alt

Zakład Chemii Nieorganicznej

LOGO

Kierownik

dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK (Barbara.Barszcz@ujk.edu.pl)

Zespół

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Doktoranci

Pracownik inżynieryjno–techniczny

Tematyka badań statutowych

Synteza i badania połączeń koordynacyjnych z udziałem wybranych jonów metali mających znaczenie w chemii, biologii i medycynie.

Tematyka badań szczegółowych

Publikacje międzynarodowe

 1. M. Kowalik, J. Masternak, B. Barszcz, Recent research trends on bismuth compounds in cancer chemo- and radiotherapy. Current Medicinal Chemistry (2017)
  doi: 10.2174/0929867324666171003113540.
 2. M. Puszyńska-Tuszkanow, W. Zierkiewicz, T. Grabowski, M. Daszkiewicz, G. Maciejewska, A. Adach, K. Kucharska-Ziembicka, J. Wietrzyk, Magnesium cinnamate complex, [Mg(cinn)2(H2O)2]n; structural, spectroscopic, thermal, biological and pharmacokinetical characteristics. Journal of Molecular Structure 1134, 199-207 (2017).
 3. A. Adach, Review: an overview of recent developments in coordination chemistry of polypyrazolylmethylamines. Complexes with N-scorpionate ligands created in situ from pyrazole derivatives and zerovalent metals. Journal of Coordination Chemistry 70, 757-779 (2017).
 4. I. Goszewska, D. Giziński, M. Zienkiewicz-Machnik, D. Lisovytskiy, K. Nikiforov, J. Masternak, A. Śrębowata, J. Sá, A novel nano-palladium catalyst for continuous-flow chemoselective hydrogenation reactions. Catalysis Communications 94, 65-68 (2017).
 5. D. Giziński, I. Goszewska, M. Zieliński, D. Lisovytskiy, K. Nikiforov, J. Masternak, M. Zienkiewicz-Machnik, A. Śrębowata, J. Sá, Chemoselective flow hydrogenation of α,β – unsaturated aldehyde with nano-nickel. Catalysis Communications 98, 17-21 (2017).
 6. J. Masternak, M. Zienkiewicz-Machnik, M. Kowalik, A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, A. Adach, B. Barszcz, Recent advances in coordination chemistry of metal complexes based on nitrogen heteroaromatic alcohols. Synthesis, structures and potential applications. Coordination Chemistry Reviews 327-328, 242-270 (2016).
 7. P. Rogala, A. Jabłońska-Wawrzycka, K. Kazimierczuk, A. Borek, A. Błażejczyk, J. Wietrzyk, B. Barszcz, Synthesis, crystal structure and cytotoxic activity of ruthenium(II) piano-stool complex with N,N-chelating ligand. Journal of Molecular Structure 1126, 74-82 (2016).
 8. M. Zienkiewicz-Machnik, J. Masternak, K. Kazimierczuk, B. Barszcz, Structural analysis and physico-chemical characterization of mononuclear manganese(II) and polynuclear copper(II) complexes with pyridine-based alcohol. Journal of Molecular Structure 1126, 37-46 (2016).
 9. A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, G. Czerwonka, M. Hodorowicz, K. Stadnicka, Zinc(II) complexes with heterocyclic ether, acid and amide. Crystal structure, spectral, thermal and antibacterial activity studies. Journal of Molecular Structure 1105, 357-369 (2016).
 10. A. Adach, M. Daszkiewicz, M. Tyszka-Czochara, A family of complexes with N-scorpionate-type and other N-donor ligands obtained in situ from pyrazole derivative and zerovalent cobalt. Physicochemical and cytotoxicity studies. RSC Advances 6, 44070-44079 (2016).
 11. A. Adach, M. Daszkiewicz, Experimental and theoretical studies on the structure and spectroscopic properties of Co(III) and Co(II) complexes with 2-aminopyrimidine. Inorganica Chimica Acta 445, 87-95 (2016).
 12. H. Fałtynowicz, M. Daszkiewicz, R. Wysokiński, A. Adach, M. Cieślak-Golonka, Ni(II) complex with sarcosine derived from in situ generated ligand: structural, spectroscopic, and DFT studies. Structural Chemistry 26, 1555-1563 (2015).
 13. A. Adach, M. Daszkiewicz, M. Tyszka-Czochara, B. Barszcz, New oxovanadium(IV) complexes with pincer ligand obtained in situ: experimental and theoretical studies on the structure, spectroscopic properties and antitumor activity. RSC Advances 5, 85470-85479 (2015).
 14. A. Adach, M. Daszkiewicz, B. Barszcz, Experimental and theoretical studies on the structure and spectroscopic properties of N-scorpionate complexes obtained from metallic cobalt in a one pot synthesis. Polyhedron 95, 60-68 (2015).
