ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ

Kierownik Zakładu:

Zespół:

Współpracownicy

Tematyka badań naukowych Zakładu:


Osiągnięcia naukowe (2005-2017):

Monografie (rozdziały):

 1. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, wyd. 4, WNT, Warszawa, 2005.
 2. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Liquid crystal GC phases, Encyclopedia of Chromatography, 2nd edition, Dekker Encyclopedias, a product line from Taylor & Francis Books, USA, 2005.
 3. P. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Gas sampling systems for GC, Encyclopedia of Chromatography, 2nd edition, Dekker Encyclopedias, a product line from Taylor & Francis Books, USA, 2005.
 4. Z. Witkiewicz, S. Popiel, Atomic emission detector for GC,  Encyclopedia of Chromatography, 2nd edition, Dekker Encyclopedias, a product line from Taylor & Francis Books, USA, 2005.
 5. S. Popiel, Z. Witkiewicz, Atomic emission detector for gas chromatography, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker, Inc. USA, 2006.
 6. S. Popiel, Z. Witkiewicz, Chemical Warfare Agents, Analysis by Gas Chromatography, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker, Inc. USA, 2006.
 7. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, The Investigation of Physicochemical Properties of Ion Exchange Resins by Inverse Gas Chromatography, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, 2006.
 8. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Sample injectors with mobile parts for GC, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, 2007.
 9. P.M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Gas Sampling Systems for GC, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, 2008.
 10. Z. Witkiewicz, J. Hetper, Chromatografia gazowa, WNT, Warszawa, 2009, 255 stron.
 11. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Taylor & Francis, Encyclopedia of Chromatography, Third Edition,  Liquid  Crystal GC Phases 2009, pp. 1408-1413.
 12. Z. Witkiewicz, H. Grajek, Taylor & Francis, Encyclopedia of Chromatography, Third Edition,  Inverse GC, 2010, pp. 1218-1225.
 13. S. Popiel,  Z. Witkiewicz, Taylor & Francis, Encyclopedia of Chromatography, Third Edition,  Chemical Warfare Agents: GC Analysis, , 2010, pp. 396-402.
 14. J. Quagliano, Z. Witkiewicz, S. Popiel, Taylor & Francis, Encyclopedia of Chromatography, Third Edition,  Chemical Warfare Agents: TLC Analysis, 2010, pp. 403-407.
 15. S. Popiel, Z. Witkiewicz, Taylor & Francis , Encyclopedia of Chromatography, Third Edition, Atomic Emission Detector for GC, 2010, pp. 139-143.
 16. Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, WNT, Warszawa, 2011.
 17. W. Starodub, T. Starodub, J. Oszczudłowski, Chemia związków koordynacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017.

Publikacje:

 1. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, M. Repelewicz, 2005. Liquid crystalline stationary phases for gas chromatography, Journal of Chromatography A, 1062 (1-2) 155-174.
 2. S. Popiel, Z. Witkiewicz, A. Szewczuk, 2005. The GC/AED studies on the reactions of sulfur mustard with oxidants, Journal of Hazardous Materials,  B123, 94-111.
 3. S. Popiel, Z. Witkiewicz, T. Nalepa, 2005.The reactions of sulfur mustard with the active components of organic decontaminants, Journal of Hazardous Materials, , B123,  269-280.
 4. M. Czaplicka, Z. Witkiewicz, 2005. Gas/particle partition coefficient of PAHs in traffic and processing aerosols, Ecological Chemistry and Engineering, 12 (11) 1191-1199.
 5. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, 2005. Metody pobierania i dozowania próbek gazów w chromatografii gazowej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 10 (3), 152-161.
 6. Z. Witkiewicz, A. Jarońska, 2005. Chromatografia w Polskich Normach, Normalizacja, 9, 3-9.
 7. Z. Witkiewicz, M. Mazur, R. Dróżdż, 2005. Wykorzystanie ruchomego elementu sorpcyjnego do ekstrakcji śladowych ilości związków organicznych z matryc wodnych, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 10 (4), 263-272.
 8. J. Choma, M. Repelewicz, 2005. Badanie fizykochemicznych właściwości chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 8(1), 5-17.
 9. A. Gierak, M. Seredych, A. Bartnicki, 2006, The preparation, properties and application of carbon fibres for SPME, Talanta, 69, 1079-1087.
 10. M. Repelewicz, J. Zdenkowski, 2006. Badania skuteczności usuwania benzenu i chloroformu na adsorbentach mineralnych z roztworów wodnych, Ochrona Środowiska, 28(1) 7-10.
 11. M. Repelewicz, J. Choma,  2006. Fizykochemiczna charakterystyka chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych, Ochrona Środowiska, 28 (3), 3- 8.
 12. E. Kowalska, J. Radomska, P. Konarski, R. Diduszko, J. Oszczudłowski, T. Opalińska, M. Więch, Z. Duszyc, 2006. Thermogravimetric investigation of wastes from electrical equipment, J. Thermal Anal. Calorimetry,  86 (1), 137-140.
 13. J. Choma, M. Repelewicz, 2006. Termodynamiczna charakterystyka chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych, Karbo, 3, 152-158.
 14. H. Grajek, Z. Witkiewicz, J. Choma, J. Paciura-Zadrożna, 2007. An attempt for elucidating the cause of distortion of cyclohexane elution peaks from heterogenous carbon materials, Polish J. Chem.,  81, 1465-1486.
 15. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, 2007. Dozowniki z ruchomymi elementami do chromatografii gazowej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 12 (1), 6-16.
 16. A. Sawa, Z. Witkiewicz, 2007. Zastosowanie substancji chemicznych w stanie nadkrytycznym, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 12 (2-3), 60-72.
 17.  M. Repelewicz, J. Choma, 2008.   Influence of chemical modification on porous structure and surface properties of activated carbons, Polish  J. Chem., 82 (1-2), 3-10.
 18. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, Z. Witkiewicz, 2008. Chromatographic determination of the differential isosteric adsorption entalpies and differential entropies on ordered silica materials, J. Chromatogr. A, 1194, 118-127.
 19. S. Popiel, T. Nalepa, D. Dzierżak, R. Stankiewicz, Z. Witkiewicz, 2008. Effect of temperature and initial dibutyl sulfide concentration in chloroform on its oxidation rate by ozone, J. Hazardous Materials, 157, 319-327.
 20. S. Popiel, Z. Witkiewicz, M. Chrzanowski, 2008. Sulfur mustard destruction using ozone, UV, hydrogen peroxide and their combination, J. Hazardous Materials, 153, 37-43.
 21. M. Repelewicz, J. Choma, 2008. Influence of chemical modification on porous structure and surface properties of activated carbons. Pol.  J.  Chem., 82 (1-2), 3-9.
 22. J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, J. Klinik, 2008. The structural and energetic properties of zeolitic and MCM-41 surfaces, Pol. J. Chem. 82 (1-2), 33-42.
 23. M. Repelewicz, W. Surga, J .Choma, 2008. Badania struktury porowatej węgli aktywnych  metodą  termo grawimetryczną, Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle, 28-35.
 24. H. Grajek, J. Paciura, Z. Witkiewicz, 2009. Chromatographic testing of surface properties of ordered mesoporous silica adsorbents, Polish J. Environ. Studies, 18, 160.
 25. S. Popiel, T. Nalepa, D. Dzierżak, R. Stankiewicz, Z. Witkiewicz, 2009. Rate ofdibutylsulfide decomposition by ozonation and the O3/H2O2 advanced oxidation process, J. Hazardous Materials, 164,1364-1371.
 26. A. Gierak, 2009. Synthetic carbon adsorbents – the method of their preparation and application in adsorption and chromatography, ANNALES Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, , 64, 6, 75-85.
 27. J. Choma, M. Jaroniec, A. Zawiślak, K. Jedynak, 2009. Adsorpcyjne właściwości nanoporowatych materiałów węglowych otrzymywanych z wykorzystaniem  matryc krzemionkowych i polimerowych, Ochrona Środowiska, 31 (3), 17-24.
 28. M. Repelewicz, K. Jedynak, J. Choma, 2009. Struktura porowata i chemia powierzchni węgli aktywnych modyfikowanych kwasami nieorganicznymi, Ochrona Środowiska, 31  (3),  45-50.
