science and Pollution Research., 23(22): 22623–22632.
 17. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska S. 2016. Rare earth and trace element signatures for assessing an impact of rock mining and processing on the environment: Wiśniówka case study, south-central Poland. Environmental Science and Pollution Research, 23(24): 24943–24959.
 18. Szczepańska N., Owczarek K., Kudłak B., Pokrywka A., Mazerska Z., Gałuszka A., Manieśnik J. 2016. Analysis and Bioanalysis: an Effective Tool for Data Collection of Environmental Conditions and Processes. Polish Journal of Environmntal Studies 25(1), 45-53.
 19. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2016. The use of gadolinium and europium concentrations as contaminant tracers in the Nida River watershed in south-central Poland. Geological Quarterly 60(1), 65-74.
 20. Malec J., Kuleta M., Migaszewski Z.M. 2016. Lithologic-petrographic characterization of Silurian rocks in the Niestachów profile (Holy Cross Mountains). Annales Societatis Geologorum Poloniae 85, 85-110. doi: http://dx.doi.org/10.14241/asgp.2015.017.
 21. Zalasiewicz J., Waters C.N., Barnosky A.D., Cearreta A., Edgeworth M., Ellis E.C.,  Gałuszka A., Gibbard P.L., Grinevald J., Hajdas I., Ivar do Sul J., Jeandel C., Leinfelder R., McNeill J.R., Poirier C., Revkin A., Richter D.B., Steffen W., Summerhayes C., Syvitski J.P.M., Vidas D., Wagreich M., Williams M., Wolfe A.P. 2015. Colonization of the Americas, Little Ice Age climate, and bomb-produced carbon: their role in defining the Anthropocene. The Anthropocene Review 2(2), 117-127.
 22. Gałuszka A., Migaszewski Z.M. 2015. Sediments of the Anthropocene. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier.
 23. Rogowska J., Kudłak B., Tsakovski S., Gałuszka A., Nowak-Bajger G., Simeonov V., Konieczka P., Wolska L., Namieśnik J. 2015. Surface sediments pollution due to shipwreck s/s ‘‘Stuttgart’’: a multidisciplinary approach. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 29(7): 1797-1807.
 24. Dołęgowska S., Migaszewski Z.M. 2015. Plant sampling uncertainty: A critical review based on moss studies. Environmental Reviews 23, 151-160.
 25. Dołęgowska S., Gałuszka A., Migaszewski Z.M. 2015. Assessing soil sampling uncertainty in heterogeneous historic metal-ore mining sites. Accreditation and Quality Assurance 20, 163-170.
 26. Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Dołęgowska S., Michalik A. Duczmal-Czernikiewicz A. 2015. Geochemical background of potentially toxic trace elements in soils of the historic copper mining area: a case study from Miedzianka Mt., Holy Cross Mountains, south-central Poland. Environmental Earth Sciences 74(6), 4589-4605.
 27. Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Namieśnik J. 2015. Moving your laboratories to the field – advantages and limitations of the use of field portable instruments in environmental sample analysis. Environmental Research 140, 593-603.
 28. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska S. 2015. The use of FPXRF for determinations of selected trace elements in historic mining soils in the Holy Cross Mts., south-central Poland. Geological Quarterly 59(2), 248-256.
 29. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska S., Hałas S., Krzciuk K. Gebus B. 2015. Assessing the impact of Serwis mine tailings site on farmer’s wells using element and isotope signatures (Holy Cross Mountains, south-central Poland). Environmental Earth Sciences 74, 629-647.
 30. Tobiszewski M., Marć M., Gałuszka A., Namieśnik J. 2015. Green chemistry metrics with special reference to green analytical chemistry. Molecules 20(6), 10928-10946.
 31. Waters C.N., James P. M. Syvitski J.P.M., Gałuszka A., Hancock G.J., Zalasiewicz J. 2015 Can nuclear weapons fallout mark the beginning of the Anthropocene Epoch? Bulletin of the Atomic Scientists 71(3), 46–57.
 32. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2015. The Characteristics, Occurrence and Geochemical Behavior of Rare Earth Elements in the Environment: A Review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 45(5): 429-471.
 33. Krzciuk K., Gałuszka A. 2014. Prospecting for hyperaccumulators of trace elements: a review. Critical reviews in Biotechnology DOI: 10.3109/07388551.2014.922525.