 15. A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, G. Czerwonka, M. Hodorowicz, K. Stadnicka, Zinc(II) complexes with heterocyclic ether, acid and amide. Crystal structure, spectral, thermal and antibacterial activity studies. Journal of Molecular Structure 1105, 357-369 (2015).
 16. J. Masternak, B. Barszcz, M. Hodorowicz, O.V. Khavryuchenko, A. Majka, Synthesis and physicochemical characterization of two lead(II) complexes with O-, N-donor ligands. Lone pair functionality and crystal structure. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 136, 1998-2007 (2015).
 17. M. Zienkiewicz, A. Jabłońska-Wawrzycka, J. Szlachetko, Y. Kayser, K. Stadnicka, W. Sawka-Dobrowolska, J. Jezierska, B. Barszcz, J. Sá, Effective catalytic disproportionation of aqueous H2O2 with di- and mono-nuclear manganese(II) complexes containing pyridine alcohol ligands. Dalton Trans., 43, 8599–8608 (2014).
 18. J. Masternak, B. Barszcz, W. Sawka-Dobrowolska, J. Wietrzyk, J. Jezierska, M. Milczarek, An efficient process to directly convert 1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole to Cd(II) complexes via C-N bond creation: cytotoxicity and factors controlling the structures. RSC Adv., 4, 43962-43972 (2014).
 19. A. Jabłońska-Wawrzycka, B. Barszcz, M. Zienkiewicz, M. Hodorowicz, J. Jezierska, K. Stadnicka, Ł. Lechowicz, W. Kaca, Eight- and six-coordinated Mn(II) complexes of heteroaromatic alcohol and aldehyde: Crystal structure, spectral, magnetic, thermal and antibacterial activity studies. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 129, 632–642 (2014).
 20. G. Czerwonka, M. Arabski, S. Wąsik, A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, W. Kaca, Morphological changes in Proteus mirabilis O18 biofilm under the influence of a urease inhibitor and a homoserine lactone derivative. Archives of Microbiology 196, 169-177 (2014).
 21. A. Adach, M. Daszkiewicz, M. Cieślak-Golonka, T. Misiaszek, D. Grabka, In situ synthesis of scorpion-like complexes isolated from the system containing zerovalent nickel. Polyhedron 78, 31–39 (2014).
 22. A. Adach, M. Daszkiewicz, M. Duczmal, Z. Staszak, Cobalt(II) complex containing two-ring scorpionate-like ligands formed in situ. Studies on the [Co0-1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole-MoO3-NH4I] system. Inorganic Chemistry Communications 35, 22–26 (2013).
 23. M. Zienkiewicz, J. Szlachetko, Ch. Lothschütz, M. Hodorowicz, A. Jabłońska-Wawrzycka, J. Sá, B. Barszcz,A novel single-site manganese(II) complex of a pyridine derivative as a catalase mimetic for disproportionation of H2O2 in water. Dalton Trans., 42, 7761-67 (2013).
 24. A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, S. Michałkiewicz, M. Hodorowicz, B. Barszcz, Ruthenium complexes in different oxidation states: synthesis, crystal structure, spectra and redox properties. Dalton Trans., 42, 6092-6101 (2013).
 25. B. Barszcz, J. Masternak, M. Hodorowicz, E. Matczak-Jon, A. Jabłońska-Wawrzycka, K. Stadnicka, M. Zienkiewicz, K. Królewska, J. Kaźmierczak-Barańska; Synthesis, crystal structure and NMR investigation of novel Ca(II) complexes with heterocyclic alcohol, aldehyde and carboxylate ligands. Evaluation of Ca(II) and Cd(II) analogues for anticancer activity. Inorganica Chimica Acta 399, 85-94 (2013).
 26. B. Barszcz, J. Masternak, W. Sawka-Dobrowolska; Assembling novel Cd(II) complexes with multidentate nitrogen donors ligands obtained in situ from the system: zerovalent copper, cadmium oxide, 1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole and ammonia thiocyanate. Dalton Trans.,42, 5960-5964 (2013).
 27. A. Puszko, A. Kochel, J. Wietrzyk, B. Filip-Psurska, J. Jezierska, M. Puszyńska-Tuszkanow, Z. Staszak, A. Adach, J. Lorenc, M. Cieślak-Golonka, Structure–activity relationship disturbed by a solvolytic process: Study on the [Cu(II)-4-nitropyridine N-oxide derivative] system. Polyhedron 50, 146-153 (2013).
 28. A. Adach, M. Daszkiewicz, M. Cieślak-Golonka, Cobalt(II) scorpionate-like complexes obtained from in situ synthesized ligand created in [Co(0)–1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole–VOSO4–NH4SCN] system. Polyhedron 47, 104-111 (2012).