 29. J. Choma, M. Jaroniec, J. Górka, K. Jedynak, 2009. Termodynamiczna charakterystyka właściwości adsorpcyjnych nanoporowatych węgli otrzymywanych przy użyciu twardych i miękkich matryc, Biuletyn WAT, 58 (4), 249-262.
 30. M. Repelewicz , W. Surga, E. Gała, J. Choma, 2009. Badanie struktury porowatej węgli aktywnych metodą termograwimetryczną, LAB, 14 (1) 6 – 9.
 31. J. Szczepanek, Z. Witkiewicz, 2009. Mikroekstrakcja pojedynczą kroplą rozpuszczalnika, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 14 (3), 29-36.
 32. H. Grajek, J. Paciura, Z. Witkiewicz, 2009. Chromatographic characterization of acceptor-donor properties of MCMs, Annales, 64, 147.
 33. J. Oszczudłowski, J. Skucińska, 2009. Adsorpcyjne usuwanie wybranych kongenerów polichlorowanych bifenyli z roztworów wodnych, Chemik, 6, 207-209.
 34. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, Z. Witkiewicz, 2010. Journal of Chromatography A, Chromatographic characterisation of ordered mesoporous silicas Part I. Surface free energy of adsorption, 1217, 3105-3115.
 35. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, Z. Witkiewicz, 2010. Chromatographic characterisation of ordered mesoporous silicas Part II. Acceptor-donor properties, Journal of Chromatography A, 1217, 3116-3127.
 36. J. Choma, K. Jedynak, J. Górka, M. Jaroniec, 2010. Właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami TiO2 otrzymanych w obecności blokowych kopolimerów”, Ochrona Środowiska, 32 (4), 3-9
 37. S. Popiel, J. Nawała, M. Sankowska, Z. Witkiewicz, P. Biernat, 2010. Enzymy jako katalizatory rozkładu bojowych środków trujących, Przemysł Chemiczny, 89 (10) 1189-1197.
 38. D. Wideł, J.  Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, 2010. Zastosowanie mikroekstrakcji  do fazy stacjonarnej do wyznaczania stałej Henry’ego, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 15, 75-81.
 39. D. Wideł, J. Oszczudłowski, 2010. Application of modified clinoptilolite-helaudite adsorbents in removing of volatile organic compounds from the air, Mineralogia, 36, 84-85.
 40. A. Skorupa, A. Gierak, 2011. Detection and Visualization Methods Used in Thin-Layer Chromatography (TLC);Journal of Planar Chromatography, 24, 274-280.
 41. J. Choma, K. Jedynak, J. Górka, M. Jaroniec, 2011. Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami srebra, Ochrona Środowiska, 33 (1), 3-8.
 42. J. Choma, K. Jedynak, J.Górka, M. Marszewski, M. Jaroniec, 2011. Synteza i właściwości mezoporowatych węgli z cząstkami złota; Ochrona Środowiska, 33, (3), 3-8.
 43. J. Choma, J. Górka, M. Jaroniec, K. Jedynak, 2011. Otrzymywanie i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami ditlenku tytanu, Biuletyn WAT, 60 (2), 265-283.
 44. J. Choma, K. Jedynak, J. Górka, M. Jaroniec, 2011. Soft-templating synthesis and adsorption properties of mesoporous carbons with embedded silver nanoparticles”, Adsorption, 17 (3), 461-466.
 45. A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. Łazarska, 2011. Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie substancji biologicznie aktywnych, Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Wyd. UMCS Lublin 2011, ISBN 978-83-227-3227-4, 100-108.
 46. A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. Łazarska, 2011. Analiza substancji biologicznie aktywnych, LAB Laboratoria, Aparatura, Badania, 16 (6),16-22.
 47. A. Gierak, M. Seredych, A. Skorupa, 2011. Preparatyka syntetycznych adsorbentów węglowych i ich wykorzystanie w analizie chemicznej; Chromatografia w praktyce, (red. Voelkel A. i Wasiak W.) Wyd. Politechnika Poznańska, ISBN 978-83-7775-084-1, 277-286.
 48. J. Choma, K. Jedynak, M. Marszewski, M. Jaroniec, 2012. Polymer-templated mesoporous carbons synthesized in presence of nickel nanoparticles, nickel oxide nanoparticles, and nickel nitrate; Applied Surface Science, 258, 3763-3770.
 49. J. Choma, K. Jedynak, D. Jamioła, M. Jaroniec, 2012. Wpływ temperatury karbonizacji na adsorpcyjne i strukturalne właściwości mezoporowatych węgli otrzymywanych metodą miękkiego odwzorowania; Ochrona Środowiska, 34 (2), 3-8.
 50. J. Choma, A. Kalinowska, K. Jedynak, M. Jaroniec, 2012. Ocena powtarzalności syntezy i właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych uporządkowanych węgli, Ochrona Środowiska, 34 ( 3), 3-10.
 51. J. Choma, K. Jedynak, Jaroniec M, 2012. Otrzymywanie i właściwości uporządkowanych mezoporowatych węgli z nanocząstkami metali i tlenków metali, Biuletyn WAT, 61 (2), 197-231.
 52. J. Choma, K. Jedynak, M. Marszewski, M. Jaroniec, 2012. Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli otrzymywanych metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu cynku oraz nanocząstek cynku i tlenku cynku”, Biuletyn WAT, 61 (4), 265-280.
 53. M. Garnuszek, B. Szczepanik, S. Gawinkowski, P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, K. Jedynak, 2012. Charakterystyka spektralna mezoporowatych węgli z nanocząstkami Ag, Au, TiO2 i Fe3O4, Ochrona Środowiska, 34 (4), 17-22.
 54. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, 2012. Badanie przemian substancji biologicznie aktywnych metodami analizy instrumentalnej, Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Wyd. UMCS Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-086-3, 456-459.