 34. Gałuszka A., Krzciuk K., Migaszewski Z.M., 2014. A new two-step screening method for prospecting of trace element accumulating plants. International Journal of Environmental Science and Technology DOI: 10.1007/s13762-014-0719-4.
 35. Dołęgowska S., Migaszewski Z.M. 2014. Terrestrial Mosses as Trace Element Bioindicators: A Review. [W:] Moss – Classification, Development and Growth and Functional Role in Ecosystems (Jorma Mohamed ed.).
 36. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Migaszewski A. 2014. The study of rare earth elements in farmer’s well waters of the Podwiśniówka acid mine drainage area (south-central Poland) Environmental Monitoring Assessment, 186: 1609-1622.
 37. Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Zalasiewicz J. 2014. Assessing the Anthropocene with geochemical methods. From: Waters, C. N., Zalasiewicz, J. A., Williams, M., Ellis, M. A. & Snelling, A. M. (eds) A Stratigraphical Basis for the Anthropocene. Geological Society, London, Special Publications, 395: 221-238.
 38. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Migaszewski A. 2013. The study of rare earth elements in farmer’s well waters of the Podwiśniówka acid mine drainage area (south-central Poland). Environmental Monitoring and Assessment DOI: 10.1007/s10661-013-3478-7
 39. Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Zalasiewicz J. 2013. Assessing the Anthropocene with geochemical methods. From: Waters, C. N., Zalasiewicz, J. A., Williams, M., Ellis, M. A. & Snelling, A. M. (eds) A Stratigraphical Basis for the Anthropocene. Geological Society, London, Special Publications, 395, DOI: 10.1144/SP395.5
 40. Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Namieśnik J. 2013. The 12 principles of green analytical chemistry and the SIGNIFICANCE mnemonic of green analytical practices. Trends in Analytical Chemistry, 5:78-84.
 41. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Michalik A., Dołęgowska S., Migaszewski A., Hałas S., Trembaczowski A. 2013. The use of stable sulfur, oxygen and hydrogen isotope ratios as geochemical tracers of sulfates in the Podwiśniówka acid drainage area (south-central Poland). Aquatic Geochemistry, 19(4): 261-280.
 42. Mechlińska A., Gdaniec-Pietryka M., Wolska L., Gałuszka A., Namieśnik J. 2013. Remobilization of polychlorinated biphenyls from sediment and its consequences for their transport in river waters. Environmental Monitoring and Assessment, 21: 4449-4459.
 43. Dołęgowska S., Migaszewski Z.M., Michalik A. 2013. Hylocomium splendens(Hedw.) B.S.G. and Pleurozium schreberi(Brid.) Mitt. as trace element bioindicators: Statistical comparison of bioaccumulative properties. Journal of Environmental Sciences, 25(2): 340-347.
 44. Dołęgowska S., Migaszewski Z.M. 2013. Anomalous concentrations of rare earth elements in the moss-soil system from south-central Poland. Environmental Pollution, 178: 33-40.
 45. Radke B., Wasik A., Jewell L.L., Piketh S., Pączek U., Gałuszka A., Namieśnik J. 2012. Seasonal changes in organotin compounds in water and sediment samples from the semi-closed Port of Gdynia. Science of the Total Environment, 441: 57-66.
 46. Manecki P., Gałuszka A. 2012. Groundwater quality as a geoindicator of organochlorine pesticide contamination after pesticide tomb reclamation: a case study of Franciszkowo, northwestern Poland. Environmental Earth Sciences, 67: 2441-2447.
 47. Gałuszka A., Migaszewski Z.M. 2012. Rivers and Lakes: Acidification. Francis and Taylor. Encyclopedia of Environmental Management, DOI: 10.1081/E-EEM-120047683, 2291-2302.
 48. Gałuszka A., Konieczka P., Migaszewski Z.M., Namieśnik J. 2012. An assessment of the greenness of analytical procedures with the use of analytical Eco-Scale. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 37: 61-72.
 49. Marcinkowska M., Rasała D., Puchała A., Gałuszka A. 2011. A comparison of green chemistry metrics for two methods of bromination and nitration of bis-pyrazolo[3,4-b;4' ,3' - e]pyridines. Heterocyclic Communications, 17(5-6): 191-196.
 50. Michalik A., Migaszewski Z.M. 2012. Stable sulfur and oxygen isotope ratios of the Świętokrzyski National Park spring waters generated by natural and anthropogenic factors (south-central Poland). Applied Geochemistry, 27: 1123-1132.