 29. A. Jabłońska–Wawrzycka, M. Zienkiewicz, B. Barszcz, P. Rogala, Thermoanalytical study of selected transition bivalent metal complexes with 5-carbaldehyde-4-methylimidazole. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 109, 735–743 (2012).
 30. B. Barszcz, J. Masternak, M. Hodorowicz, A. Jabłońska-Wawrzycka, Cadmium(II) and calcium(II) complexes with N,O-bidentate ligands derived from pyrazinecarboxylic acid. Thermal data and crystal structure correlation. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 108, 971-97 (2012).
 31. A. Jabłońska–Wawrzycka, K. Stadnicka, J. Masternak, M. Zienkiewicz, Novel eight-coordinated Cd(II) complexes with two homologous pyridine alcohols. Crystal structure, spectroscopic and thermal properties. Journal of Molecular Structure 1012, 94-104 (2012).
 32. A. Jabłońska-Wawrzycka, M. Zienkiewicz, M. Hodorowicz, P. Rogala, B. Barszcz, Thermal behavior of manganese(II) complexes with pyridine-2,3-dicarboxylic acid. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 110, 1367-1376 (2012).
 33. A. Puszko, A. Brzuszkiewicz, J. Jezierska, A. Adach, J. Wietrzyk, B. Filip, M. Pełczyńska, M. Cieślak-Golonka, Systematic coordination chemistry and cytotoxicity of copper(II) complexes with methyl substituted 4-nitropyridine N-oxides. Journal of Inorganic Biochemistry 105, 1109-1114 (2011).
 34. A. Jabłońska–Wawrzycka, M. Zienkiewicz, B. Barszcz, Zastosowanie analizy termicznej do badania związków koordynacyjnych. Aparatura badawcza i dydaktyczna 16, 99–105 (2011).
 35. A. Adach, M. Daszkiewicz, B. Barszcz, Synthesis, X-ray structure, and spectroscopic investigation of new Co(II)/Cd(II) complexes formed via the reaction of 1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole and Co0, CdCl2, NH4I. Structural Chemistry, 21, 331-336 (2010).
 36. M. Puszyńska-Tuszkanow, M. Daszkiewicz, G. Maciejewska, A. Adach, M. Cieślak-Golonka, Interaction of hydantoins with transition metal ions: synthesis, structural, spectroscopic, thermal and magnetic properties of [M(H2O)4(phenytoinate)2] Ni(II), Co(II). Structural Chemistry 21, 315-32 (2010).
 37. A. Puszko, A. Krojcer, M. Pełczyńska, J. Wietrzyk, M. Cieślak-Golonka, J.Jezierska, A. Adach, M. Kubiak, Mononuclear cooper(II) nitrato with methyl-substitued 4-nitropyridyne N-oxide. Physicochemical and cytotoxic characteristics. Journal of Inorganic Biochemistry 104, 153-160 (2010).
 38. A. Adach, M. Daszkiewicz, B. Barszcz, M. Cieślak- Golonka, G. Maciejewska, Redox processes as a route for the formation of an unusual structure of the Co(II)/Zn(II) complexes isolated from the system: [Co(0)/Zn(II)-1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole]. Inorganic Chemistry Communications 13, 361-364 (2010).
 39. B. Barszcz, M. Hodorowicz, A. Jabłońska-Wawrzycka, J. Masternak, W. Nitek, K. Stadnicka, Comparative study on Cd(II) and Ca(II) model complexes with pyridine-2,3-dicarboxylic acid. Synthesis, crystal structure and spectroscopic investigation. Polyhedron 29, 1191-1200 (2010).
 40. B. Barszcz, J. Masternak, W. Surga, Thermal properties of Ca(II) and Cd(II) complexes of pyridinedicrboxylates. Correlation with crystal structures. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 101, 633-639 (2010).
 41. E. Kowalska, E. Czerwosz, M. Kozłowski, W. Surga, J. Radomska, H. Wronka, Structural, thermal, and electrical properties of carbonaceous films containing palladium nanocrystals. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 101, 737-742 (2010).
 42. S. De Angelis Curtis, M. Kubiak, K. Kurdziel, S. Materazzi, S. Vecchio, Crystal structure and thermoanalytical study of a cadmium(II) complex with 1-allylimidazole. J. Anal. Appl. Pyrolysis 87, 175-179 (2010).
 43. S. De Angelis Curtis, K. Kurdziel, S. Materazzi, S. Vecchio, Crystal structure and thermoanalytical study of cobalt(II) and nickel(II) complexes with 2,2’-bis-(4,5-dimethylimidazole). Thermochimica Acta 510, 75-81 (2010).
 44. A. Jabłońska-Wawrzycka, B. Barszcz, K. Stadnicka, Similarities and differences of thermal behaviour of 2-hydroxymethylbenzimidazole complexes with Zn(II) and Cd(II) ions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 101, 463-469 (2010).