 55. D. Wideł, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, 2012. Zastosowanie chromatografii gazowej i elektroforezy kapilarnej do analizy napojów orzeźwiających, Aparatura badawcza i dydaktyczna, 3, 71-84.
 56.  E. Błońska-Sikora, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, D. Wideł, 2012. Wpływ wód siarczkowo-siarkowodorowych z okolic Buska-Zdroju na stężenie glutationu we krwi pełnej analizowanej metodą elektroforezy kapilarnej, Aparatura badawcza i dydaktyczna, 2, 83-90.
 57. E. Błońska-Sikora, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, D. Wideł, 2012. Glutathione: methods of sample preparation for chromatography and capillary electrophoresis, Chemik, 66, 9, 929-942.
 58. K. Czech, M. Garnuszek, D. Wideł, 2012. Application of selected modified halloysite adsorbents for ammonia adsorption determined by capillary electrophoresis method, Mineralogia, 39, 30-32.
 59. J. Choma, K. Jedynak, M. Marszewski, M. Jaroniec, 2013. Organic acid-assisted soft-templating synthesis of ordered mesoporous carbons, Adsorption,19, 563-569.
 60. J. Choma, K. Jedynak, W. Fahrenholz, J. Ludwinowicz, M. Jaroniec, 2013. Rozwijanie mikroporowatości w mezoporowatych węglach”, Ochrona Środowiska, 35 (1), 3-10.
 61. J. Choma, K. Jedynak, J. Górka, M. Jaroniec, 2013. Synteza uporządkowanych mezoporowatych węgli metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu żelaza, Ochrona Środowiska, 35, (2), 3-8. 
 62. K. Jedynak, J. Choma, 2013. Zastosowanie uporządkowanych mezoporowatych materiałów węglowych do usuwania wybranych związków organicznych z roztworów wodnych, Ochrona Środowiska, 35, (Nr 3), 3-8.
 63. K. Jedynak, D. Wideł, W. Surga, M.A. Jóźwiak, J. Choma, 2013. Synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych kompozytów węglowo-platynowych, Inżynieria i Ochrona środowiska,16, (2), 177-190.
 64. M. Sulyman, J. Namiesnik, A. Gierak, 2014. Utilization of New Activated Carbon Derived from Oak Leaves for Removal of C rystal Violet from Aqueous Solution, Polish Journal  of Environmental Studies, 23 (6), 2223-2232.
 65. J. Choma, K. Jedynak, W. Fahrenholz, J. Ludwinowicz, M. Jaroniec, 2014. Microporosity development in phenolic resin-based mesoporous carbons for enhancing CO2 adsorption at ambient conditions, Applied Surface Science 289, 592– 600.
 66. A. Skorupa, A.Gierak, I. Lazarska, 2015. Capillary action liquid chromatography (caLC) - Comparison of the retention parameters with data obtained using TLC, Chemik, 69 (9), 603-605.
 67. A. Skorupa, A.Gierak, I. Lazarska, 2015. Capillary Action Liquid Chromatography: New Chromatographic Technique for the Separation and Determination of Colour Substances, Adsorption Science & Technology 33 (6-8), 639-643.
 68. A. Śrębowata, I. I. Kamińska, D. Giziński, , D. Wideł, J. Oszczudłowski, 2015. Remarkable effect of soft-templating synthesis procedure on catalyticproperties of mesoporous carbon supported Ni in hydrodechlorination of trichloroethylene in liquid phase, Catalysis Today 251, 60 – 65.
 69. D. Wideł, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, 2015. Molecular modelling of selected phthalates molecules and their interactions with stationary phases, Adsorption Science & Technology 33, 658 – 662.
 70. K. Jedynak, J. Zdenkowski, A. Święcicka, J. Choma, 2015. Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej do charakterystyki właściwości adsorpcyjnych uporządkowanych węgli mezoporowatych, Ochrona Środowiska 37, 3-10.
 71. D. Wideł, K. Jedynak, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, 2016. Investigation of mesoporous carbon materials by magnetic solid phase extraction of selected phthalates from water samples, Adsorption Science & Technology 34, 426 – 438.
 72. K. Jedynak, M. Repelewicz, 2016. Adsorpcja czerwieni kwasowej 114 i fuksyny zasadowej z roztworów wodnych na mezoporowatych materiałach węglowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 19 ( 2), 227-239.
 73. K. Jedynak, D. Wideł, J. Oszczudłowski, 2017. Removal of selected phthalates from aqueous solution by mesoporous-ordered carbon adsorbent, Adsorption Science & Technology 35, 744 – 750.
 74. K. Jedynak, M. Repelewicz, 2017. Adsorption of methylene blue and malachite green on micro-mesoporous carbon materials, Adsorption Science & Technology 35, 499-506.
 75. K. Jedynak, 2017. Adsorption of methylene blue and malachite green from aqueous solutions on mesoporous carbon-nickel and carbon-zinc composites, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 20 (1), 43-57.
 76.  M. Sulyman, J. Namiesnik, A. Gierak, 2017. Low-cost Adsorbents Derived from Agricultural By-products/Wastes for Enhancing Contaminant Uptakes from Wastewater: A Review, Polish Journal  of Environmental Studies, 26 (2), 479-510.
 77. A. Gierak, I. Łazarska, 2017. Adsorption of nitrate, nitrite, and ammonium ions on carbon adsorbents, Adsorption Science & Technology, 35 (7–8), 721–727.
 78. A. Gierak, A. Skorupa, 2017. A comparison of the parameters of the chromatographic separation of the mixture of dyes obtained by caLC on the adsorbents type RP-8 and RP-18, Adsorption Science & Technology, 35 (7–8), 684–691.