 51. Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Manecki P. 2011. Pesticide burial grounds in Poland: A review. Environment International, 37(7): 1265-1272.
 52. Dołęgowska S., Migaszewski Z.M. 2011. PAH concentrations in the moss species Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. from the Kielce area (south-central Poland). Ecotoxicology and Environmental Safety, 74(6): 1636-1644.
 53. Gałuszka A., Migaszewski Z.M. 2011. Geochemical background – an environmental perspective. Mineralogia, 42(1): 7-17.
 54. Migaszewski Z.M., Crock J.G., Lamothe P.J., Gałuszka A., Dołęgowska S. 2011. The role of sample preparation in interpretation of trace element concentration variability in moss bioindication studies. Environmental Chemistry Letters, 9(3), 323-329.
 55. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2010. Xenotime from the Podwiśniówka mine pit, Holy Cross Mountains (South-Central Poland). Mineralogia 41(1-2), 3-9.
 56. Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Podlaski R., Dołęgowska S., Michalik A. 2010. The Influence of Chloride Deicers on Mineral Nutrition and the Health Status of Roadside Trees in the City of Kielce, Poland. Environmental Monitoring and Assessment, 176(1-4): 451-464.
 57. Migaszewski Z.M., Dołęgowska S., Hałas S., Trembaczowski A. 2010. Stable sulfur isotope ratios in mosses Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. from the Kielce area (south-central Poland). Isotopes in Environmental and Health Studies, 46(2): 219-224.
 58. Migaszewski Z.M., Gałuszka A.,Dołęgowska S., Crock J.G., Lamothe P.J. 2010. Mercury in mosses Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. from Poland and Alaska: Understanding and controlling for pollution sources. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73: 1345-1351.
 59. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Crock J.G., Lamothe P.J., Dołęgowska S. 2009. Interspecies and interregional comparisons of the chemistry of PAHs and trace elements in mosses Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. from Poland and Alaska. Atmospheric Environment, 43: 1463-1473.
 60. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Hałas S., Dąbek J., Dołęgowska S., Budzyk I., Starnawska E., Michalik A. 2009. Chemical and isotopic variations in the Wiśniówka Mała mine pit water, Holy Cross Mountains (South-Central Poland). Environmental Geology, 57: 29-40.
 61. Gałuszka A., Migaszewski Z.M. 2009. Problemy zrównoważonego użytkowania surowców mineralnych (Problems of Sustainable Use of Mineral Resources). Problemy Ekorozwoju - Problems of  Sustainable Development, 4(1): 123-130.
 62. Dołęgowska S. 2009. Biopaliwa - krok ku zrównoważonemu rozwojowi. Problemy Ekorozwoju - Problems of  Sustainable Development, 4(1): 117-121.
 63. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Hałas S., Dołęgowska S., Dąbek J., Starnawska E. 2008. Geochemistry and stable sulfur and oxygen isotope ratios of the Podwiśniówka pit pond water generated by acid mine drainage (Holy Cross Mountains, south-central Poland). Applied Geochemistry, 23: 3620-3634.
 64. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2008. The soil subhorizon-Ofh - a potential geoindicator of environmental pollution. Polish Journal of Environmental Studies, 17(3): 405-410.
 65. Michalik A. 2008. The Use of Chemical and Cluster Analysis for Studying the Spring Water Quality in the Świętokrzyski National Park, South-Central Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 17(3): 357-362.
 66. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P., Starnawska E. 2007. An influence of pyrite oxidation on generation of unique acid pit water: A case study, Podwiśniówka quarry, Holy Cross Mountains (south-central Poland). Polish Journal of Environmental Studies, 16(3): 407-421.
 67. Gałuszka A. 2007. Distribution patterns of PAHs and trace elements in mosses Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. from different forest communities: a case study, south-central Poland. Chemosphere, 67: 1415-1422.