Konferencje zagraniczne

              

                

 1. Adach A., Woźnica K., Comparison of thermal properties of Co(II) and Ni(II) complexes containing N-scorpionate-like ligands formed in situ. XV Russisn and International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, St. Petersburg, Russia, 16-23.09.2016.
 2. Barszcz B., Masternak J., Zienkiewicz-Machnik M., Kazimierczuk K., Factors controlling the structures of metal complexes obtained in one-pot synthesis using 1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole as a starting ligand. 6th EuCheMS Chemistry Congress, Seville, Spain, 11-15.09.2016.
 3. Rogala P., Jabłońska-Wawrzycka A., Kazimierczuk K., Michałkiewicz S., Błażejczyk A., Wietrzyk J., Barszcz B., Novel arene ruthenium(II) complex: Synthesis, structural, spectroscopic, electrochemical studies and evaluation as anticancer agent. 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Budapest, Hungary, 28.08.-01.09.2016.
 4. Kowalik M., Masternak J., Kazimierczuk K., Kupcewicz B., Barszcz B., Structural and spectroscopic studies of polymeric Pb(II) and Bi(III) complexes with heteroaromatic carboxylic acids. 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Budapest, Hungary, 28.08.-01.09.2016.
 5. Borek A., Kazimierczuk K., Barszcz B., Synthesis and physicochemical characterization of novel organometallic ruthenium(II) compound. 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Budapest, Hungary, 28.08.-01.09.2016.
 6. Kowalik M., Masternak J., Barszcz B., Hodorowicz M., Effect of free elektron pair on the structure of lead(II) complexes with N,O-donor bioligands. 17th JCF-Frühjahrssymposium, Münster, Germany, 25-28.03.2015.
 7. Zienkiewicz M., Jabłońska-Wawrzycka A., Stadnicka K., Hodorowicz M., Sawka-Dobrowolska W., Sá J., Szlachetko J., Barszcz B., Polynuclear, dinuclear and mononuclear manganese(II) complexes with pyridine alcohols as effective catalysts for H2O2 disproportionation in water. International Symposia on Metal Complexes – ISMEC 2014, Pavia, Italy, 18-22.06.2014.
 8. Barszcz B., Masternak J., Sawka–Dobrowolska W., Wietrzyk J., Milczarek M., In situ synthesis of Cd(II) complexes obtained using 1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole as a starting ligand. Crystal structures, spectroscopic and biological properties. International Symposia on Metal Complexes – ISMEC 2014, Pavia, Italy, 18-22.06.2014.
 9. Jabłońska–Wawrzycka A., Rogala P., Czerwonka G., Hodorowicz M, Barszcz B., DNA binding assays of novel high-valent ruthenium complexes. Crystal structure, spectral and electrochemical studies. International Symposia on Metal Complexes – ISMEC 2014, Pavia, Italy, 18-22.06.2014.
 10. Jabłońska-Wawrzycka A., Rogala P., Czerwonka G., Structural characterisation, spectral and redox studies of novel ruthenium(IV) complex. Potential biological activity. International Symposia on Metal Complexes – ISMEC 2014, Pavia, Italy, 18-22.06.2014.
 11. Masternak J., Barszcz B., Hodorowicz M., Khavryuchenko O.V., Majka A., Coordination compounds of lead(II) with O-, N-donor ligands: syntheses, structures and DFT calculation. International Symposia on Metal Complexes – ISMEC 2014, Pavia, Italy, 18-22.06.2014.
 12. Zienkiewicz M., Jabłońska-Wawrzycka A., Jezierska J., Hodorowicz M., Barszcz B., Szlachetko J., Sá J., Stadnicka K., Galas D., Mn(II) complexes with N, O-donor ligand as potential mimicks of catalase. Crystal structure and physical characterisation. XXIVth International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice, Slovakia, 02-07.06.2013.
 13. Barszcz B., Masternak J., Jezierska J., Hodorowicz M., Jabłońska-Wawrzycka A., Dumin K., Michalska K., Crystal structures and physical properties of three copper-based complexes with N,O or N,O,N-chelating ligands and SiF6-, ClO4- as counterions. XXIVth International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice, Slovakia, 02-07.06.2013.
 14. Masternak J., Barszcz B., Zienkiewicz M., Jabłońska-Wawrzycka A., Hodorowicz M., Stadnicka K., Kamizela A., Coordination modes of the quinolinic acid in 2D Ca(II), Mn(II) and 3D Pb(II) polymeric complexes. XXIVth International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice, Slovakia, 02-07.06.2013.
 15. Kurdziel K., Materazzi S., Vecchio S., De Angelis Curtis S.; Crystal structure and thermoanalytical study of a cadmium(II) complex with 1-ethoxymethyl-2-isopropylimidazole. 11th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Granada, Spain, 12-16.09.2012.