Udział w konferencjach naukowych

Konferencje międzynarodowe:

 1. M. Repelewicz, Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Monolithic columns and their applications in chromatography, Proceedings of The Second International Symposium “Methods of the Chemical Analysis” Uzhgorod, Ukraine, June 14 – 17, 2005  , p.6.
 2. J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, J. Klinik,  Structural and energetic properties of zeolitic and MCM-41 surfaces, 10th Ukrainian-Polish Symposium on „Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications”, Lviv-Uzlissia, Ukraine, September 26-30, 2006.
 3. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Preparation of samples for environmental analysis, International Workshop “Modern aspects of chromatographic analysis”, Odessa, 27th September. – 1st October, 2006.
 4. M. Repelewicz, J. Choma, Influence of chemical modification on porous structure and surface properties of activated carbons, X Ukrainian – Polish Symposium on Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications, Lviv - Uzalissa, Ukraine, September 26– 30, 2006, p. 55 – 58.
 5. J. Oszczudłowski, J. Choma, “Adsorption of trichloroethene and tetrachloroethene from gaseous phase on chemically modified MCM-41 surfaces”, XI Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications, Krasnobród-Zamość, Poland, August 22-26, 2007, p. 107.
 6. L. Dąbek, M. Repelewicz  „ Regeneration of spent activated carbons containing organic  compounds and Pb(II) compounds by thermal and chemical methods”, XI Ukrainian – Polish  Symposium on Theoretical  and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their  Technological Applications, Krasnobród – Zamość, Poland, August 22-26, 2007, p. 18.
 7. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, , Fast HPLC – modern method in chromatographic analysis, Third International Symposium "Methods of the chemical analysis", Sewastopol, Ukraina,  May 27–30, 2008.
 8. H. Grajek, J. Paciura, Z. Witkiewicz, Chromatographic characterization of ordered mesoporous silicas, 3rd International Symposium Advanced Micro- and Mesoporous Materials, Albena, Bułgaria, September 6-9, 2009.
 9. M. Jaroniec, J. Górka, J. Choma, K. Jedynak, Microporous-mesoporous carbons with inorganic nanoparticles: Soft-templating synthesis and adsorption properties, FOA 10 - 10th International Conference on Fundamentals of Adsorption, Kobe, Japan, May 23-28, 2010.
 10. J. Choma, K. Jedynak, J. Górka, M. Jaroniec , Synthesis and properties of mesoporous carbons with silver nanoparticles, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications"; Kielce-Ameliówka, Poland, August 24-28, 2010, p. 18.
 11.  M. Repelewicz, W. Surga, J. Choma , Termogravimetric studies of surface properties of activated carbons, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications", Kielce-Ameliówka, Poland, August 24-28, 2010, p. 122.
 12. V. G. Berezkin, Z. Witkiewicz , Contemporary thin layer chromatography and perspectives of its development, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications", Kielce-Ameliówka, Poland, August 24-28, 2010, p.5.
 13. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, Z. Witkiewicz, Acceptor-donor characteristics of ordered mesoporous silicas,  XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications", Kielce-Ameliówka, Poland, August 24-28, 2010, p.42.
 14. H. Grajek, I. Naczelnik, Z. Witkiewicz, Chromatographic characterization of siliceous materials by means of statistical moments, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications",  Kielce-Ameliówka, Poland, August 24-28, 2010, p.41.
 15. J. Oszczudłowski, D. Wideł, Z. Witkiewicz , Adsorption properties of soft mesoporous carbons determined by IGC method , XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications"; August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p.104.
 16. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz , Dehydration re action of izopropyl alkohol to acetone on Ag/active carbon catalyst by gas chromatography method, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications", Kielce-Ameliówka, Poland, August 24-28, 2010, p.138.
 17. K. Terpiłowski, J. Paciura-Zadrożna, E. Chibowski, H. Grajek, Z. Witkiewicz,  Study of electrokinetic properties of silica particles , XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications", Kielce-Ameliówka, Poland, August 24-28, 2010, p.160.
 18. M. Garnuszek, P.M. Słomkiewicz, B. Szczepanik, K. Jedynak, Spectroscopic characterisation of new mesoporous carbons, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications"; August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland,  p. 34.
 19.  D. Wideł, J. Oszczudłowski,  Application of modified clinoptilolite-helaudite adsorbents in removing of volatile organic compounds from the air , The 1st Conference on Contemporary Problems of Geochemistry, Kielce, Poland, September 27-30, 2010, p. 84-85.
 20.  H. Grajek, Z. Witkiewicz, J. Paciura-Zadrożna , Adsorption systems for sampling and sample preparation XII International Symposium on Advances in Extraction Technologies,  Poznań, Poland, September 20-22, 2010, p. 38-39.
 21.  H. Grajek, Z. Witkiewicz, J. Paciura-Zadrożna , Siliceous adsorption systems for sampling and sample preparation,  Analytical Research Forum 2010, University, UK,  Loughborough, July 26-28, 2010, p. 38-39.
 22. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna,  Z. Witkiewicz, Acceptor-donor characteristics of ordered mesoporous silicas , Formula VI,  Stokholm, Sweden, June 7-11, 2010, p. 25.
 23. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, J. Choma, Z. Witkiewicz, Synthesis of ordered mesoporous silicas and their acceptor-donor characteristics, International Symposium „Nanoporous Materials – VI”, Banff, Canada, August 21-24, 2011, p. 31.
 24. D. Wideł, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, Application of Microemulsion Electrokinetic Chromatography for Quantitative Analysis of α Tocopherol Acetate in Pharmaceutical Preparations, 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Budapest, June 19-23, 2011.