 68. Migaszewski Z.M., Starnawska E., Gałuszka A. 2007. Gorceixite from the Upper Cambrian rocks of the Podwiśniówka mine pit, Holy Cross Mountains (south-central Poland). Mineralogia ,38(2): 171-184.
 69. Gałuszka A. 2007. A review of geochemical background concepts and an example using data from Poland. Environmental Geology, 52: 861-870.
 70. Gałuszka A. 2007. Different approaches in using and understanding the term "geochemical background" - practical implications for environmental studies. Polish Journal of Environmental Studies, 16(3): 389-395.
 71. Pasławski P., Migaszewski Z.M. 2006. The quality of element determinations in plant materials by instrumental methods. Polish Journal of Environmental Studies, 15(2a): 154-164.
 72. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Durakiewicz T., Starnawska E. 2006. Middle Oxfordian - Lower Kimmeridgian chert nodules in the Holy Cross Mountains, south-central Poland. Sedimentary Geology, 187: 11-28.
 73. Gałuszka A. 2006. Geochemical background of selected trace elements in mosses Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. and Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. from Wigierski National Park. Polish Journal of Environmental Studies, 15(2A), part I: 72-77.
 74. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Starnawska E., Pasławski P. 2006. The SEM studies and X-ray microanalysis - the key for understanding the origin and fate of airborne particulates. Polish Journal of Environmental Studies, 15(2A), part I: 143-149.
 75. Gałuszka A. 2005. The chemistry of soils, rocks and plant bioindicators in three ecosystems of the Holy Cross Mountains, Poland. Environmental Monitoring and Assessment, 110: 55-70.
 76. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2005. The use of barbell cluster ANOVA design for the assessment of environmental pollution: A case study, Wigierski National Park, NE Poland. Environmental Pollution, 133(2): 213-223.
 77. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2004. Baseline element concentrations in soils and plant bioindicators of selected national parks of Poland. Geological Quarterly, 48(4): 383-394.
 78. Kozłowski S., Migaszewski Z.M., Gałuszka A 2004. Geodiversity conservation - conserving our geologic heritage. Polish Geological Institute Special Papers, 13: 13-20.
 79. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2003. Baseline versus background concentrations of trace elements in sediments of Lake Wigry, NE Poland. Limnological Review, 3: 165-171.
 80. Sharp Z.D., Durakiewicz T., Migaszewski Z.M., Atudorei V.N. 2002. Antiphase hydrogen and oxygen isotope periodicity in chert nodules; Implications for thermal instabilities in sedimentary basins. Geochemica et Cosmochimica Acta, 66(16): 2865-2973.
 81. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2002. Polynuclear aromatic hydrocarbons, phenols and trace metals in selected soil profiles and plant bioindicators in the Holy Cross Mountains, south-central Poland. Environment International, 28(4): 303-313.
 82. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Świercz A., Kucharzyk J. 2001. Element concentrations in soils, and plants bioindicators in selected habitats of the Holy Cross Mts, Poland. Water, Air, and Soil Pollution, 129: 369-386.
 83. Gałuszka A. 2001. Concentrations of selected elements and sulfur stable isotope ratios in a single Scotch pine (Pinus sylvestris) tree from near Wymysłów (Holy Cross Mts, Poland). Przegląd Geologiczny, 49(10/2): 990-991.
 84. Durakiewicz T., Sharp Z.D., Migaszewski Z.M. 2000. Isotopic investigations of cherts and dinosaur teeth. Eksploatacja i niezawodność, 4(7): 35-40.
 85. Migaszewski Z.M. 2000. Wykorzystanie wskaźników roślinnych do oceny zanieczyszczenia powietrza. [W:] S. Cieśliński & A. Kowalkowski (red.) - Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda, Gospodarka, Kultura. Bodzentyn-Kraków: 441-453.
 86. Migaszewski Z.M. 1999. Determining Organic Compound Ratios in Soils and Vegetation of the Holy Cross Mts, Poland. Water, Air, and Soil Pollution, 111(1-4): 123-138.
 87. Durakiewicz T., Migaszewski Z. M. 1999. Oxygen isotopic composition of flints from the northeastern margin of the Holy Cross Mts, Poland. Institute of Physics UMCS. Annual Reports: 175-176.