 16. Masternak J., Barszcz B., Hodorowicz M., Jabłońska-Wawrzycka A.; Calcium complexes with selected N, O-donor ligands. Synthesis, spectral and structural characterization. JCF-Frühjahrssymposium 2012, Rostock, Denmark, 18-21.03.2012.
 17. Masternak J., Barszcz B., Hodorowicz M., Matczak-Jon E., Jabłońska-Wawrzycka A., Borek A., Fulara A.; Comparison of crystal structure of Ca(II) complexes with heterocyclic alcohol, aldehyde and carboxylate ligands and their cadmium analogues. International Symposia on Metal Complexes, ISMEC 2012, Lizbona, Portugal, 18-22.06.2012.
 18. Barszcz B., Masternak J., Sawka-Dobrowolska W., Kamizela A.; Factors controlling the structures of Cu(II) and Cd(II) complexes obtained in situ using 1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole as a starting ligand. International Symposia on Metal Complexes, ISMEC 2012, Lizbona, Portugal, 18-22.06.2012.
 19. Barszcz B., Hodorowicz M., Masternak J., Michalska K., Dumin K.; Coordination chemistry of copper(II) complexes with heteroaromatic alcohols. Synthesis, spectroscopic characterization and antioxidant activity studies. International Symposia on Metal Complexes, ISMEC 2012, Lizbona, Portugal,  18-22.06.2012.
 20. Jabłońska-Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Stadnicka K., Hodorowicz M., Jezierska J., Ożarowski A., Barszcz B., Galas D.; Solid-state studies of manganese(II) complexes with chelating alcohol and aldehyde. Crystal structure, spectroscopic, magnetic and thermal behavior. International Symposia on Metal Complexes, ISMEC 2012, Lizbona, Portugal, 18-22.06.2012.
 21. Jabłońska-Wawrzycka A., Rogala P., Hodorowicz M., Barszcz B.; Ruthenium complexes in different oxidation states. Synthesis, crystal structure, spectra and magnetic characterization. International Symposia on Metal Complexes, ISMEC 2012, Lizbona, Portugal, 18-22.06.2012.
 22. Barszcz B., Masternak J., Sawka-DobrowolskaW.; In situ formation of tetradentate amines and their Cd(II) complexes. X-ray structures, spectroscopic and thermal properties. 5th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in Coordination Chemistry, Metal-organic Chemistry, Bioinorganic Chemistry, Materials & Catalysis, Grenada, Spain, 4-8.09.2011.
 23. Masternak J., Barszcz B., Sawka-Dobrowolska W.; Mononuclear and polynuclear cadmium(II) mixed-ligand complexes of tris(1-(3,5-dimethylpyrazolylmethyl)amine. Synthesis, crystal structure and solid state thermal studies. 5th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in Coordination Chemistry, Metal-organic Chemistry, Bioinorganic Chemistry, Materials & Catalysis, Grenada, Spain, 4-8.09.2011.
 24. Kurdziel K., Materazzi S., Vecchio S.; Crystal structure and physico-chemical properties of bis(1-ethoxymethyl-2-isopropylimidazole)dinitratocadmium(II). 5th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in Coordination Chemistry, Metal-organic Chemistry, Bioinorganic Chemistry, Materials&Catalysis, Grenada, Spain, 4-8.09.2011.
 25. Masternak J., Hodorowicz M., Jabłońska-Wawrzycka A., Barszcz B.; A new models of calcium and cadmium coordination complexes with N,O-donor bioligands of studies on interaction between Ca2+, Cd2+ ions. Synthesis, spectroscopic and structural characterization, 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EUROBIC10), Thessaloniki, Greece, 22-26.06.2010.
 26. Jabłońska-Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Stadnicka K., Jezierska J., Ożarowski A., Rogala P.; Coordination chemistry of Mn(II) complexes with an N,O chelating alcohol. Synthesis, crystal structure, magnetic and EPR studies. 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EUROBIC10), Thessaloniki, Greece, 22-26.06.2010.
 27. Kurdziel K., The new dinuclear cobalt(II) complex with 4-hydroxymethyl-5-methylimidazole-crystal structure and spectroscopic characterization, 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EUROBIC10), Thessaloniki, Greece, 22-26.06.2010.
 28. Masternak J., Barszcz B., Stadnicka K.; The pyrazine-2-carboxylic acid and pyridine-2,3-dicarboxylic acid as the model ligands for structural characteristic binding sites of Ca2+ in small molecules to compare with proteins, 12th JCF-Frühjahrssymposium, Gőttingen, Germany, 17-20.03.2010.
 29. Jabłońska-Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Stadnicka K.; Two novel six-coordinate (MnN2O2Cl2) and eight-coordinate (MnN2O6) complexes with N,O-donor heterocyclic alcohol, 12th JCF-Frühjahrssymposium, Gőttingen, Germany, 17-20.03.2010.