 25. M. Kula, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, Comparison of Solid-Phase Microextraction Coupled with Gas Chromatography-Mass Spectrometry and Ultrafast Liquid Chromatography Method for Analysis of Volatile Organic Compounds in Selected Polish Fruit Juices,36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Budapest, June 19-23, 2011.
 26. P. Chyła, D. Wideł, E. Błońska, Z. Witkiewicz, Application of Micellar Electrokinetic Chromatography Method for Determination of Oxidized and Reduced Glutathione in Human Blood,36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Budapest, June 19-23, 2011.
 27.  K. Jedynak, J. Choma, M. Marszewski, M. Jaroniec: „Polymer-templated mesoporous carbons synthesized in the presence of nickel nanoparticles, nickel oxide nanoparticles, and nickel nitrate”, 3rd International Event „NanoFormulation2012”, Barcelona, Spain, 28 May – 1 June,  p. 172.
 28. J. Choma, K. Jedynak, M. Marszewski, J. Choma: „Ordered mesoporous carbons with silver nanoparticles: weak acid-assisted soft-templating synthesis and properties”,The Annual World Conference on Carbon 2012, Kraków, Poland, June 17 – 22, 2012,  p. 1-4.
 29.  J. Choma, K. Jedynak, J. Ludwinowicz, M. Jaroniec: „Adsorption properties of mesoporous carbon-silica composites obtained by citric acid-assisted soft templating”, Eight International Symposium on Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids, Kraków, Poland, August 27-31,  2012, p. 200-201.
 30. A. Gierak, A. Skorupa, I. Łazarska, The use of capillary liquid chromatography (caLC) for a quick and simple analysis of the mixtures of colour substances, poster na 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9-13 września 2012 r.
 31.  J. Oszczudłowski, A. Śrębowata, J. Choma, Z. Witkiewicz,Hydrogen-assisted dechlorination of 1,2-dichloroethane on mesoporous carbon supported nickel catalysts,XIII Ukrainian-Polish  Symposium  on „Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications”   Kiev, September 11-14 2012, (komunikat).
 32.  D. Wideł, Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski; „Determination of phthalate esters in selected beverages by solid phase extraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry”,  29th Symposium on Chromatography, September 9-13 2012 , Toruń, (poster).
 33. K. Jedynak, D. Wideł, J. Choma, Morphology and adsorption properties of mesoporous carbons obtained by soft-templating in the presence of zinc nitrate and nanoparticles of zinc and zinc oxide, 6th International Conference on Tribochemistry and Nanomaterials,  Łódź, Poland September 4 -6, 2013.
 34. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, Wykorzystanie metod chromatograficznych (GC-MS i TLC) w analizie tokoferoli i produktów ich utleniania w olejach spożywczych; IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Zakopane, 15-17 października 2013.
 35. D. Wideł, K. Jedynak, Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Application of mesoporous carbon materials in magnetic solid phase extraction, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, ,,Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Zakopane, 15-17 październik 2013, p. 166-167.
 36.  I. Łazarska, D. Wideł, Z. Witkiewicz, A. Skorupa, Porównanie chromatografii jonowej i elektroforezy kapilarnej w analizie wybranych anionów w wodach pitnych, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Chromatografia Jonowa 2014”, Zabrze, 9-10 kwietnia 2014.
 37. M. Repelewicz, W. Surga, K. Jedynak, Thermal properties of mesoporous carbon materials (MCMs) with embedded TiCl4 nanoparticles, XIV Polish – Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications simultaneously with 1st NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, Zakopane, Poland, September 9-13, 2014, p. 103.
 38. M. Repelewicz, W. Surga, K. Jedynak, K. Rurarz, Thermal properties of mesoporous carbon materials (MCMs) with embedded TiO2 nanoparticles, XIV Polish – Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications simultaneously with 1st NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, Zakopane, Poland, September 9-13, 2014, p. 104.
 39. A. Gierak, A. Skorupa, I. Łazarska, Capillary action liquid chromatography - new chromatographic technique for the separation and determination of colour substances; XIV Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications, Zakopane, 9-13 września, 2014.
 40. D. Wideł, J. Oszczudłowski, Development of the solid phase microextraction method for selected phthalates determination in the liquid samples, Fourteenth Polish — Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications, Zakopane, 10 września, 2014.
 41. D. Wideł, Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Porównanie wybranych metod ekstrakcji ftalanów z próbek wodnych, X Konferencja Chromatograficzna, Lublin, 23-26 września, 2014.
 42. K. Jedynak, M. Repelewicz, Adsorption of methylene blue and malachite green on micro- mesoporous carbon materials, Fifteenth Ukrainian — Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications simultaneously with Second NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, Ukraine, Lviv, September 12-15, 2016.
 43. K. Jedynak, D. Wideł, J. Oszczudłowski, Removal of selected phthalates from aqueous solution by mesoporous ordered carbon adsorbents, Fifteenth Ukrainian — Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications simultaneously with Second NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, Ukraine, Lviv, September 12-15, 2016.
 44. A. Gierak, I. Łazarska, Study on the adsorption of nitrate, nitrite and ammonium ions on the carbon adsorbents, XV Ukrainian-Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications simultaneously with 2nd NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, Ukraine, Lviv, September 12-15, 2016.
 45. A. Gierak, A. Skorupa, A comparison of the parameters of the chromatographic separation of the mixture of dyes obtained by caLC on the adsorbents type RP-8 and RP-18; XV Ukrainian-Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications simultaneously with 2nd NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, Ukraine, Lviv, September 12-15, 2016.