 

Projekty badawcze i wspołpraca z przemysłem

 1. Dołęgowska S. (kierownik projektu MINIATURA): "Wpływ pobierania, przechowywania i przygotowania próbek biowskaźników roślinnych na poszczególne składowe niepewności pomiaru na przykładzie analiz chemicznych mchu z gatunku Pleurozium schreberi" (2017 r.).
 2. Migaszewski Z.M. (kierownik projektu OPUS): "Geneza mineralizacji pirytowej i towarzyszącej na obszarze Wiśniówki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze (Góry Świętokrzyskie)" (Grant NCN) - 2016-2019.
 3. Gałuszka A. (kierownik projektu OPUS): "Tło geochemiczne wybranych pierwiastków śladowych w glebach na trzech obszarach historycznej eksploatacji górniczej rud metali w Górach Świętokrzyskich" (Grant NCN) - 2012-2014.
 4. Badania hydrogeochemiczne na terenie kopalni Wiśniówka i obszaru przyległego dla Eurovia Kruszywa S.A. Kopalnia Wiśniówka. od: 2014 do: obecnie.
 5. Badanie rdzenia pod względem chemicznym (Al, Fe, As, Co, Cr, Cu, Ni, Ba, Mn, U, Zn); otwór 100 m - 12 oznaczeń w 15 próbach wytypowanych do badań (otwór Podwiśniówka 1) dla Eurovia Kruszywa S.A. Kopalnia Wiśniówka. 2017 r.
 6. Badanie rdzenia pod względem chemicznym (Al, Fe, As, Co, Cr, Cu, Ni, Ba, Mn, U, Zn); otwór 100 m - 12 oznaczeń w 8 próbach wytypowanych do badań (otwór Podwiśniówka 2)" dla Eurovia Kruszywa S.A. Kopalnia Wiśniówka. 2017 r.
 7. Badanie rdzenia pod względem chemicznym (Al, Fe, As, Co, Cr, Cu, Ni, Ba, Mn, U, Zn); otwór 100 m - 12 oznaczeń w 8 próbach wytypowanych do badań (otwór Podwiśniówka 3)" dla Eurovia Kruszywa S.A. Kopalnia Wiśniówka. 2017 r.
 8. Kierownik projektu badawczego (A. Gałuszka) finansowanego przez NCN: "Tło geochemiczne wybranych pierwiastków śladowych w glebach na trzech obszarach historycznej eksploatacji górniczej rud metali w Górach Świętokrzyskich"; 2012-2015;
 9. Kierownik projektu (Z.M. Migaszewski): "Ocena stopnia zanieczyszczenia kompleksów leśnych w granicach administracyjnych miasta Kielce na podstawie oznaczeń zawartości pierwiastków śladowych w gatunku mchu Pleurozium schreber" (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce) - 2011 r.;
 10. Kierownik projektu (A. Gałuszka): "Ocena wpływu soli stosowanych do odladzania jezdni na przydrożne drzewa" (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce) - 2009-2011;
 11. Kierownik projektu (Z.M. Migaszewski): "Distribution patterns of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) and trace elements in mosses, Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi, collected from different forest communities in Alaska and Eastern Europe" (DENA 00750, WRST 00025). Finansowany przez U.S. Geological Survey i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach - od 2007 r.;
 12. Kierownik projektu (Z.M. Migaszewski): "Wpływ wietrzenia pirytu na środowisko przyrodnicze na przykładzie rejonu eksploatacji górniczej "Wiśniówka Mała - Podwiśniówka" w Górach Świętokrzyskich" (MNiSzW nr 2 P04G 041 30) - 2006-2008;
 13. Kierownik projektu (Z.M. Migaszewski): "Ocena stopnia skażenia środowiska przyrodniczego w wybranych parkach narodowych w Polsce w świetle badań geochemicznych i biogeochemicznych" (NFOŚiGW) - 2002-2003;
 14. Kierownik projektu promotorskiego (Z.M. Migaszewski): "Charakterystyka geochemiczna skał, gleb i biowskaźników roślinnych w wybranych ekosystemach Gór Świętokrzyskich" (KBN nr 3 P04D 059 22) - 2002-2003;
 15. Kierownik projektu (Z.M. Migaszewski): "Geneza krzemieni górnojurajskich z Gór Świętokrzyskich" (KBN nr 6 P04D 054 20) - 2001-2003;
 16. Kierownik projektu (T. Durakiewicz z Los Alamos National Laboratory i Z.M. Migaszewski): "Katalityczny model krystalizacji krzemieni" (KBN nr 6 P04D 021 21) - 2001-2003.