Konferencje międzynarodowe

      

          

 1. M. Kowalik, B. Barszcz, K. Kazimierczuk, B. Kupcewicz, Lead(II) coordination polymers derived from simple heteroaromatic carboxylic acids: Structural, thermal and luminescence studies. XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, 03-07.09.2017.
 2. A. Gilewska, B. Barszcz, K. Kazimierczuk, J. Trynda, J. Wietrzyk, Synthesis, characterization and cytotoxic properties of novel dimeric ruthenium(II) and rhodium(II) compounds. XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, 03-07.09.2017.
 3. J. Masternak, B. Barszcz, M. Hodorowicz, K. Kazimierczuk, Synthesis, spectral studies and biological evaluation of monomeric and dimeric 2-hydroxymethylpyridine copper(II) complexes. XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, 03-07.09.2017.
 4. Gmiter D., Czerwonka G., Rogala P., Jabłońska-Wawrzycka A., Kaca W., Impact of high-valent ruthenium complexes on bacterial DNA. Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology, Warszawa, 28.11.2015.
 5. Zienkiewicz-Machnik M., Masternak J., Barszcz B., Kazimierczuk K., Hodorowicz M., Jezierska J., Crystal structures and spectroscopy properties of Mn(II) and Cu(II) complexes containing N,O-donor ligands, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, Wrocław, 9-13.09.2015.
 6. Rogala P., Barszcz B., Jabłońska-Wawrzycka A., Czerwonka G., Kazimierczuk K., Mononuclear arene ruthenium complex containing 2-(2’-pyridyl)benzimidazole as chelating ligand. Synthesis, crystal structure and spectroscopic properties, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, Wrocław, 9-13.09.2015.
 7. Jabłońska-Wawrzycka A., Rogala P., Czerwonka G., Hodorowicz M., Barszcz B., Ruthenium(III) complex containing organic ligand transformer in situ. Synthesis, structural and spectral characterization, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, Wrocław, 9-13.09.2015.
 8. Masternak J., Barszcz B., Zienkiewicz-Machnik M., Królewska K., Kaźmierczak-Barańska J., Ca(II) and Cd(II) complexes of heterocyclic alcohol, aldehyde and carboxylic acid. Comparison of crystal structure and thermal properties, 12th Conference on Calorymetry and Thermal Analysis, Zakopane, 6-10.09.2015.
 9. Adach A., Surga W., Barszcz B., Comparison of thermal properties of Ni(II) and Co(II) complexes containing different N-multipodal pyrazole ligands, 12th Conference on Calorymetry and Thermal Analysis, Zakopane, 6-10.09.2015.
 10. Stańczyk M., Surga W., Thermal investigation of frozen cement paste, 12th Conference on Calorymetry and Thermal Analysis, Zakopane, 6-10.09.2015.
 11. Barszcz B., Masternak J., Kowalik M., Kazimierczuk K., Novel hemidirected Pb(II) complexes with N,O,S-donors ligands, XIII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Karpacz, 1-6.09.2015.
 12. Czerwonka G., Rogala P., Jabłońska-Wawrzycka A., Guzy A., Kaca W., Anti-biofilm activity of high-valent ruthenium complexes against Pseudomonas aeruginosa strains, 6th International Weigl Conference on Microbiology, Gdańsk, 8-10.07.2015.
 13. Adach A., Kasińska K., Gągorowska K., Daszkiewicz M., Novel scorpionate-type complexes obtained from the redox prosesses of zerovalent nickel as one of the substrates. XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, 08–12.09.2013.
 14. Rogala P., Jabłońska-Wawrzycka A., Michałkiewicz S., Hodorowicz M., Barszcz B., Ruthenium complexes with 2-(2’-pyrydyl)benzimidazole. Correlation between spectroscopic data and crystal structure. XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, 08–12.09.2013.
 15. Zienkiewicz M., Barszcz B., Jabłońska-Wawrzycka A., Sawka-Dobrowolska W., Jezierska J., Crystal structure and spectroscopic characterisation of manganese(II)-based complexes with heteroaromatic ligands and SCN- as counter-ion. XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, 08–12.09.2013.
 16. Masternak J., Kowalik M., Zienkiewicz M., Sawka-Dobrowolska W., Hodorowicz M., Barszcz B., Series of coordination polymers incorporating pyridine-2,3-dicarboxylic acid as N,O-donor ligand. XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, 08–12.09.2013.
 17. Jabłońska–Wawrzycka A., Rogala P., Michałkiewicz S., Hodorowicz M., Barszcz B.; Synthesis, structural and physicochemical characterization of ruthenium complexes in different oxidation states. XVIIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, 3−7.12.2012.
 18. Jabłońska–Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Hodorowicz M., Jezierska J., Barszcz B., Szlachetko J., Sá J., Lothschütz Ch., Nachtegaal M.; Structural, spectroscopic and reactivity model for the manganese catalase. XVIIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, 3−7.12.2012.