Konferencje krajowe

 1. E. Kowalska, J. Radomska, P. Konarski, R. Diduszko, J. Oszczudłowski, M. Więch, Z. Duszyc, 2005, Thermogravimetric investigation of wastes from electrical and electronic equipment (WEEE), Proceedings of 30th International Conference on Vacuum Microbalance Techniques, Wrocław, June 29 – July 1, 2005.
 2. J. Oszczudłowski, Właściwości adsorpcyjne i katalityczne zeolitów w procesach usuwania z fazy gazowej lotnych związków organicznych zawierających chlor, V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 15-18 września, 2006.
 3. M. Repelewicz, J. Choma, Fizykochemiczne właściwości niemodyfikowanych i chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych na przykładzie węgla WG-12, Konferencja Naukowo –Techniczna; Węgiel aktywny  w ochronie środowiska i przemyśle, Częstochowa – Białowieża,  6 - 8 czerwca, 2006.
 4. D. Pazik , M. Repelewicz, Adsorpcja jonów Pb(II) z roztworów wodnych na handlowym i chemicznie modyfikowanym węglu aktywnym WD-ex, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, Gdańsk, 18 - 22 września, 2006.
 5. M. Kamiński, Z. Stefaniak, P. Raczyński, W. Łukajtis, S. Raczyński, M. Małczak, D. Sakowicz, T. Arant, M. Gumoś, P. Śliwiński, K. Elgert, B. Świątoniowski, P. Kamiński, Z. Witkiewicz, Opracowanie krajowej aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z elucją gradientową, do badań i dydaktyki, XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września, 2006.
 6. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Ultrasprawna chromatografia cieczowa (UPLC), II Sympozjum Chromatograficzne nt. „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej”, Łódź, 25-26 kwietnia, 2007.
 7. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Szybka chromatografia cieczowa, Konferencja nt. Chromatografia jonowa - nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach, Katowice, 9-10 kwietnia, 2008.
 8. M. Repelewicz, W. Surga, J .Choma, Badania struktury porowatej węgli aktywnych  metodą  termo grawimetryczną, Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle, VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny, 23-25 czerwca, 2008.
 9. K. Mojecka (Jedynak), M. Repelewicz, Właściwości fizykochemiczne modyfikowanych handlowych węgli aktywnych, 51 Zjazd PTChem i  SITPChem, Opole, 7 - 11 wrzesień, 2008, str. 85.
 10. E. Gała, M. Repelewicz, Badania struktury porowatej węgli aktywnych metodą TGA,  51 Zjazd PTChem i  SITPChem, Opole, 7 - 11 wrzesień, 2008,  str. 83.
 11. J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, Szybka i pełna dwuwymiarowa chromatografia gazowa,  IV Konferencja Chromatograficzna “Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej”, Łódź, 8-9 kwietnia, 2009.
 12. A. Gierak, A. Skorupa, Badanie możliwości wykorzystania adsorbentów węglowych do wydzielania i wzbogacania azotanów (III) i (V) z roztworów wodnych metodą SPE i oznaczanie ich stężenia metodą chromatografii jonowej (IC), Wykład W6, str.36 ISBN 978-83-928545-0-0, Konferencja Chromatograficzna: Analityka substancji o charakterze jonowym, Toruń, 23-24 kwietnia, 2009.
 13. J. Oszczudłowski, J. Skucińska, Adsorpcyjne usuwanie wybranych kongenerów polichlorowanych bifenyli z roztworów wodnych, VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25 czerwca, 2009.
 14. D. Wideł, J. Oszczudłowski, Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej do wyznaczania stałych Henry’ego, 52 Zjazd PTChem, Łódź, 12-16 września, 2009.
 15. M. Repelewicz, K. Jedynak, J. Choma, Struktura porowata i chemia powierzchni węgli aktywnych modyfikowanych kwasami nieorganicznymi, XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp techniczny w wodociągach”, Wrocław,  22-24 października 2009.
 16. J. Zdenkowski, K. Jedynak, I. Łakomiec, J .Choma, Badanie właściwości adsorpcyjnych kompozytowych, mezoporowatych węgli metodą profilu piku,  IX Konferencja Chromatograficzna, Poznań 26-29 czerwca, 2011, s. K. 32.
 17. K. Jedynak, J. Choma, J. Górka, M. Marszewski, M. Jaroniec; Synteza i właściwości mezoporowatych węgli z cząstkami złota, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i SITPChem, Lublin 18-22 września, 2011, s. 225.
 18. A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. Łazarska, Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie substancji biologicznie aktywnych, Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł: „Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin, 8-10 czerwca, 2011.
 19. A. Gierak, M. Seredych, A. Skorupa, Preparatyka syntetycznych adsorbentów węglowych i ich wykorzystanie w analizie chemicznej; IX Konferencji Chromatograficznej, Poznań, 26-29 czerwca, 2011.
 20. J. Oszczudłowski, D. Wideł, Z. Witkiewicz, Badania właściwości adsorpcyjnych n-alkanów na zeolicie ZSM-5 metodą odwróconej chromatografii gazowej,IX Konferencja Chromatograficzna, Poznań, 26-29 czerwca, 2011.
 21. Witkiewicz Z., Chromatografia gazowa łączona z analizą fazy nadpowierzchniowej i desorpcją termiczną,IX Konferencja Chromatograficzna, Poznań, 26-29 czerwca, 2011.
 22. A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. Łazarska, Oznaczanie kwasu askorbinowego metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC; Konferencja naukowej Quo vadis life science? Quo vadis chemistry?, Toruń, 28-29 września, 2011.
 23. J. Choma, K. Jedynak, J. Górka, M. Marszewski, M. Jaroniec, Synteza i właściwości mezoporowatych węgli z cząstkami złota”, XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp techniczny w wodociągach”, Wrocław 20 - 21 października, 2011.
 24. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, Badanie przemian substancji biologicznie aktywnych metodami analizy instrumentalnej; Komunikat na V Ogólnopolskim Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 12-14 czerwca 2012.
 25. H. Grajek, J. Choma, W. Darlewski, A. Świątkowski, E. Michalski, Z. Witkiewcz, P. Pura; „Woltamperometryczne badania aktywności elektrod węglowych modyfikowanych materiałami krzemionkowymi”, XI Konferencja „Elektroanaliza w teorii i praktyce”, Kraków 27-28 września 2012, P16.