Nagrody, stypendia

 1. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. - Nagroda II Stopnia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2011/2012.
 2. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska S. - Nagroda II Stopnia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2010/2011.
 3. Dołęgowska S. - Nagroda II Stopnia Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2009/2010.
 4. Gałuszka A. - Nagroda I Stopnia Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2008/2009.
 5. Migaszewski Z.M., Michalik A., Dołęgowska S. - Nagroda Zespołowa III Stopnia Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w Kielcach za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2008/2009.
 6. Migaszewski Z.M. - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2007).
 7. Gałuszka A. - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2006).
 8. Michalik A. - Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach w 2007 r. za pracę doktorską.
 9. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. - Dwukrotna Nagroda Zespołowa III Stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2005/2006 i 2003/2004.
 10. Dołęgowska S. - Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce za rok akad. 2004/2005 i 2005/2006.
 11. Gałuszka A. - "Stypendium krajowe dla młodych naukowców" - Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. (2003 i 2004 r.).
 12. Gałuszka A. - Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach w 2002 r. za pracę doktorską.

Organizacja/współorganizacja konferencji

 1. The 3rd World Chemistry Conference, 11-12.09.2017, Dallas, Teksas, USA
  Prof. dr hab. Zdzisław M. Migaszewski - Członek Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący Sesji w 1 dniu Konferencji
 2. World Congress on Geochemistry, 16-17.11.2017, Atlanta, Georgia, USA
  Prof. dr hab. Zdzisław M. Migaszewski - Członek Komitetu Organizacyjnego
 3. Transformacja Zanieczyszczeń w Środowisku, Kraków, 14-15.12.2017, AGH, Kraków
  Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka - członek Komitetu Organizacyjnego
  Prof. dr hab. Zdzisław M. Migaszewski – członek Komitetu Naukowego
 4. XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza i XIII Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku - Problemy Ekologiczne i Metodyczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 4-6.09.2016, Olsztyn
  Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka - członek Komitetu Naukowego
 5. Warsztaty "Badania geochemiczne w ochronie środowiska", Kielce, 21-22 kwietnia., 2013 r.
 6. II International Conference on “Contemporary Problems of Geochemistry”, Kielce, S24-26 września,, 2012 r.
 7. XI International Geochronological Conference on “Dating Minerals and Rocks” , Kielce, 26-27 września, 2012
 8. Warsztaty "Wybrane metody instrumentalne stosowane w analityce pierwiastków śladowych i ich znaczenie w badaniach geochemicznych", Kielce, 27 września 2011 r.
 9. I International Geochemical Conference on "Contemporary problems of geochemistry", Kielce, Sept 27-30, 2010.
 10. VII Meeting of the Mineralogical Society of Poland organized to celebrate 40th anniversary of the Mineralogical Society of Poland, Święty Krzyż, Sept 24-27, 2009.

Prezentacje i postery związane z działanościa naukową i dydaktyczną:

Laboratory              Acid Mine Drainage                  The soil subhorizon Ofh                     Plant sampling   04. An impact of pyrite oxidation on two water bodies in the Podwiśniówka area   Anomalie geochemiczne   Badania w ŚPN   Chemical and isotopic variations in the Wiśniówka Mała pit water   Determinations of elements in digested and ashed moss samples   Establishing geochemical background of trace elements   Geneza górnojurajskich krzemieni pasiastych z Gór Świętokrzyskich   Geochemiczne metody oceny wpływu antropogenicznego na środowisko   Geolog dedektywem   Geologiczna zagadka krzemienia pasiastego   Wykorzystanie badań sedymentologicznych w kryminalistyce   Pierwiastki ziem rzadkich w wybranych źródlach ŚPN   Różnice w bioakumulacji pierwiastków śladowych przez mchy H. splendens i P. schreberi   The Application of ICP-MS to the study of AMD   The use of geochemistry for assessing environmental quality ...   Atomic Absorption Spectroscopy   The use of LA-ICP-MS in mineralogical and petrological studies   The use of soil subhorizon Ofh for assessing environmental quality in the Kielce area   Valuing geodiversity and its importance for abiotic nature conservation in the Holy Cross Mt.  Działalność dydaktyczna (wykłady, seminaria, pracownie) obejmuje następujące przedmioty:

Kierunek Chemia (dla wszystkich specjalności):

Przedmioty do wyboru:

Specjalność: chemia z biologią:

Specjalność: analityka środowiska:


Zdjęcia


alt alt

Pracownicy Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska (2017)

Zdzisław M. Migaszewski
na wycieczce terenowej (2010)

alt alt

Zdzisław M. Migaszewski
na wycieczce terenowej (2010)