 19. Jabłońska-Wawrzycka A., Rogala P., Michałkiewicz S., Hodorowicz M., Barszcz B.; Structural, spectral and electrochemical characterization of ruthenium complexes in +III and +IV oxidation states, Young Chem 2012, Gdańsk, 2012.
 20. Surga W.; Thermal and structural properties of Mg(II), Ca(II), Sr(II) and Ba(II) isopolytriolybdates hydrates, 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 11), Zakopane 9–13.09.2012.
 21. Adach A., Surga W.; Synthesis and thermal investigation Co(II) complexes isolated from system: Co(0)-1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole-VOSO4-NH4SCN. 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 11), Zakopane 9–13.09.2012.
 22. Jabłońska-Wawrzycka A., Masternak J., Zienkiewicz M., Stadnicka K., Hodorowicz M., Barszcz B.; Influence of central ions on thermal properties of Ca(II), Mn(II) and Cd(II) complexes with 2-hydroxymethylpyridine. 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 11), Zakopane, 9-13.09.2012.
 23. Jabłońska-Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Stadnicka K., Hodorowicz M., Barszcz B.; Mn(II) complexes with pyridine derivatives. Influence of different coordinated ions on thermal behavior of compound. 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, (CCTA 11), Zakopane, 9-13.09.2012.
 24. Barszcz B., Masternak J., Hodorowicz M., Jabłońska-Wawrzycka A.; Cadmium(II) and calcium(II) complexes with N,O-bidentate ligands derived from pyrazinecarboxylic acid. Thermal data and crystal structure correlation. 33rd International Conference on Vacuum, Microbalance and Thermoanalytical Techniques ICVMTT and 3rd Compositum Conference Hybrid Nanocomposites and Their Applications, Zamość, 26-30.06.2011.
 25. Masternak J., Ściegienna M., Sawka-Dobrowolska W., Barszcz B.; Synthesis, X-ray structure, spectroscopic and thermal properties of new cadmium(II) tetradentate amine complex. Thermal data and crystal structure correlation. 33rd International Conference on Vacuum, Microbalance and Thermoanalytical Techniques ICVMTT and 3rd Compositum Conference Hybrid Nanocomposites and Their Applications, Zamość, 26-30.06.2011.
 26. Jabłońska–Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Hodorowicz M., , Barszcz B., Rogala P.; Thermal behaviour of Mn(II) complexes with pyridine-2,3-dicarboxylic acid. Correlation between obtained data and crystal structure. Zamość, 26–30.06.2011.
 27.  Jabłońska–Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Hodorowicz M., Piaskowska A.; Barszcz B.; Influence of the type of syntheses on the structures of Mn(II) complexes with pyridine-2,3-dicarboxylic acid. Polish School of Crystallography, Gierłoż, 5–11.09.2011.
 28. Jabłońska–Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Hodorowicz M., Barszcz B.; Comparison of crystal structure and thermal properties Co(II), Mn(II) and Cd(II) complexes with 4-methyl-5-carbaldehydeimidazole; 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, Płock, 28–30.09.2011.
 29. Adach A., Pietura E., Daszkiewicz M.; Synthesis, spectroscopic and thermal investigation Co(II) and Co(III) complexes, obtained from the redox processes using  zerovalent cobalt as a substrate;  33rd International Conference on Vacuum, Microbalance and Thermoanalytical Techniques ICVMTT and 3rd Compositum Conference Hybrid Nanocomposites and Their Applications, Zamość, 26-30.06.2011.
 30. Masternak J., Barszcz B., Sawka-Dobrowolska W., Jezierska J.; In situ synthesis, X-ray structure, spectroscopic and thermal properties of cadmium(II) tetradentate amine complexes, XVIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, 6-10.12.2010.
 31. A. Jabłońska-Wawrzycka, M. Zienkiewicz, B. Barszcz, M. Hodorowicz, J. Jezierska, A. Ożarowski; Manganese(II) complexes with N,O-donor heterocyclic acid. Crystal structure, spectroscopic and thermal studies, XVIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, 6-10.12.2010.
 32. B. Barszcz, J. Masternak, W. Sawka-Dobrowolska, J. Jezierska; Synthetic studies on factors controlling the structures of Cu(II) and Cd(II) complexes with 1-hydroxymethyl-3,5-dimethylpyrazole as a starting ligand, XI International Symposium on Inorganic Biochemistry, Kudowa Zdrój, 4-8.09.2010.
 33.  A. Jabłońska-Wawrzycka, M. Zienkiewicz, B. Barszcz, M. Hodorowicz, W. Nitek, J. Jezierska,
  A. Ożarowski; Synthesis, properties and crystal structure of two novel manganese(II) complexes with pyridine-2,3-dicarboxylic acid. XI International Symposium on Inorganic Biochemistry, Kudowa Zdrój,
  4-8.09.2010.