 26. E. Błońska-Sikora ,  Z. Witkiewicz,  J.  Oszczudłowski, „The influence of crenotherapy on glutathione level in human body”, VIIIMultidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Rawa Mazowiecka, 30 maja-01 czerwca 2012, p. 7-8
 27. E. Błońska-Sikora, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, D. Wideł, „Wpływ wód siarczkowo-siarkowodorowych z okolic Buska-Zdroju na stężenie glutationu we krwi pełnej analizowanej metodą elektroforezy kapilarnej”,  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Łomża, 23-25 maja 2012.
 28. D. Wideł, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, „Zastosowanie chromatografii gazowej i elektroforezy kapilarnej do analizy napojów orzeźwiających”, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Łomża, 23-25 maja 2012.
 29.  K. Jedynak, J. Choma, ,,Rozwijanie mikroporowatości w mezoporowatych węglach”, 56. Zjazd PTChem  i SITPChem, Siedlce, 16 – 20 września 2013, s. 464-465.  
 30. K. Jedynak, J. Choma, Synteza uporządkowanych mezoporowatych węgli metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu żelaza, 56. Zjazd PTChem i SITPChem, Siedlce, 16-20 września 2013, s. 508.
 31. K. Jedynak, D. Wideł, W. Surga, M.A. Jóźwiak, J. Choma, Synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych kompozytów węglowo-platynowych, VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle”,  Białowieża, 9 – 11 październik 2013.
 32. K. Jedynak, J. Choma, ,,Zastosowanie uporządkowanych mezoporowatych materiałów węglowych do usuwania wybranych związków organicznych z roztworów wodnych”, XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp techniczny w wodociągach”, Wrocław, 24 – 25 październik 2013.
 33. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, Porównanie parametrów retencyjnych chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i kapilarnej (caLC); Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 4-6 czerwca 2013.
 34. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, Wykorzystanie metod chromatograficznych i spektroskopowych do badań ekstraktów uzyskanych z nasion roślin oleistych; Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 4-6 czerwca 2013.
 35. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, Kapilarna chromatografia cieczowa (caLC) – nowa technika analizowania substancji barwnych; Konferencja „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - V Edycja”, Kraków, 11 stycznia 2014.
 36. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, Oznaczanie anionów nieorganicznych w wodach metodą chromatografii jonowej; Konferencja „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – V Edycja”, Kraków, 11 stycznia 2014.
 37. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, Kapilarna chromatografia cieczowa (caLC) – nowa metoda barwników spożywczych; 57. Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa, 14-18 września 2014.
 38. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, K. Rasała, Zastosowanie chromatografii jonowej w badaniu wód i napojów spożywczych; 57. Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa, 14-18 września 2014.
 39. A. Gierak, A. Skorupa, I. Łazarska, Kapilarna chromatografia cieczowa (caLC) jako nowa technika analizowania substancji barwnych; X Konferencja Chromatograficzna, Lublin, 23-26 września 2014.
 40. A. Gierak, K. Rasała, I. Łazarska, A. Skorupa, Oznaczanie wybranych jonów nieorganicznych w wodach spożywczych, napojach owocowych, wyrobach alkoholowych i wodach opadowych metodą chromatografii jonowej; X Konferencja Chromatograficzna, Lublin, 23-26 września 2014.
 41. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, Wykorzystanie ekstrakcji do fazy stałej do wydzielenia i wzbogacenia azotanów(V) z roztworów wodnych i ich oznaczanie metodą chromatografii jonowej; 58. Zjazd PTChem i SITPChem, Gdańsk, 21-25 września 2015.
 42. A. Gierak, A. Skorupa, Analiza barwników spożywczych metodą kapilarnej chromatografii cieczowej caLC; IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej; Poznań, 6-10 lipca 2015.
 43. I. Łazarska, A. Gierak, Badanie adsorpcji azotanów(III) i (V) oraz jonów amonowych na modyfikowanych adsorbentach węglowych; 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016.
 44. K. Jedynak, M. Repelewicz, Adsorpcja czerwieni kwasowej 114 i fuksyny zasadowej z roztworów wodnych na mezoporowatych materiałach węglowych, VIII Konferencja Naukowo-Technicza ,,Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle” 15-17 czerwca 2016, Sandomierz. (poster)
 45. I. Łazarska, A. Gierak, Badanie adsorpcji jonów azotanowych(V) z roztworów wodnych na modyfikowanych adsorbentach węglowych; I Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 8 czerwca 2017.
 46. A. Gierak, I. Łazarska, Study of the adsorption of nitrate, nitrite and ammonium ions on the modified carbon adsorbents, XI Polska Konferencja Chromatograficzna, Sopot, 10-13 września 2017.
 47. A. Gierak, A. Skorupa, Capillary action liquid chromatography – new method visualization of the colorless inorganic ions in column, XI Polska Konferencja Chromatograficzna, Sopot, 10-13 września 2017.
 48. I. Łazarska, A. Gierak, Badanie adsorpcji jonów azotanowych(V) z roztworów wodnych na modyfikowanych adsorbentach węglowych, 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21 września 2017

Wsółpraca naukowa:

Projekty badawcze:

Nagrody:

Członkostwo:

Patenty:

Programy dydaktyczne:

W ramach działalności dydaktycznej Zakład prowadzi następujące zajęcia:

 

Galeria zdjęć:
Chromatograf gazowy ze spektrometrem oraz detektorem mas (GC-MS) płomieniowo jonizacyjnym (FID) oraz automatycznym podajnikiem próbek firmy Perkin Elmer
Gradientowy chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas (LC-MS) z automatycznym podajnikiem próbek firmy Shimadzu

HPLC

Izokratyczny chomatograf cieczowy z detektorem UV-VIS firmy Shimadzu
Aparatura do elektroforezy kapilarnej firmy Beckman Coulter


Automatyczny analizator chemisorpcji AutoChem II 2920