W terenie z dr Paulem J. Lamothe i dr Jamesem G. Crock'iem
ze Służby Geologicznej USA (2010)

alt alt

Agnieszka Gałuszka w czasie przerwy
na konferencji sedymentologicznej w Smołdzinie (2010)

Agnieszka Gałuszka
na wyciecze terenowej (2010)

alt alt

Z Profesorem Grodzickim we Wrocławiu (2010)

Z Profesor Kabatą-Pendias
na konferencji geochemicznej w Kielcach (2010)

alt alt

Z Profesor Kabatą-Pendias, dr Paulem J. Lamothe
i dr Jamesem G. Crock'iem w Puławach (2010)

Artur Michalik na konferencji
geochemicznej w Kielcach (2010)

alt alt

Agnieszka Gałuszka pobierająca próbki
skał w kamieniołomie Podwiśniówka (2010)

Badania hydrogeochemiczne
w zbiorniku "yellow boy" w 2010 roku

alt alt

Badania środowiskowe
na terenie Kielc w 2010 roku

Badania środowiskowe
na terenie Kielc w 2010 roku

alt alt

Badania środowiskowe
na terenie Kielc w 2010 roku

Badania środowiskowe
na terenie Kielc w 2010 roku

alt alt

Artur Michalik na wycieczce terenowej (2008)

Sabina Dołęgowska odbierająca
nagrodę naukową z rąk Pani Rektor UJK (2010)

alt alt

Nasza duma - spektrometr mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
z systemem ablacji laserowej (2010)

Ogólny widok spektrometru mas z plazmą
wzbudzoną indukcyjnie z systemem ablacji laserowej

alt alt

Ogólny widok spektrometru mas z plazmą
wzbudzoną indukcyjnie z systemem ablacji laserowej

Ogólny widok urządzenia do ablacji laserowej

alt alt

Mikroprofil rastrowy w obrębie
brekcji kwarcytowo-kwarcowo-pirytowej

Ogólny widok mikroskopu petrograficznego
Nikon LV100 Pol oraz mikroskopu Nikon Eclipse 50i
z modułem katodoluminescencji

alt alt

Ogólny widok mikroskopu petrograficznego
Nikon LV100 Pol oraz mikroskopu Nikon Eclipse 50i
z modułem katodoluminescencji

Zdjęcie mikroskopowe wapienia biomikrytowego

alt alt

Zdjęcie mikroskopowe piaskowca kwarcytycznego

Pracownia przygotowania próbek

alt alt

Pracownia przygotowania próbek

Spotkanie opłatkowe SKN "Kalcyt" w grudniu 2010 roku

alt

Spotkanie opłatkowe SKN "Kalcyt" w grudniu 2010 roku
Materiały dla studentów i słuchaczy


Wytyczne do pisania prac licencjackich i magisterskich w Zakładzie Geochemii i Ochrony Środowiska:

Pobierz wytyczne w wybranym formacie. WORDalt
Pytania na obronę prac magisterskich dla studentów II° specjalności analityka środowiska altOferta naukowo-badawcza Laboratorium Analityki Środowiskowej Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska


Pobierz prezentację w formacie:

Kierownik Laboratorium:

Prof. dr hab. Zdzisław M. Migaszewski

Zakres wykonywanych analiz chemicznych i petrograficznych

 1. Oznaczanie pierwiastków śladowych:
 2. Oznaczanie pH, PEW, Eh, O2, kationów i anionów w wodach i ściekach:
 3. Badania mikroskopowe:


alt alt

01. LA-ICP-MS

02. ICP-MS

alt alt

03. Moduł LA

04. Komora ablacyjna

alt alt

05. AAS

06. AAS

alt alt

07. XRF

08. XRF

alt alt

09. XRF

10. XRF

alt alt

11. Spektrofotometr UV-VIS

12. Fotometr polowy

alt alt

13. Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy CX-742

14. System wstrzykowej analizy przepływowej

alt alt

15. Mikroskop stereoskopowy

16. Piryt z siarczanami żelaza

alt alt

17. Malachit

18. Kalcyt - różanka

alt alt

19. Mech

20. Mikroskop petrograficzny uniwersalny

alt alt

21. Piaskowiec z mikrokonkrecjami syderytu

22. Meteoryt - chondryt

alt alt

23. Mikroskop z katodoluminescencją

24. Piaskowiec kwarcowy o spoiwie kalcytowym

alt  

25. Skaleń