Konferencje krajowe

 1. M. Kowalik, Synteza, struktura i właściwości fluorescencyjne polimeru koordynacyjnego ołowiu(II) z kwasem tiofeno-3-karboksylowym. Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 08.06.2017.
 2. A. Gilewska, Synteza, charakterystyka oraz właściwości cytotoksyczne nowych dimerów rutenu(II) i rodu(II). Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 08.06.2017.
 3. G. Czerwonka, D. Gmiter, A. Guzy, P. Rogala, A. Jabłońska-Wawrzycka, W. Kaca, Studies on effect of ruthenium complexes on different oxidation states on Pseudomonas aeruginosa biofilm formation process. XVII Conference on Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology "DiagMol 2016", Warszawa, 05.11.2016.
 4. Kowalik M., Wpływ wolnej pary elektronowej Bi3+ i Pb2+ na strukturę i właściwości fizykochemiczne kompleksów z wybranymi kwasami heteroaromatycznymi. Wiosenna Szkoła Chemii Obliczeniowej "Chemia Organiczna". Supraśl, 11-15.04.2016.
 5. Masternak J., Barszcz B., Hodorowicz M., Khavryuchenko O.V., Majka A., Coordination compounds of lead(II) with O-, N-donor ligands: syntheses, structures and DFT calculation. Wiosenna Szkoła Chemii Obliczeniowej "Chemia Organiczna". Supraśl, 11-15.04.2016.
 6. Barszcz B., Ciekawa chemia koordynacyjna toksycznego kadmu. 57 Zjazd PTChem, Częstochowa, 14-18.09.2014.
 7. Adach A., Daszkiewicz M., Badania strukturalne i spektroskopowe analogów kompleksów skorpionowych otrzymanych z metalicznego kobaltu. II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Wrocław, 7-10.09.2014.
 8. Masternak J., Barszcz B., Hodorowicz M., Khavryuchenko O.V., Majka A., Wpływ wolnej pary elektronowej jonu centralnego na strukturę przestrzenną kompleksów ołowiu(II) z ligandami N, O-donorowymi. II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Wrocław, 7-10.09.2014.
 9. Zienkiewicz M., Barszcz B., Sá J., Jabłońska-Wawrzycka A., Sawka-Dobrowolska W., Hodorowicz M., Jezierska J., Związki koordynacyjne manganu(II) z N, O-donorowymi alkoholami heteroaromatycznymi jako małocząsteczkowe modele katalazy manganowej. II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Wrocław, 7-10.09.2014.
 10. Rogala P., Jabłońska-Wawrzycka A., Czerwonka G., Barszcz B., Hodorowicz M., Synthesis, structural characterization and biological studies of ruthenium complexes with 2-hydroxymethylbenzimidazole. XV National Academic Seminar of Biotechnology Students & V International Conference of Biotechnology Students, Wrocław, 22-24.11.2013.
 11. Adach A.; Synteza i charakterystyka fizykochemiczna kompleksów skorpionowych wyizolowanych z metalicznego kobaltu oraz 1-hydroksy-3,5-dimetylopirazolu jako substratów. I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 6-8.12.2012.
 12. Masternak J., Barszcz B., Hodorowicz M., Stadnicka K.; Małocząsteczkowe kompleksy modelowe Ca(II) i Cd(II) z alkoholami, aldehydami i kwasami heteroaromatycznymi. I Ogólnopolskie Seminarium Chemii Nieorganicznej, Kraków, 6–8.12.2012.
 13. Jabłońska–Wawrzycka A., Rogala P., Hodorowicz M.; Kompleksy rutenu na różnych stopniach utlenienia. Synteza, charakterystyka strukturalna i elektrochemiczna. I Ogólnopolskie Seminarium Chemii Nieorganicznej, Kraków, 6–8.12.2012.
 14. Jabłońska–Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Barszcz B.; 5(4)-karbaldehydo-4(5)-metyloimidazol jako niezwykły ligand N,O-donorowy w reakcji koordynacji z jonami Mn2+; 54 Zjazd PTChem, Lublin,18–22.09.2011.
 15. Adach A., Kwas Ł., Pietura E., Daszkiewicz M.; Badania fizykochemiczne i strukturalne połączeń koordynacyjnych wyizolowanych z układu: Co0-VOSO4-1-hydroksymetylo-3,5-dimetylopirazol- NH4SCN; 54 Zjazd PTChem Lublin, 18-22.09.2012.
 16. Adach A., Dziewisz M., Pietura K., Daszkiewicz M.; Synteza i charakterystyka fizykochemiczna kompleksów kationowo-anionowych wyizolowanych z układów zawierających metaliczny kobalt jako substrat. 54 Zjazd PTChem Lublin, 18-22.09.2012.
 17. Jabłońska-Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Barszcz B., Stadnicka K., Hodorowicz M., Jezierska J., Ożarowski A.; Związki koordynacyjne manganu(II) z N,O-donorowymi bioligandami. Właściwości fizykochemiczne i struktura. 53 Zjazd PTChem, Gliwice, 14-18.09.2010.
 18. Masternak J., Barszcz B., Hodorowicz M.; Analiza termiczna kompleksów kwasu pirazyno-2-karboksylowego oraz 4-metylo-5-karbaldehydoimidazolu z jonami wapnia i kadmu. VI Szkoła Analizy Termicznej SAT'10, Zakopane, 25-28.04.2010.
 19. Jabłońska-Wawrzycka A., Zienkiewicz M., Stadnicka K.; Badania procesów dekompozycji związków koordynacyjnych Mn(II) z heterocyklicznymi alkoholami i aldehydami. VI Szkoła Analizy Termicznej SAT'10, Zakopane, 25-28.04.2010.

Rozdział w książce

 1. M. Kowalik, Związki koordynacyjne bizmutu wykorzystywane w eradykacji Helicobacter pylori, W: Troska o zdrowie - odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne, red. J. Chmielewski, M. Florek-Łuszczki, M. Szpringer, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017, s. 107-122, ISBN 978-83-60312-28-5.
 2. K. Węgrzyn, M. Kowalik, B. Barszcz, Zastosowania medyczne kropek kwantowych ze szczególnym uwzględnieniem Cd-QDs, W: Troska o zdrowie - odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne, red. J. Chmielewski, M. Florek-Łuszczki, M. Szpringer, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017, s. 81-92, ISBN 978-83-60312-28-5.
 3. A. Gilewska, Nowe chemioterapeutyki we współczesnej medycynie, W: Troska o zdrowie - odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne, red. J. Chmielewski, M. Florek-Łuszczki, M. Szpringer, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017, s. 93-106, ISBN 978-83-60312-28-5.
 4. A. Dora, A. Gilewska, B. Barszcz, Naturalne antyoksydanty i ich mimetyki, W: Troska o zdrowie - odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne, red. J. Chmielewski, M. Florek-Łuszczki, M. Szpringer, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017, s. 223-240, ISBN 978-83-60312-28-5.
 5. Barszcz B., Jabłońska-Wawrzycka A., Chemia koordynacyjna w Polsce, Bib. Wiad. Chem., 55, Wrocław, 2008.

Prace doktorskie zrealizowane w Zakładzie

    

Tematy prac magisterskich i dyplomowych realizowanych w roku akademickim 2017/2018 na kierunku:

I. CHEMIA

II. BIOTECHNOLOGIA

W ramach działalności dydaktycznej Zakład prowadzi następujące zajęcia:

 1. Dla studentów kierunku: chemia
 2. Dla studentów kierunku: biotechnologia
 3. Dla studentów kierunku: biologia
 4. Dla studentów kierunku: ochrona środowiska